Keskiluokka

yhteiskuntaluokka
Tämä artikkeli käsittelee yhteiskunnallista luokkaa. Autojen kokoluokkaa käsittelee artikkeli C-segmentti.

Keskiluokka tarkoittaa sosiologiassa ihmisjoukkoa, joka koostuu sellaisista yhteiskunnan jäsenistä, joiden ei voida katsoa kuuluvan varakkaaseen yläluokkaan mutta toisaalta eivät myöskään vähävaraiseen alaluokkaan (proletariaattiin).

Keskiluokka sata vuotta sittenMuokkaa

Vuonna 1920 oli Suomessa keskiluokkaisen pikkuvirkamiesperheen käytössä kaksinkertainen määrä rahaa työläisperheeseen verrattuna. Kaupungeissa tyypillinen työläisperhe asui yhden huoneen ja keittiön vuokra-asunnossa (asukkaita 2,7 huonetta kohti). Virkamiesperheen suuremmassa vuokra-asunnossa oli 1,3 henkeä huonetta kohti. Sähkö oli kaupungeissa lähes kaikilla. Yksi ahtauden syy oli alivuokralaisten pitäminen. Perheeseen kuulumattomia asui joka toisessa virkamiesperheessä ja joka kolmannessa työläisperheessä. Virkamiehet kuluttivat merkittävästi enemmän kalliita elintarvikkeita - paitsi kahvia, jota kului enemmän työläisperheessä. Varsinainen porvaristo ja yläluokka olivat huomattavasti vauraampia kuin keskiluokka.[1]

Ketkä ovat nykyisin keskiluokkaa?Muokkaa

Käytetyt tulomääritelmät keskiluokalle ovat erilaisia. Deutsche Institut für Wirtschaftforschung (DIW) pitää alarajana 70 % keskimääräisestä (netto) mediaanitulosta ja EU 60% vastaten suhteellisen köyhyyden rajaa. Keskiluokkaan kuuluville tulomäärän ylärajaksi DIW määrittelee 150 %. [2]. Saksassa mediaanituloa vastaava nettoekvivalenttitulo on viime vuosina ollut noin 16 000 euroa yhden hengen talouksille. Tämä tekee noin 1300 euroa kuukaudessa. Ilta-Sanomat kirjoitti kesäkuussa 2016, että tiukimpien määritelmien mukaan keskiluokkainen ansaitsee 2 062–4 419 euroa kuukaudessa, kun taas löyhemmät määritelmät laajentavat keskiluokan 1 768–5 885 euroa kuukaudessa tienaaviin. Helsingin Sanomien vuonna 2011 teettämän tutkimuksen mukaan noin 55 prosenttia suomalaisista kokee kuuluvansa keskiluokkaan.[3]

Näiden määritelmien mukaan keskiluokkaan kuuluva ihminen ansaitsisi vähintään noin 900 euroa (netto) kuukaudessa. Vahvistamattoman arvion mukaan tällä summalla on vaikea tulla toimeen asumiskustannusten kannalta Saksassakaan. Keskiluokkaan kuuluu näin suuri joukko suhteellisen pienituloisia.

Yllä olevien määritelmien ja Suomessa yleisesti korkeiden elinkustannusten perusteella voidaan sanoa, että julkisuudessa esiintyneet yleistävät väittämät, esim. siitä, että keskiluokkaiset ihmiset Suomessa olisivat hyvin toimeentulevia sekä kokisivat olonsa yhteiskunnassa taloudellisesti turvatuksi[4], ovat toisaalta populistisia ja toisaalta poliittisesti tarkoitushakuisia. Toisen määritelmän mukaan keskiluokkaiset ihmiset ovat niitä, joilla on kuluttajina kohtalaisesti taloudellista liikkumavaraa, mutta ei yksilöinä huonosta verkostoitumisesta tai muusta syystä liiemmin vaikutus- päätäntävaltaa yhteisistä asioista. Keskiluokkaan luetaan usein yrittäjät, opettajat ja virkamiehet. Joskus keskiluokkaan lasketaan kuuluviksi myös parhaiten palkatut työläiset, vaikka työläisten katsotaan yleensä kuuluvan työväenluokkaan.

Netto-mediaanituloon perustuvien määritelmien pohjalta suuri osa suomalaisista kuulunee keskiluokkaan. Suomalaisessa sosiologian tutkimuksessa on tilastomatematiikan sijaan toisinaan turvauduttu tuntemusten selvittämiseen. Erään tutkimuksen mukaan suomalaisista noin 37,9 % samastuu keskiluokkaan. Lisäksi 8,9 % samastuu ylempään keskiluokkaan ja 9,0 % alempaan keskiluokkaan.[5]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 3, Oma maa ja maailma, s. 167-8. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-1844-4.
  2. DIW Berlin 2010. Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 24/2010 PDF, sivu 3
  3. Katso tulorajat: Kuulutko keskiluokkaan Suomessa?. Ilta-Sanomat 3.6.2016.
  4. Pekka Hakala: Keskiluokan kuolema. Helsingin Sanomat 1.5.2011, D2.
  5. Kahma, Nina. (2010) Keskiluokan valossa. Suomalaisten luokkasamastuminen empiirisessä tarkastelussa. Sosiologia. 47(2), 81–96.