Nikama

(Ohjattu sivulta Kaulanikama)

Nikama (lat. vertebra) on epäsäännöllisen muotoinen moniulokkeinen luu, joista selkäranka muodostuu. Kahden päällekkäisen nikaman väliin muodostuvaa niin sanottua kolminivelkompleksia pidetään selkärangan toiminnallisena perusyksikkönä. Kolminivelkompleksi koostuu yhdestä välilevystä ja kahdesta kaari- eli fasettinivelestä, jotka liittävät ylempänä ja alempana sijaitsevan nikaman toisiinsa[1].

Nikama

Nikamien rakenne ja järjestysMuokkaa

Nikaman solmu (lat. corpus vertebrae) on sen paksu ja tukeva osa, johon nikaman kaari (arcus vertebrae) ulokkeineen selänpuolella liittyy. Solmu kantaa suurimman osan nikaman kuormasta ja se muodostuu ytimestä sekä sitä ympäröivästä syykehästä. Kaudaaliselta puolelta solmu on kovera, kun taas kraniaaliselta puolelta se on kupera. Nikaman kaaren ulokkeina voi olla dorsaalinen okahaarake (processus spinosus) ja lateraalisia poikkihaarakkeita (processus transversus). Peräkkäisten nikamien nikama-aukot (foramen vertebrale) muodostavat selkäydinkanavan (canalis vertebralis).

Nikamien välissä sijaitsevat nikamavälilevyt, jotka antavat selkärangalle liikkuvuuden. Päivän mittaan nämä välilevyt painuvat kasaan tehden ihmisestä lyhyemmän. Yön aikana ne palautuvat alkuperäiseen kokoonsa. Välilevyt toimivat nikamien välissä iskunvaimentimina. Niihin kohdistuva paine vaihtelee kehoon kohdistuvan painovoiman, asennon muutosten ja levon mukaan.

Nikamat jaetaan (järjestyksessä päästä häntään päin) kaularangan muodostaviin kaulanikamiin, rintarangan muodostaviin rintanikamiin, lannerangan muodostaviin lannenikamiin, ristiluun muodostaviin ristinikamiin sekä hännän muodostaviin häntänikamiin. Esimerkiksi ”ensimmäinen rintanikama” on rintanikamista kraniaalisin.

Nikamien määrä eri eläinlajeilla
Kaulanikamat Rintanikamat Lannenikamat Ristinikamat Häntänikamat Lähde
Ihminen 7 12 5 5 4–5 [2]
Hevonen 7 18 5–6 5 15–20 [3]
Nauta 7 13 6 5 18–20 [3]
Sika 7 14–17 6–7 4 20–23 [3]
Kissa 7 13 7 3 19-21 lähde?
Koira 7 13 7 3 20–23 lähde?
Kana 14 7 14 6 lähde?
Lammas 7 13 6 4–5 3–24 [3]
Vuohi 7 13 6 4–5 12–16 [3]
 
Nikamien järjestäytyminen selkärangassa ihmisellä.

KaulanikamatMuokkaa

Seitsemän kaulanikamaa (vertebra cervicalis, mon. vertebrae cervicales) ovat muihin nikamiin verrattuna pienempiä ja huomattavasti paljon liikkuvampia: päätähän voi kääntää useaan asentoon nikamien liikkuvuuden avulla. Niiden ei tarvitse olla kovin isokokoisia, koska ne kannattelevat vain kallon painoa. Jänteiden avulla kaulanikamiin kiinnittyy lihaksia, esimerkiksi epäkäslihas. Poikkeuksena muihin nikamiin kaulanikamien poikkihaarakkeissa on aukko, foramen transversarium, jonka sisässä kulkevat nikamavaltimo ja -laskimo.[4]

Ensimmäistä kaulanikamaa kutsutaan atlakseksi eli kannattajanikamaksi ja toista kaulanikamaa kutsutaan aksikseksi eli kiertäjänikamaksi. Atlas niveltyy kallon takaraivoluuhun, jossa on pyöreä niska-aukko. Sen kummallakin puolella on kannattajanikamaan niveltyvä nivelnasta. Atlaksen ja takaraivoluun välillä ei ole nikamavälilevyä kuten ei myöskään atlaksen ja aksiksen välillä.

Kaulanikamien runko pienenee kaudaalisesti ja okahaarakkeet kasvavat kaudaalisesti. Seitsemännen kaulanikaman okahaarake on suurempi ja sivuhaarake puolestaan pienempi kuin muilla kaulanikamilla. Seitsemännestä kaulanikamasta käytetään suuren okahaarakkeensa tähden nimitystä vertebra prominens.[4] Hevosella on okahaarake vain seitsemännessä kaulanikamassa.

RintanikamatMuokkaa

Rintanikamien (vertebrae thoracicae) lukumäärä vastaa kaikilla eläinlajeilla kylkiluiden lukumäärää. Jokaiseen rintanikamaan niveltyy kaksi kylkiluuta; poikkeuksena ensimmäinen kylkiluu niveltyy vain ensimmäiseen rintanikamaan[5]. Rintanikamissa on voimakkaat okahaarakkeet, jotka toimivat pitkien selkälihasten kiinnityspintana. Rintanikamien okahaarakkeiden korkein kohta on säkä. Terve selkäranka on loivan S-kirjaimen muotoinen, ja rintanikamat sijaitsevat sen keskiosassa.

LannenikamatMuokkaa

Lannenikamissa (vertebrae lumbales) on voimakkaat poikkihaarakkeet, joiden tarkoituksena on suojata selänpuolelta vatsaonteloa sekä toimia pitkien selkälihasten kiinnityspintana. Lannenikamien nikamasolmut ovat suurempia kuin rintanikamien nikamasolmut, jotka ovat taas suuremmat kuin kaulanikamien vastaavat. Tämä johtuu siitä, että lannenikamilla ja niiden nikamasolmuilla on enemmän massaa kannateltavinaan. Intialaiseen aineistoon perustuneessa tutkimuksessa miesten tavanomaisen lannenikaman solmun korkeus oli keskimäärin 24 mm ja halkaisija etu–takasuunnassa 30 mm ja sivusuunnassa 43 mm.[6]

RistinikamatMuokkaa

Ristinikamissa (vertebrae sacrales) ei ole erotettavissa erillisiä oka-, poikki- ja nivelhaarakkeita, vaan ne ovat kasvaneet yhteen muodostaen ristiluun. Myös ristinikamien väliset kalkkeutuneet välilevyt ovat mukana muodostamassa ristiluuta. Ristiluu on lihansyöjillä neliömäinen ja muilla eläinlajeilla kolmionmuotoinen. Ristiluu kiinnittyy siipiensä avulla lonkkaluuta muodostavaan suoliluuhun. Ristinikamien fuusioitumisesta johtuen hermojuuret eivät voi jäädä puristuksiin ristinikamien aukoissa vaan hermopinne tapahtuu presakraalisesti ennen ristiluuta.

HäntänikamatMuokkaa

Häntänikamat (vertebrae caudales) muodostavat eläinten hännän. Ihmisellä häntänikamat ovat fuusioituneet ja muodostavat häntäluun (os coccygis).

LähteetMuokkaa

  1. Lannerankakanavan ahtauma www.duodecimlehti.fi. Viitattu 7.11.2020.
  2. Uusi tietosanakirja. Osa 14, palsta 693–694, hakusana nikama. Helsinki: Tietosanakirja oy, 1964.
  3. a b c d e Riihikoski, Urho: Kotieläinten rakenne ja terveydenhuolto, s. 8. 1. Uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3536-4.
  4. a b Hervonen, Antti: Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, s. 75. Seitsemäs painos. Tampere: Lääketieteellinen Oppimateriaalikustantamo, 2004. ISBN 952-9635-01-X.
  5. Hervonen, Antti: Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, s. 93. Seitsemäs painos. Tampere: Lääketieteellinen Oppimateriaalikustantamo, 2004. ISBN 952-9635-01-X.
  6. Gyanaranjan Nayak, Sitansu Kumar Panda, Prafulla Kumar Chinara: IJARS - Dimensions, Lumbar vertebral column, Neural arch, Vertebral body International Journal of Anatomy Radiology & Surgery (IJARS). 2020. Viitattu 19.9.2021.