Kaarlo Aukusti Merikoski, vuoteen 1906 saakka Lindstedt (5. kesäkuuta 1878 Forssa22. helmikuuta 1954 Helsinki) oli suomalainen opettaja, oppikirjojen tekijä ja kirjailija.

Merikosken vanhemmat olivat työnjohtaja Carl Gustaf Lindstedt ja Wilhelmiina Willberg. Valmistuttuaan kansakoulunopettajaksi 1901 Merikoski aloitti opettajanuransa Porin maaseurakunnan Pihlavan koulussa 1901–1904 ja toimi sitten Pyhtään Heinlahden koulussa 1904–1911. Hän oli Sortavalan seminaarin poikaharjoituskoulun yliopettaja 1911–1944, Sortavalan lyseon tuntiopettaja 1924–1932 ja Sortavalan kaupungin kansakoulujen tarkastaja 1923–1940.

Merikoski oli Sortavalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 1923–1935. Hän toimi raittiuden edistämiseksi Laatokan Karjalassa, samoin kuin Venäjän vallan loppuaikana näiden seutujen kansallisten kouluolojen hyväksi. Kouluneuvoksen arvon hän sai 1938. Merikosken oppikirjatuotanto on laaja ja monialainen. Erityisesti laskennon, mittausopin ja kieliopin oppikirjat olivat uraauurtavia ja pitkään käytössä.

Kirjassaan Taistelua Karjalasta[1] Merikoski käsittelee Raja-Karjalan tapahtumia ennen vuotta 1939, tosin varsin yksipuolisen fennomaanisesta näkökulmasta. Kirja Voimia ja vastavoimia[2] sisältää hänen kaunokirjallisen tuotantonsa ja lyhyen elämäkerran.[3] Hänen huomattavin kaunokirjallinen teoksensa lienee 1936 ilmestynyt Uskonluopio. Merikoski julkaisi myös Karjalassa toimineen rovasti Sergei Okulovin elämäkerran (1944).

Merikosken puoliso vuodesta 1902 oli Salli Nevalainen. Professori Veli Merikoski oli heidän poikansa. Perheessä oli myös kolme tytärtä.

Teoksia muokkaa

 • Irti sortajista : rajakarjalainen tarina viimeisiltä vainovuosilta. Otava 1919
 • Tsaarivallan jaloissa : kuvauksia venäläistyttämistyön ajoilta Raja-Karjalassa. WSOY 1919
 • Lyhyitä tietoja Suomesta ; heimoveljille esitti K. Merikoski. Suomen kirkon sisälähetysseuran kirjapaino, Sortavala 1920.
 • Vanhan opettajan muistelmia. Kotikasvatusyhdistys, Helsinki 1922
 • Uskonluopio : kertomus Raja-Karjalan venäläistämisajalta. Valistus, Helsinki 1936
 • Taistelua Karjalasta : piirteitä venäläistämistyöstä Raja-Karjalassa tsaarinvallan aikoina. Valistus, Helsinki 1939
 • Itä-Karjalan vaiheita ; tekijät Einar W. Juva, K. Merikoski, Alfred Salmela. Otava 1942
 • Suuren Suomen kirja : isänmaallinen lukukirja Itä-Karjalan sekä Kanta-Suomen kouluille ja kodeille. Valistus, Helsinki 1942
 • Sergei Okulov : palanen Raja-Karjalan sivistyhistoriaa. Valistus, Helsinki 1944
 • Tuhannen ja yhden yön satuja ; mukaillen nuorisolle kertonut K. Merikoski ; kuvittanut Rudolf Koivu ; somistanut Heikki Paaer. Valistus, Helsinki 1945, 4 painos 1951
 • Grimmin kauneimmat sadut 1-2 ; mukaillen nuorisolle kertonut K. Merikoski ; kuvittanut Rudolf Koivu ; somistanut Heikki Paaer. Valistus, Helsinki 1946
 • Suomen kansan satuja 1 ; kuv. Erkki Tuomi ; somistanut Heikki Paaer. Valistus, Helsinki 1947, 9. painos 1962
 • Suomen kansan satuja 2 ; kuv. Erkki Tuomi ; somistanut Heikki Paaer. Valistus, Helsinki 1947. 4. painos 1960
 • Suomen kansan satuja 1-2 ; kuv. Erkki Tuomi ; somistanut Heikki Paaer. Helsinki 1950
 • Jättiläisiä ja kääpiöitä : satukokoelma ; mukaillen kertoneet K. ja Ilona Merikoski ; kuv. Erkki Tuomi ; alkukirjaimet piirtänyt Heikki Paaer. Valistus, Helsinki 1952
 • Voimia ja vastavoimia ; elämäkerrallisen johdannon kirj. Ilmari Heikinheimo. Valistus, Helsinki 1953
 • Suomen kansan eläinsatuja 1-2. Valistus, Helsinki 1979, 2. painos Weilin + Göös 1981, sadut ilmestyneet aiemmin teoksessa Suomen kansan satuja 1.
 • Suomen kansan peikkosatuja. Valistus, Helsinki 1979, 2. painos Weilin + Göös 1980, sadut ilmestyneet aiemmin teoksessa Suomen kansan satuja 1.

Oppikirjoja muokkaa

 • Valistuksen mittausoppi kansakouluille. Valistus, Helsinki 1912
 • Maatalous-mittausoppi : kansakoulun jatkokursseja, kansanopistoja, maanviljelys- ja puutarhakouluja sekä itseopiskelua varten. WSOY 1914, 7. painos 1937
 • Päässälasku-esimerkkejä 1 : oppilaan kirja. Kansa- ja alkukoulujen laskennon opetusta varten. WSOY 1915
 • Päässälasku-esimerkkejä 1 : opettajapainos. WSOY 1915
 • Valistuksen mittausoppi : kaupunkien kansakouluille. Valistus, Helsinki 1915, 19. painos Valistus, Helsinki 1944, 31. painos 1962
 • Kansakoulun yhteiskuntaoppi : kansakoulun neljättä vuosiosastoa sekä jatkokursseja varten. Valistus, Helsinki 1916
 • Valistuksen mittausoppi maalaiskansakouluille. 3. korj. painos Valistus, Helsinki 1915, 6. painos 1920
 • Kansakoulun laskentokirja. Valistus, Helsinki 1923, 3. painos 1926
 • Kaupunkikansakoulun laskentokirja : kaupunkien, tehdas- ja liikeseutujen kansakouluja varten. Valistus, Helsinki 1927, 7. painos 1941
 • Maalaiskansakoulun laskentokirja. Valistus, Helsinki 1927, 16. uudistettu painos 1942
 • Valistuksen mittausoppi n:o 2 : maalaiskansakouluille. Valistus, Helsinki 1927, 9. painos 1938* Omin voimin : kansakoulun kirjoitus- ja kielioppi 1-2. Valistus, Helsinki 1930, 13. painos Valistus 1937
 • Laskuharjoituksia : kansakoulun jatko-opetusta varten. 6. painos Valistus, Helsinki 1931
 • Raittiusopetus : opas opettajille : kansakouluja, jatkokouluja, maatalouskouluja sekä muita oppilaitoksia varten. Valistus, Helsinki 1932
 • Omin voimin : kansakoulun kirjoitus- ja kielioppi 2, Yläluokkien oppimäärä. 7. painos Valistus, Helsinki 1933, 10. painos 1935
 • Jatkokoulun päässälasku : kansakoulun jatkoluokkia, yleisiä ammattilaiskouluja, talouskouluja, kansanopistoja, maatalouskouluja, liikeapulaiskouluja y.m. varten. Valistus, Helsinki 1934
 • Isänmaan historia sekä muiden kansojen vaiheita  ; tekijät Einar W. Juva, K. Merikoski, Alfred Salmela. Otava 1938, 16. painos 1968
 • Maantieto : kansakouluja varten ; tekijät Väinö Auer, K. Merikoski. Otava 1938, 2. tark. painos Otava 1939, 11. uus. painos 1954, 22., tark. p. 1968
 • Suomen historia : moniopettajaisia kansakouluja varten ; tekijät Einar W. Juva, K. Merikoski, Alfred Salmela. Otava 1943
 • Omin voimin : kansakoulun kirjoitus- ja kielioppi : suppeampi laitos. 1, Kolmannen ja neljännen luokan oppimäärä. 20. uud. painos 1949, 21. uud. painos 1950, 22. uud. painos 1951
 • Omin voimin : kansakoulun kirjoitus- ja kielioppi : laajempi laitos 1, III ja IV luokan oppimäärä. Valistus, Helsinki 1949, 18. painos Valistus, Helsinki 1966, 20. painos 1970
 • Laskentokirja : kaupunkien sekä tehdas- ja liikeseutujen kansakouluille 1-2. 14. painos Valistus, Helsinki 1950
 • Omin voimin : kansakoulun kirjoitus- ja kielioppi : laajempi laitos. 1-2. Valistus, Helsinki 1951
 • Laskuharjoituksia kansakoulun VII luokkaa ja jatko-opetusta varten. 22. painos Valistus, Helsinki 1952, 24. painos 1956
 • Maalaiskansakoulun laskentokirja 2, V, VI ja VII luokkaa varten. 27. uud. painos Valistus, Helsinki 1952, 29. painos 1954
 • Nuorten kansalaistieto ; tekijät K. Merikoski ja V. Merikoski. 17. painos Valistus, Helsinki 1952
 • Omin voimin : kansakoulun kirjoitus- ja kielioppi 1-2. Valistus, Helsinki 1952, 28. painos 1954.
 • Kansakoulun työkirjat ; tekijät K. Merikoski ja A. Hinkkanen. 2. muutettu painos Valistus, Helsinki 1953
 • Laskentokirja : kaupunkien sekä tehdas- ja liikeseutujen kansakouluille 2, V ja VI luokkaa varten. 14. painos Valistus, Helsinki 1953, 17. painos 1958
 • Omin voimin : kirjoitus- ja kielioppi. 1-2. Valistus, Helsinki 1953, 18. painos 1970
 • Sammon takojat : yhteiskuntaopin lukemisto; tekijät K. Merikoski ja A. Hinkkanen ; Valistus, Helsinki 1954, 3. painos 1963
 • Maalaiskansakoulun laskentokirja 3, Jatko-opetusta varten. 3. painos Valistus, Helsinki 1955
 • Yhteisvoimin yhteistyöhön : kansalaistietoa nuorisolle ; tekijät K. Merikoski ja V. Merikoski. 2. painos Valistus, Helsinki 1955
 • Maalaiskansakoulun laskentokirja 1, 3. ja 4. luokkaa varten. 24. uusittu painos 1949, 33. painos Valistus, Helsinki 1957
 • Laskentokirja kaupunkien sekä tehdas ja liikeseutujen kansakouluille 1, 3. ja 4. luokkaa varten. 19. painos Valistus, Helsinki 1958
 • Omin voimin : kirjoitus- ja kielioppi : laajempi laitos 2, V, VI ja VII luokan oppimäärä. 12. painos Valistus, Helsinki 1963, 19. painos 1971
 • Kansakoulun laskentokirja 1, III ja IV vuosiluokan oppimäärä. 6. painos uud. Ilona Merikoski Valistus, Helsinki 1964
 • Kansakoulun laskentokirja 2, V ja VI vuosiluokan oppimäärä. 2. painos uud. Ilona Merikoski Valistus, Helsinki 1964
 • Laskentokirja maalaiskansakoulun VII luokalle. 2. painos uud. Ilona Merikoski Valistus, Helsinki 1964
 • Omin voimin : kirjoitus- ja kielioppi : laajempi laitos 1-2. 13. painos uud. Ilona Merikoski Valistus, Helsinki 1964, 17. painos 1966

Lähteet muokkaa

 • Maritta Pohls: Merikoski, Kaarlo (1878–1954) Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (maksullinen). 25.8.2000. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Ilmari Heikinheimo: Suomen elämäkerrasto, s. 513. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955.

Viitteet muokkaa

 1. K. Merikoski, Taistelua Karjalasta. Valistus, 1939, 2. p. 1940.
 2. K. Merikoski, Voimia ja vastavoimia. Valistus, 1953.
 3. Teokset Fennicassa nimellä Merikoski, K.[vanhentunut linkki]