Jumalanpilkka

jumalan pilkkaaminen
Tämä artikkeli kertoo Jumalan pilkkaamisesta. Jumalanpilkalla viitataan joskus myös rienaukseen, jossa pilkan kohde on muu kuin Jumala.

Jumalanpilkka on Jumalan julkista pilkkaamista.[1] Se on eräs rienauksen muoto.

Laissa muokkaa

Suomessa vuoden 1734 lain rikoskaari määräsi jumalanpilkasta kuoleman­rangaistuksen.[2]

»1.§. Joca aicomuxesta, sanoilla eli kirjoituxilla, laitta ja pilcka Jumalata, hänen Pyhä Sanans ja Sacramentejä; olcon hengens rickonut. Jos se tapahtu ajattelemattomasti ja picaisudesta, ja hän catu; wetäkön sackoa sata talaria, ja rucoilcan ricoxens julkisesti Seuracunnasa andexi. Jos hän sitä teke toisen erän; tehkön cahdenkertaisen sacon. Joca ei woi sackoa maxaa; kärsikön ruumillans, nijncuin Rangaistus Caaresa sanotan.»
(Vuoden 1734 lain Pahategon Caari)

Vuoden 1823 jälkeen kuolemanrangaistusta tosin ei enää käytännössä sovellettu[3], sillä tuolloin keisari päätti armahdusvaltansa nojalla muuttaa kaikki kuolemantuomiot muiksi rangaistuksiksi, tavallisimmin karkotuksiksi, yleensä Siperiaan.[4]

Vuoden 1889 rikoslaissa oli Jumalan pilkkaamista koskeva pykälä. Vuodesta 1890 eteenpäin enimmäisrangaistus jumalanpilkasta oli neljä vuotta kuritushuonetta ja vuodesta 1970 eteenpäin kaksi vuotta vankeutta.[4] Jumalanpilkkaa ja muita uskontorikoksia koskeneet syytteet ratkaisi 1970-luvun alkuun saakka ensimmäisenä oikeusasteena hovioikeus sen jälkeen, kun alioikeus oli tutkinut asian. Tässä suhteessa ne rinnastuivat valtio- ja maanpetokseen.[5]

»1 § Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa, rangaistakoon kuritushuoneella korkeintaan neljäksi vuodeksi tahi vankeudella. Jos se tapahtuu ajattelemattomuudesta tahi pikaisuudesta; olkoon rangaistus sakkoa tahi vankeutta korkeintaan kuusi kuukautta.»
(Vuoden 1889 rikoslaki)

Tunnettuja jumalanpilkkatuomioita:

Varatuomari Kullervo Kemppinen on katsonut, että rikoslain tarkoituksena oli toisaalta alun perin rangaista sitä, joka oli Jumalaa ikään kuin henkilökohtaisesti pilkannut, toisaalta suojella oikeaa uskoa harhaopeilta. Uudempi ajattelu on lähtenyt siitä, ettei Jumala tarvitse ihmisen laatimien lakien suojelua. Sen sijaan uskontorikosten kriminalisoinnilla on haluttu turvata ihmiset heidän uskonnollisten tunteidensa, uskonnonvapautensa ja uskonnonharjoituksensa loukkaamiselta.[5]

Margit Borg-Sundmanin ja 18 muun kokoomuksen kansanedustajan tekemä eduskuntakysely muun muassa Hannu Salaman Juhannustanssit-romaanista nostatti vilkkaan eduskuntakeskustelun joulukuussa 1964. Silloinen oikeusministeri J. O. Söderhjelm piti rikoslain jumalanpilkkapykälää vanhentuneena, sillä kyseisestä rikoksesta voitiin tuomita vain vankeutta. Vuonna 1965 oikeusministeriö valmisteli esityksen lain lieventämiseksi siten, että rangaistus koskisi uskonrauhan rikkomista.[9] Virolaisen hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle, mutta sitä ei ehditty käsitellä ennen vuoden 1966 eduskuntavaaleja. Lakiesityksen mukaan rangaistavaa olisi ollut Suomessa laillisesti toimivan uskontokunnan pyhinä pitämien seikkojen julkinen herjaaminen tai häpäiseminen[10] Huhtikuussa 1967 eduskunta hyväksyi lainmuutoksen äänin 95–80, mutta 77 kansanedustajaa äänesti sen lepäämään yli vuoden 1970 vaalien.[11] Laki sai lopullisen muotonsa vuonna 1971, ja sen mukaan julkisesta jumalanpilkasta tuomittiin sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Eduskunnan suuressa valiokunnassa suoritetun äänestyksen nojalla Jumalan nimi palautettiin kyseiseen lainkohtaan. Eduskunnan enemmistö olisi ilmeisesti ollut valmis alentamaan vankeusrangaistuksen enimmäismäärän yhteen vuoteen, mutta 17 kansandemokraattista kansanedustajaa äänesti erehdyksessä ankaramman linjan puolesta. Eräät kristilliset piirit pitivät tätä Jumalan tahdon ilmauksena.[12]

Kirkko ja valtio -komitea esitti mietinnössään vuonna 1977, että rikoslaista olisi poistettava käsite jumalanpilkka ja samalla myös sana Jumala. Sen sijaan olisi säädettävä rangaistavaksi yleisemmin sen halventaminen, mitä jossakin Suomessa laillisesti toimivassa uskonnollisessa yhdyskunnassa pidetään pyhänä.[13]

Vuonna 1987 syyttäjä harkitsi Teatterikorkeakoulun neljän opiskelijan muodostaman Jumalan teatteri -ryhmän asettamista muiden rikosten ohella syytteeseen jumalanpilkasta, mutta luopui aikeesta arkkipiispa John Vikströmin kielteisen kannan vuoksi.[14]

Vuonna 1999 tuli voimaan Suomen rikoslain 17 luvun 10 § uskonrauhan rikkomisesta. Uskonrauhan rikkomiseen syyllistyy mikäli[15] ”julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta.”[16][17]

Jumalanpilkkalain kumoaminen maittain muokkaa

Maa Säädetty Kumottu Huomautuksia
  Australia 1788[18] 1995[18] Lakkautettu liittovaltion tasolla, mutta jotkut osavaltiot ja alueet pitävät edelleen jumalanpilkkasäädöksiä.[18]
  Alankomaat 1886[19] 2014[20] Vuonna 1932 lakia kiristettiin.[21]
   Englanti ja Wales 1539[22] 2008[23]
  Irlanti 1937[24] 2018[25]
  Islanti 1940[26] 2015[27]
  Kanada 1892[28][29][30] 2018
  Kreikka 1834 2019[31]
  Malta 1933[32] 2016[33]
  Ranska 1254[34] 1881[35] Elsass-Lothringenissa vuoteen 2016 saakka[36].
  Norja 1902[37] 2009/2015 Vuonna 2009 poistettiin uudesta rikoslainsäädännöstä, joka ei ollut voimassa vuoteen 2015 asti.[37][38]
  Ruotsi 1563[39] 1970[39] Vuoden 1563 laki korvattiin vuonna 1949 uudella lailla.[39]
  Tanska 1683[40] 2017[40]
  Skotlanti [41] 1661 2021 Edellinen syyte oli vuodelta 1843.
  Uusi-Seelanti 1893 2019 Vuoden 1893 laki korvattiin vuonna 2019 uudella lailla[42] [43] [44].[45] .[46]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. Nurmi, Timo: Gummeruksen suuri suomen kielen sanakirja. 3. tarkistettu ja päivitetty painos. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6541-X.
 2. Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 laki: Pahategon Caari 1–14 (1 luvun 1 §) Agricola-historiaverkko. Viitattu 21.5.2010.
 3. Jumalanpilkka 4.2.2009. Uskonnonvapaus.fi: Vapaa-ajattelijain liitto ry. Viitattu 8.9.2009.
 4. a b Toivonen, Raimo: Jumalanpilkka taas kerran Vapaa ajattelija. 4–5/2000. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry. Viitattu 8.9.2009.
 5. a b Kullervo Kemppinen: Lakitiedon Pikkujättiläinen, s. 644–645. Porvoo-Helsinki: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12586-5.
 6. Suomessa Svejkin julkaisija sai syytteen jumalanpilkasta (maksullinen artikkeli) Viitattu 28.3.2019.
 7. Hannu Salama – kirjallisuuspalkittu jumalanpilkkaaja Ylen Elävä arkisto. Viitattu 21.5.2010.
 8. Sikamaalari Harro Koskinen Ylen Elävä arkisto. Viitattu 21.5.2010.
 9. Mitä Missä Milloin, Kansalaisen vuosikirja 1966, s. 176. Helsinki: Otava, 1965.
 10. Mitä Missä Milloin, Kansalaisen vuosikirja 1967, s. 139. Helsinki: Otava, 1966.
 11. Mitä Missä Milloin, Kansalaisen vuosikirja 1968, s. 179. Helsinki: Otava, 1967.
 12. Mitä Missä Milloin, Kansalaisen vuosikirja 1972, s. 126. Helsinki: Otava, 1971.
 13. Kirkko ja valtio -komitea: Kirkko ja valtio -komitean mietintö, s. 233. Komiteanmietintö 21/1977. Helsinki: Opetusministeriö, 1977. ISBN 951-46-2246-4.
 14. Ilkka Arminen: Juhannustansseista Jumalan teatteriin, s. 107. Helsinki: Tutkijaliiton julkaisusarja 58, 1989. ISBN 951-9297-72-3.
 15. Rikoslaki 19.12.1889/39, 17 luvun 10 § (muutettu nykyiseen muotoonsa lailla 24.7.1998/563) Finlex. Edita. Viitattu 8.9.2009.
 16. I-SHO:2008:6 Uskonrauhan rikkominen – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate 3.7.2008. Suomen Asianajajaliitto. Viitattu 8.9.2009.
 17. Uskonnonvapauslaki (453/2003) Finlex. Viitattu 21.5.2010.
 18. a b c (2017) Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre. Cambridge: Cambridge University Press, 512–514. ISBN 9781108267991. Viitattu 7 .6.2018. 
 19. Temperman & Koltay, p. 620.
 20. Temperman & Koltay, p. 619.
 21. Temperman & Koltay, p. 623.
 22. Temperman & Koltay, p. 121.
 23. "Blasphemy laws are lifted", The Telegraph, 10 .5.2008. Luettu 7 .6.2018. 
 24. https://www.blasphemy.ie/history-of-irish-blasphemy-law/
 25. Ireland votes to oust ‘medieval’ blasphemy law The Guardian, 2018
 26. Almenn hegningarlög (General Criminal Code) Parliament of Iceland. Viitattu 7 .6.2018. (islanniksi)
 27. Blasphemy Law Abolished in Iceland! 2 .7.2015. Icelandic Ethical Humanist Association. Viitattu 7 .6.2018.
 28. LEGISinfo - House Government Bill C-51 parl.ca. 13 December 2018.
 29. Liberals' election reform bill becomes law on last day of parliamentary sitting cbc.ca. 13 December 2018. ”C-51 was made law Thursday”
 30. "Canada repeals blasphemy law", British Columbia Humanist Association, 11 Dec 2018. Luettu 12 Dec 2018. 
 31. Greece quietly drops ‘blasphemy’ laws from new criminal code End Blasphemy Laws. 14 June 2019. Humanists International. Viitattu 14 June 2019.
 32. Title IV: Of crimes against the religious sentiment. Chapter 9. Article 163: Vilification of the Roman Catholic Apostolic Religion. Criminal Code of Malta. Court Services. Viitattu 7 .6.2018.
 33. Repealing blasphemy law a victory for freedom of speech, says Humanist Association 14 .7.2016. Allied Newspapers Ltd. Viitattu 11 .9.2016.
 34. Temperman & Koltay, p. 26.
 35. Temperman & Koltay, p. 38.
 36. Blasphemy law abolished in Alsace-Moselle region of France End Blasphemy Laws. 31 .210.2016. IHEU & EHF. Viitattu 7 .6.2018.
 37. a b Norge har fortsatt en blasfemiparagraf 27 .8.2012. Human-Etisk Forbund. Viitattu 8 .1.2015. (norjaksi)
 38. The Penal Code (Norwegian penal code of 2005) Lovdata. Government of Norway. Viitattu 8 .6.2018.
 39. a b c eurel Sociological and legal data on religions in Europe, Sweden, Blasphemy 16 May 2014 Retrieved 6 June 2017
 40. a b Agence France-Press: Denmark scraps 334-year-old blasphemy law theguardian.com. 2 .6.2017. Viitattu 2 .6.2017.
 41. iheuadmin: Blasphemy repealed in Scotland End Blasphemy Laws. 12.3.2021. Viitattu 1.2.2023.
 42. "ACT's attempt to repeal blasphemy law fails", Radio New Zealand, 9 .5.2017. Luettu 21 .12.2018. 
 43. "National, Maori Party vote down repeal of blasphemy law", 24 .5.2017. Luettu 29 .1.2018. 
 44. Crimes (Offence of Blasphemous Libel) Amendment Bill, New Zealand Parliament. Retrieved 18 February 2018
 45. "Justice Minister moves on year and day rule", 28 .3.2018. Luettu 6 .4.2018. 
 46. Crimes Amendment Bill, New Zealand Parliament. Retrieved 5 March 2019

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Jumalanpilkka.