Jeesuksen ilmestymiset

Jeesuksen näyttäytyminen ylösnousemuksen jälkeen

Jeesuksen ilmestymiset on Jeesuksen ylösnousemusta seuranneita tapahtumia, joissa ylösnoussut Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja läheisille henkilöille. Tapahtumia on kuvattu Raamatun kaikissa Evankeliumeissa. Apostolien teoissa on kuvaus Jeesuksen ilmestymisestä Paavalille.[1] Myös Ilmestyskirjassa on kuvaus kuinka Jeesus ilmestyy Johannekselle.[2] Raamatun mukaan Jeesus tulee ilmestymään uudelleen maailman loppuvaiheissa.[3]

Ylösnousseen Jeesuksen ilmestymiset evankeliumeissaMuokkaa

Jeesus ilmestyy Maria Magdaleenalle haudallaMuokkaa

»Sapatin jälkeen Maria Magdaleena, Johanna ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome ostivat hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen haudalle voitelemaan Jeesuksen ruumiin. Aamulla haudalle tullessaan he huomasivat sen edessä olleen suuren kiven vieritetyksi pois haudan suuaukon edestä. He lähtivät juosten kertomaan asian Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle.»
(Joh. 20:1-3)

Pietari oli ensimmäinen opetuslapsista, joka tuli haudalle, kun he kuulivat Jeesuksen heränneen kuolleista.[4] Simon Pietari meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärönään. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa.[5]

Jeesus ilmestyi ensimmäisenä Maria Magdaleenalle. Hän seisoi haudan ovella ja itki. Naisten mennessä hautaan sisään, he näkivät nuoren henkilön, enkelin puettuna pitkään valkeaan vaatteeseen, istumassa haudan sisällä. Naiset kumartuivat maahan ja enkeli kysyi heiltä, "Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'".[6] Enkeli sanoi heille myös, "Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niinkuin hän teille sanoi'." Haudan sisällä näkyi nyt kaksi enkeliä istumassa siinä missä Jeesuksen ruumis oli ollut.[7] Enkelit kysyivät Marialta, miksi hän itki. Maria vastasi: "Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu." Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?" Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: "Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Maria." Maria kääntyi ja sanoi: "Rabbuuni!" -- se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: "Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo."[8] Ulos tultuaan he pakenivat haudalta, koska heidät oli vallannut vavistus, ilo ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, koska he pelkäsivät.[9] Maria Magdaleena vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet Mariaa.[10]

Jeesus ilmestyy kahdelle henkilölle tielläMuokkaa

Sen jälkeen Jeesus toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille; mutta nämä eivät uskoneet heitäkään.[11]

Jeesus ilmestyy yhdelletoista opetuslapselleMuokkaa

 
Apostoli Tuomas koskettaa Jeesusta, Caravaggion maalaus 1602.

Vihdoin hän ilmestyi myös niille yhdelletoista opetuslapselle heidän ollessaan aterialla. Jeesus nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi. Jeesus antoi opetuslapsille lähetyskäskyn sanoen, "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi." Tämän jälkeen Jeesus nousi ylös Taivaaseen.[12]

Ilmestymisten vaikutus opetuslapsiin ja kristillisen seurakunnan alkuvaiheisiinMuokkaa

Jeesuksen läheisimmät opetuslapset, 11 apostolia, sekä Paavali (entinen Saulus) todistivat kansalle Jeesuksen elämästä hänen kuolemansa jälkeen. Tärkeäksi osaksi heidän sanomaansa muodostui myös Jeesuksen henkilökohtainen ilmestyminen heille. Pietari hurmoksellisessa tilassa julisti kansalle, että Jumala oli valinnut heidät todistamaan Jeesuksen nousseen kuolleista merkkinä siitä, että Jeesuksella olisi valta kuoleman jälkeiseen elämään ja että Jeesus olisi Vanhan Testamentin kirjoissa luvattu Messias.

"Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." [13]

Raamatun apostolien tehtävä oli ihme- ja kertomusperinteen muistaminen ja säilyttäminen sellaisena kuin he olivat sen nähneet ja kuulleet. Seurakunnan kasvaessa tuli ajankohtaiseksi kirjoittaa tämä apostolien muistitieto evankeliumiksi. Evankeliumien syntymäaika on epävarma, mutta sisällön katsotaan kristittyjen keskuudessa koostuvan yhä tänä päivänä Jeesuksen omista sanoista ja teoista, jonka apostolit säilyttivät.[14] Jeesuksen ilmestymistä lihassa eli ihmisenä on kuvattu Uuden testamentin kirjallisuudessa mm. valkeuden ilmestymisenä pakanoille (Luuk. 2:32), poistaakseen synnin oman uhrautumisensa kautta häneen uskovista (Hepr. 9:26) ja perkeleen tekojen tyhjäksi tekemisenä (1. Joh. 3:8). [15]

Jeesuksen henkilökohtainen ilmestyminen Saulukselle, joka vainosi alkukristittyjä, johti hänen kääntymiseensä entisestä vainoojasta kristityksi. Raamattujen Apostolien teot kuvailevat Saulin kuulleen Jeesuksen kysymyksen häneltä: "Miksi sinä vainoat minua?" ja nähneen samalla voimakkaan valonleimahduksen, jonka jälkeen hän sokeutui kolmeksi päiväksi ja rukoili Jumalaa avaamaan hänen silmänsä. Paavali tapasi myöhemmin Jumalan lähettämän Ananiaan, jonka rukoillessa hän sai näkönsä takaisin ja kutsumuksen profeetallisten sanojen kautta. Paavalin kokema ilmestys oli hyvin erilainen, sillä aiemmin Jeesus oli ilmestynyt opetuslapsilleen, jotka uskoivat Jeesuksen olevan luvattu Messias. Paavali ei pitänyt lähtökohtansa tähden sopivana edes verrata häntä muihin apostoleihin, vaan sanoi olevansa "apostoleista vähäisin". Ilmestyminen vaikutti Paavaliin voimakkaasti ja myöhemmin hän saarnasi samaa Kristusta pakanakansoille kuten toiset apostolit. Paavali kertoi saaneensa evankeliumin Kristukselta, joka oli ilmestynyt hänelle henkilökohtaisesti ja ilmoittanut sen hänelle.

LähteetMuokkaa

 1. Apt. 9:3–6
 2. Ilm. 1:9–19
 3. Hepr. 9:28
 4. Wilkerson, David R.: ”13. Sifted Saints”, Hungry For More Of Jesus: Experiencing His Presence In These Troubled Times, s. 157. Indeed, Peter was the first disciple to reach the tomb when they were told Jesus had risen.. MI: Parker Book House Co., 1992. ISBN 978-0-8007-9200-8. englanti
 5. Joh. 20:1-7,10 viittauksia myös Matt. 28:1-10; Mark. 16:1-8; Luuk. 23:56-24:12,24, Joh. 13:23+
 6. Luuk. 24:5-8, Matt. 28:5-6, viittauksia myös Luuk. 9:44
 7. Joh. 20:11-12
 8. Joh. 20:11-18, viittauksia myös Mark. 16:9-11, Hepr. 2:11
 9. Matt. 28:1-8, Mark. 16:1-8, viittauksia myös Luuk. 23:56-24:12; Joh. 20:1-10; Mark. 14:28
 10. Mark. 16:9-11
 11. Mark. 16:12-13
 12. Mark. 16:14-19
 13. Raamattu: Apostolien teot 10:39-43. Uusi testamentti.
 14. Toimitettu: Iso Raamatun tietosanakirja 1: Uusi testamentti Jumalan sanana: 1. Evankeliumikirjat. Raamatun tietokirja, 1976.
 15. Toimitettu: Iso Raamatun tietosanakirja 1 (Ilmestys). Raamatun tietokirja, 1976.