Kastekäsky

kristinuskon oppi
(Ohjattu sivulta Lähetyskäsky)

Kastekäsky, joka tunnetaan myös nimellä lähetyskäsky, on kristinuskon kastetoimitukseen liittyvä käsky, joka on löydettävissä Raamatusta, Matteuksen evankeliumista, luku 28, jakeet 19–20.[1]

Kaste
Upotuskaste

Vanhan käsikirjoituksen mukaan Jeesus ei antanut kastekäskyä, vaan Hän antoi omille opetuslapsilleen lähetyskäskyn.lähde?

Luterilainen kirkko suosittelee lapsen kastamista kuukauden kuluessa syntymästä.[2]

Matt. 28: 18–20 eri suomenkielisten Raamatun käännösten mukaanMuokkaa

»18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."»
(Matt. 28:18–20, Raamattu 1933/1938)

»18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. (Dan. 7:14; Matt. 11:27)

19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (2. Kor. 13:13; 1. Piet. 1:2)

20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."»
(Matt. 28:19–20, Raamattu 1992)

»18 Ja Jesus tuli ja puhutteli heitä, sanoen: minulle on annettu kaikki voima taivaassa ja maan päällä.

19 Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,

20 Ja opettakaat heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Amen!»
(Matt. 28:19–20, Biblia 1776)

Raamattua ei tule tulkita vain yksittäisten jakeiden perusteella. On huomioitava koko Raamatun ilmoitus kokonaisuudessaan. Myös vanhat käännökset sekä muut kasteasiaa käsittelevät kohdat selventävät asiaa. Raamatussa käsitellään kasteasiaa useassa kohdassa; myös sitä, että pelastukseen tarvitaan muutakin kuin vesikaste.

»13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, 14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi.»
(Ef. 1:13–14, Raamattu 1933/1938)

»13 Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. (Ef. 1:13,14; Room. 8:16) 14 Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi.»
(Ef. 1:13–14, Raamattu 1992)

»13 Jonka kautta te myös totuuden sanan kuulleet olette, nimittäin evankeliumin teidän autuudestanne: jonka kautta te myös, sittekuin te uskoitte, kiinnitetyt olette lupauksen Pyhällä Hengellä, 14 Joka meidän perintömme pantti on meidän lunastukseemme, että me hänen omaisensa olisimme, hänen kunniansa kiitokseksi.»
(Ef. 1:13–14, Biblia 1776)

»15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.»
(Mark. 16:15–16, Raamattu 1933/1938)

»15 Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. (Mark. 13:10) 16 Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.(Joh. 3:18,36; Ap. t. 16:31; Room. 1:16; 1. Piet. 3:21)»
(Mark. 16:15–16, Raamattu 1992)

»15 Ja sanoi heille: menkäät kaikkeen maailmaan, ja saarnatkaat evankeliumia kaikille luoduille. 16 Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi; mutta joka ei usko, se kadotetaan. »
(Mark. 16:15–16, Biblia 1776)

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa