Islam Yhdysvalloissa

Islam on kolmanneksi suurin uskonto Yhdysvalloissa kristinuskon ja juutalaisuuden jälkeen. Siihen on sitoutunut noin 0,9 % väestöstä.[1]

Washingtonin islamilainen keskus

Valtaosa Yhdysvaltain kolmesta miljoonasta muslimista on saapunut maahan 1970-luvun jälkeen. Yhdysvaltalaiset islamin suuntaukset olivat 1930–1970-luvuilla usein melko omaperäisiä verrattuna islamin suuntauksiin muualla maailmassa. Maan tärkeimmät omaperäiset islamilaiset liikkeet ovat Moorish Science Temple ja Nation of Islam. Ne erottuvat selvästi valtavirtaisesta sunnalaisesta islamista, eivätkä ne ole levinneet maan ulkopuolelle. Sunnalaisia Yhdysvaltain muslimeista on ollut enemmistö viimeistään 1980-luvulta alkaen.[2]

Historia muokkaa

Islam saapui Yhdysvaltoihin ennen kaikkea afrikkalaisten orjien välityksellä. Heidän lisäkseen maahan tuli pieni määrä varhaisia muslimisiirtolaisia. Niin orjien kuin siirtolaistenkin islam kuoli Yhdysvalloissa pian pois, kun muslimit kääntyivät tai käännytettiin kristinuskoon. Kokemus orjuudesta muodostui kuitenkin myöhemmin Nation of Islamin ja muiden Yhdysvalloissa syntyneiden liikkeiden tärkeäksi taustatekijäksi.[3]

Sisällissodan ja ensimmäisen maailmansodan välisenä aikana Yhdysvaltoihin alkoi virrata muslimisiirtolaisia esimerkiksi Turkista, Albaniasta ja Levantista Lähi-idästä. He olivat siirtotyöläisiä ja palasivat yleensä takaisin kotimaahansa ansaittuaan tarpeeksi. Uskontoaan he harjoittivat yksityisesti, eivätkä he jättäneet juurikaan mainintoja itsestään. Moni maahan jääneistä kääntyi kristinuskoon, sillä islamin harjoittamiselle ei ollut juurikaan edellytyksiä.[4]

 
Moorish Science Temple -liikkeen jäseniä Chicagossa vuonna 1928. Perustaja Drew Ali seisoo alarivissä keskellä.

Yhdysvalloissa alkoi syntyä omaperäisiä islamilaisia suuntauksia 1920–1930-luvuilla. Näitä olivat ennen kaikkea Mirza Ghulam Ahmadin Intiassa perustama ahmadiyya-liike, Drew Alin perustama Moorish Science Temple sekä Wallace Fardin ja Elijah Muhammadin perustama Nation of Islam.. Yhdysvalloissa toimi myös sunnalaisia lähetyssaarnaajia, kuten sudanilainen uskonoppinut Satti Majid. Islam antoi afroamerikkalaisille identiteetin rakennuspalikan aikana, jolloin mustia muutti paljon maalta suuriin kaupunkeihin ja rotusyrjintä oli vahvaa. Monia mustia innoitti islamissa ajatus siitä, että kaikki muslimit ovat tasa-arvoisia etnisestä alkuperästä riippumatta. Afroamerikkalaisten islamilaisten liikkeiden synnyn taustalla oli myös Yhdysvaltain perustuslain takaama uskonnon harjoittamisen vapaus. Liikkeissä oli myös sosiaalisia, poliittisia ja ideologisia elementtejä, ja ne saattoivat luonnostella itselleen omanlaisensa islamilaisen teologian ja maailmankatsomuksen.[5]

Ahmadiyya-liike korostaa voimakkaasti lähetystyön merkitystä, ja se tuli Yhdysvaltoihin lähetyssaarnaajien myötä 1800–1900-lukujen vaihteessa. Liike kehotti afroamerikkalaisia hylkäämään afrikkalaisuuden ja kansalliset kysymykset sekä opettelemaan arabian kieli.[6]

Moorish Science Temple yhdisteli omaperäistä islamilaista ja nationalistista liikettä. Sen perustaja Drew Ali julistautui liikkeen profeetaksi ja kirjoitti sille oman versionsa Koraanista. Alin mukaan Yhdysvaltain mustat olivat aasialaisia maureja, joiden alkuperäinen uskonto oli islam ja äidinkieli arabia. Ali korosti uurastamisen, yrittäjyyden, raittiuden ja perheen merkitystä. Alin kuoltua vuonna 1929 liike hajosi, mutta liikkeen nimen pitänyt osa toimii edelleen.[7]

 
Nation of Islamin pitkäaikainen johtaja Elijah Muhammad

Nation of Islamin perustaja Wallace Fard saarnasi, että mustat ovat jumalallinen rotu, jonka valkoiset, saatanallinen rotu, olivat ryöstäneet neljäsataa vuotta aiemmin Mekan pyhästä kaupungista ja orjuuttaneet. Islam oli mustien alkuperäinen uskonto, joka heidän tulee saada takaisin. Fard perusti Nation of Islamin instituutiot ja rakenteet kuten uskontokoulun. Liike yhdysvaltalaisti islamia muokkaamalla esimerkiksi rukouksista ja paastosta omanlaiset muunnelmansa. Se tavoitteli myös afroamerikkalaisten omaa valtiota Yhdysvalloissa ja saarnasi väkivaltaista oppia. Vaikka liikkeen jäsenmäärä ei koskaan ylittänyt sataatuhatta, sillä oli tärkeä merkitys afroamerikkalaisessa yhteydessä, sillä sen lehden Muhammad Speaks levikki oli 1960-luvulla parhaimmillaan jopa yksi miljoona. Liikkeen tunnetuimman puhemiehen Malcolm X:n aikana Nation of Islamista tuli huomattavin afroamerikkalaisten nationalistinen liike. Liike hiipui 1970-luvulta alkaen ja hajosi kahtia vuonna 1975. Louis Farrakhanin johtamana liike on lähentynyt skientologian kanssa.[8]

Nation of Islamista erosi vuonna 1964 ryhmä nimeltä Five-Percent Nation, jota voidaan pitää esoteerisfilosofisena liikkeenä pikemminkin kuin uskontona. Five-Percent Nationilla on ollut emoliikkeensä tapaan suuri vaikutus hip hop- ja R&B-musiikkiin, sillä moni kuuluisa artisti on kuulunut siihen. Nation of Islamin jälkivaikutusta on sekin, että monella sellaisellakin afroamerikkalaisella on arabialaisperäinen nimi, jotka eivät ole kääntyneet mihinkään islamin suuntaukseen.[9]

Suhtautuminen islamiin muokkaa

Suhtautuminen islamiin on muuttunut negatiivisemmaksi viime vuosina: 56 % yhdysvaltalaisista katsoi islamin olevan ristiriidassa amerikkalaisten arvojen ja elämäntavan kanssa, kun taas 41 % oli eri mieltä. Vuonna 2011 väitteestä samaa mieltä oli 47 % ja eri mieltä 48 %.[10]

Lähteet muokkaa

 • Lindstedt, Ilkka (toimittaneet Maristo, Joonas & Sergejeff, Andrei): Aikamme monta islamia. Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-371-9.

Viitteet muokkaa

 1. Religious Landscape Study 2014. Pew Research. Viitattu 15.12.2015. (englanniksi)
 2. Lindstedt 2015, s. 251–252.
 3. Lindstedt 2015, s. 252.
 4. Lindstedt 2015, s. 252–253.
 5. Lindstedt 2015, s. 253–254.
 6. Lindstedt 2015, s. 254.
 7. Lindstedt 2015, s. 255.
 8. Lindstedt 2015, s. 256–262.
 9. Lindstedt 2015, s. 262–268.
 10. Survey Public Religion Research Institute. Viitattu 16.12.2015. (englanniksi)

Aiheesta muualla muokkaa