Skientologia

tieteiskirjailija L. Ron Hubbardin ajatuksiin perustuva uskomusten ja oppien järjestelmä
Skientologien rakennus Los Angelesissa.

Skientologia (engl. scientology, latinan verbistä scire 'tietää, ymmärtää' ja kreikan kielen sanasta logos 'oppi' – siis "tietämisen oppi") on uskomusten ja oppien järjestelmä, joka perustuu yhdysvaltalaisen kirjailijan L. Ron Hubbardin ajatuksiin. Hubbard kehitti vuonna 1950 dianetiikka-nimisen opin. Dianetiikka-säätiön ajauduttua konkurssiin Hubbard menetti dianetiikka-tuotemerkin tekijänoikeudet, ja perusti sen korvaajaksi skientologia-opin toukokuussa 1952.

Skientologiakirkko ("Church of Scientology") on yksittäisistä yrityksistä ja muista organisaatioista koostuva verkosto, joka hallinnoin skientologian tavaramerkkejä. Kirkon de facto johtajana toimii amerikkalainen David Miscavige, jonka virallinen titteli on hallituksen puheenjohtaja skientologiaverkostossa ylimpänä olevassa Religious Technology Center -yrityksessä.

Kirkon oman virallisen määritelmän mukaan skientologia on "käytäntöön sovellettu uskonnollinen filosofia". Skientologit uskovat ihmisen olevan kuolematon henkiolento, thetan ("tetaani"), jolla on rajattomat kyvyt[1]. Skientologit pyrkivät palautumaan henkiolennoiksi eli irtautumaan ajan, materian, tilan ja energian kahleista ja näin pelastumaan.

Skientologiaan liittyy muun muassa oppi hengen suhteesta itseensä, sosiaaliseen ympäristöön, maailmankaikkeuksiin ja hengen käsittelyä. Hengen palauttaminen korkeampaan tilaan tapahtuu auditoinneissa, istunnoissa. Skientologit uskovat oppiensa parantavan sitä harjoittavan ihmisen elämää lisäämällä henkisiä kykyjä ja näin takaavan tien onneen.

Skientologien maailmanlaajuisesta lukumäärästä ei ole täyttä varmuutta. Kirkosta irtautuneiden entisten johtajien mukaan kirkon maailmanlaajuinen jäsenmäärä on 2010-luvulla ollut 10 000–20 000.[2] Suomen Scientologia-yhdistys ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2011 noin 120.[3]

Skientologiaa ovat tuoneet esiin siihen uskovat julkisuuden henkilöt, kuten näyttelijät Tom Cruise, John Travolta, Juliette Lewis, Bart Simpsonin ääni Nancy Cartwright, laulaja-ääninäyttelijä Isaac Hayes, muusikko Beck Hansen sekä jazzpianisti Chick Corea.

Skientologia on kautta koko historiansa ollut laajan kritiikin ja väittelyjen kohde[4], muun muassa koska sitä monesti pidetään ulkopuolisten parissa kaupallisena kulttina, joka myy pelastumiseen tarvittavaa salattua tietoa kalliilla hinnalla, ja suhtautuu jyrkän vastustavasti kritiikkiin.

HistoriaMuokkaa

Skientologia pohjautuu dianetiikkaan, itsekasvatusoppiin, jonka L. Ron Hubbard esitteli vuonna 1950 teoksessaan Dianetics: The Modern Science of Mental Health (suom. Dianetiikka – nykyajan tiede mielenterveydestä). Dianetiikka pyrkii korvaamaan psykiatrian ja psykologian tarjoamat vakiintuneet näkemykset mielenterveydestä ja sen hoidosta. Dianeettinen hoito ja itsensä kehittäminen perustuu kahdenkeskisiin istuntoihin, "auditointeihin". Niiden tarkoitus on paikantaa ja parantaa ihmismielessä piileviä haitallisia muistijälkiä, "engrammeja". Istuntojen apuna käytetään usein valheenpaljastuslaitteen kaltaista "E-mittaria".

Opiskeluja jatkamalla skientologin luvataan saavan kyvyt, jotka vapauttavat hänet inhimillisestä kuolevaisuudesta. Skientologiassa edistyvä etenee "siltaa kohti totaalista vapautta"[5]. Skientologian mukaan ihminen on kuolematon sieluolento, jolla on ollut aikaisempia elämiä. Skientologit uskovat polveutuvansa 75 miljoonaa vuotta sitten maapallolle lentokoneen tapaisilla aluksilla saapuneesta theta-kansasta. [6] Hubbard sanoi yhdistäneensä uskontoon monen uskonnollisen ajattelijan ajatuksia. Tieteellisenä itseään pitävän skientologian esoteerinen[7] oppi muistuttaakin olemukseltaan hieman gnostilaisuutta[7] ja joitain itämaisia uskontoja[4] Hubbard oli tutustunut itämaisiin uskomuksiin, ja pohjasi uskonnon muun muassa hinayana-buddhalaisuuteen sekä Vedaan[8]. Hubbard puhui liikkeen perustamisvaiheessa muun muassa dharmasta. Skientologiassa on uskonnon lisäksi myös eräänlaista psykologiaa ja terveysajattelua. Näin skientologiassa yhdystyvät jotkut idän uskontojen piirteet kuten sielunvaellus joihinkin läntisiin ajatuksiin.

Skientologit kutsuvat skientologian opetus- ja hoitomenetelmiä "techiksi", "tekniikaksi".

SkientologiakirkkoMuokkaa

 
Skientologien auditoinneissa käytetään ns. E-mittaria, joka on galvanometriä muistuttava laite.

Tieteiskirjailija L. Ron Hubbard perusti skientologiakirkon Yhdysvalloissa 1954[9]. Perustamisen taustalla oli Hubbardin aikasemman dianetiikka-säätiön konkurssi, jonka seurauksena Hubbard oli menettänyt yksinoikeuden dianetiikka-tuotemerkkiin.

Liikkeen ensimmäinen kirkko avattiin Los Angelesissa Kaliforniassa 18. helmikuuta 1954.[10] Sen päämaja siirtyi 1959 Sussexissa Englannissa sijaitsevaan Saint Hillin kartanoon. Vuonna 1966 Hubbard ilmoitti jättävänsä kirkon johdon. Aluksi Hubbard muutti Rhodesiaan, sitten merille Apollo-laivalla. Todellisuudessa hän jatkoi sen johtajana aina 1980-luvun alkuun asti. Hubbard perustama puolisotilaallinen Sea Org eli Meriorganisaatio valvoo Hubbardin opetuksen oikeaoppista toteuttamista. Sea Orgin jäsenet johtavat kaikkia suuria skientologia-organisaatioita. Sea Org toimi alkuvuosinaan laivoilla, koska niille eivät voi poliisi tai tiedustelupalvelut tehdä yllätysiskuja.lähde? Kun Hubbard kuoli erakkona 1986, johtoaseman otti 26-vuotias David Miscavige, ja hän jatkaa tehtävässä edelleen. Miscavige on Sea Orgin korkein upseeri, ja on siinä "sotilasarvoltaan" kapteeni.

Skientologiakirkko on herättänyt voimakasta arvostelua kaupallisuutensa ja yksilönvapauksia rajoittavien pyrkimystensä vuoksi, ja ne ovat vahingoittaneet skientologian mainetta uskonnollisena yhteisönä. Monissa maissa, myös Suomessa, skientologiakirkolta onkin evätty toiminta uskonnollisena järjestönä, kun sen toimintatapojen on katsottu kuuluvan pikemminkin liikemaailmaan. Yhdysvalloissa skientologit vakiinnuttivat asemansa uskontona ja hyväntekeväisyysjärjestönä vasta pitkän kiistan jälkeen vuonna 1993[7], jolloin kirkko sai verovapauden takaisin. Saksassa skientologiakirkko on luokiteltu yhdeksi liittovaltion turvallisuusvirasto Bundesamt für Verfassungsschutzin tärkeimmistä tarkkailun kohteista. Myös Ranskassa yhteisöön on suhtauduttu torjuen[7].

Australia, Espanja, Taiwan, Thaimaa ja Yhdysvallat ovat ainoita maita, jossa skientologia on virallisesti tunnustettu uskonnollinen yhteisö. Skientologiakirkko värvää aggressiivisesti uusia jäseniä, jotka kartuttavat sen varoja. Sen talous perustuu jäsenten "lahjoituksiin", jotka ovat sidoksissa kirkon tarjoamiin kursseihin ja kirjoihin.

 
Skientologien psykiatrianvastainen mielenosoitus Edinburghissa kesäkuussa 2005. Mielenosoittajan kantaman kyltin mukaan "psykiatria tappaa".

Skientologien yleisin käännytyskeino on ilmainen persoonallisuusanalyysi joko henkilökohtaisesti tai skientologiakirkon kotisivuilla. Siitä eteenpäin kurssien ja aineistojen hinta nousee tasaisesti jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Skientologia väittää harjoittavansa hyväntekeväisyyttä. Hubbardin Narconon-ohjelman väitetään vieroittavan huumeriippuvaisia ja Criminonin kuntouttavan ja sopeuttavan vankeja yhteiskuntaan. Skientologiakirkko levittää sanomaansa yleisön keskuuteen muun muassa Hubbardin opetusjärjestelmällä nimeltä Applied Scholastics. Sen ujuttaminen julkisiin kouluihin on nostattanut Yhdysvalloissa vastalauseita.[11]

Skientologiakirkko suhtautuu jyrkän kielteisesti psykiatreihin ja psykologeihin. Skientologiakirkon psykiatrianvastainen "kansalaisten ihmisoikeuskomitea" ("Citizens Commission on Human Rights" CCHR) ylläpitää Hollywoodissa "Psychiatry: An Industry of Death" -nimistä psykiatrianvastaista museota, jossa psykiatreja syytetään muun muassa juutalaisten kansanmurhasta, orjuudesta, etnisistä puhdistuksista Balkanilla, Neuvostoliiton gulageista ja apartheidista.[12]

Taistelu uskostaMuokkaa

Skientologian opetusmateriaalin leviäminen Internetiin siitä eronneiden jäsenten ja julkisten oikeudenkäyntien myötä on horjuttanut skientologiakirkon uskottavuutta ja taloudellista perustaa. Kirkko on vastannut haastamalla ihmisiä tekijän­oikeus­rikkomuksista oikeuteen, ja sen on väitetty[13] vaativan siitä syystä muun muassa skientologiaa arvostelevan Operation Clambake -sivuston[14] poistoa Googlesta.

Skientologiakirkosta on eronnut itsenäinen Free Zone -liike. Sen perusti 1980-luvun alussa joukko kirkosta eronneita skientologeja. He ajautuivat valta- ja oppitaisteluun kirkon uuden johdon kanssa ja syyttivät sitä rahastuksesta ja skientologian oppien vääristelystä. Ryhmä perusti oman yhteisönsä, L. Ron Hubbardin mukaan nimetyn Ron's Org -järjestön.

Kirkko ja siitä eronneet skientologian harjoittajat syyttävät kumpikin toisiaan vääräuskoisuudesta ja väärinkäytöksistä. Skientologiakirkko on tavaramerkkirikkomuksiin vetoamalla yrittänyt estää Free Zone -järjestöjä harjoittamasta tai markkinoimasta skientologiaa. Freezonelaiset puolustavat kuitenkin oikeuttaan harjoittaa Hubbardin oppeja siteeraamalla häntä itseään:

"Dianetiikka ei ole koskaan minkään lainsäädännön alainen, sillä yksikään laki ei voi estää ihmistä istuutumasta ja kertomasta toiselle ihmiselle huoliaan, ja jos joku haluaa monopolisoida dianetiikan, voi olla varma, että hän tekee sen syistä, joilla ei ole mitään tekemistä dianetiikan vaan voitontavoittelun kanssa." (Dianetics: The Modern Science of Mental Health, 1950.)

Free Zone -liike on sittemmin levinnyt hajalleen ympäri maailmaa, eikä eri järjestöillä ole yhtä yhteistä kattojärjestöä tai kirkkoa, vaan kukin noudattaa omia linjauksiaan.

Skientologia SuomessaMuokkaa

Pääartikkeli: Skientologia Suomessa

Suomessa skientologia oli julkisuudessa erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla. Skientologiakirkko on anonut Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdys­kunnan asemaa, mutta sitä ei ole myönnetty.[15][16] Suomen Scientologia-yhdistys ry perustettiin 1980 ja rekisteröitiin 3. maaliskuuta 1983. Jäseniä oli 120 vuonna 2011.[17]

KritiikkiMuokkaa

 
Scientologiakirkon Sea Orgin ex-jäsen Gerald "Gerry" Armstrong on kirkon näkyvä arvostelija.
Pääartikkeli: Skientologian kritiikki

ArvosteluaMuokkaa

Skientologia on kerännyt mediahuomiota ja kriitikoita luultavasti enemmän kuin moni muu uususkonto. Usein skientologiaa sanotaan lahkoksi tai kultiksi.[18][19][20][21][22][23][24]

Kriitikoiden mukaan skientologiakultti kääntyy sisäänpäin ja asettuu muuta maailmaa vastaan.[25].

Kriitikot mainitsevat yleensä korkeat kurssimaksut[26][27][28], syytteet taloudellisista väärinkäytöksistä[29][30], liikkeen tekemät peitetyt[31], joskus laittomat[32][33] vastatoimet arvostelua ja paljastuksia vastaan[24][34][35][36] sekä vaihto­ehto­lääke­tietelliset hoitomenetelmät sekä vangitsemiseen verrattavat ihmisoikeuksien loukkaukset[24][37][38].

Liikettä on joskus kritisoitu muun muassa autoritaariseksi ja joissain tapauksissa mielenterveydelle hyvin haitalliseksi[39][24]. Samoin monien muiden mukaan skientologien uskonnolliset ja tieteelliset[40] väitteet ovat hyvin kiistanalaisia[41].

Monet yksittäisten paikallisten skientologiakirkkojen jäsenten toimintaan pettyneet ovat nostaneet näitä vastaan oikeusjuttuja, ja muun muassa Ranskassa 2000-luvun lopulla petetyiksi tulleet yrittivät kaataa koko kirkon toiminnan maassa[42].

Ne jotka vastustavat koko skientologiaa, pitävät liikkeen opillista pohjaa hämäränä, koska skientologian loi nykyaikana aiemmin muun muassa tieteis­kirjailijana toiminut Hubbard. Hubbardin katsotaan ei-skientologien parissa valehdelleen monia asioita itsestään, hän muun muassa haki filosofian tohtorin arvonsa tyypillisestä tohtorinarvoja myyvästä amerikkalaisesta yliopistosta[43]. Liikkeen vastustajat ja tutkijat sanovat, että Hubbard olisi muuttanut dianetiikan uskonnoksi, jotta hän saisi torjutuksi dianetiikkaan kohdistetun kritiikin ja verohelpotuksia[44].

Skientologien virallinen propaganda saattaa olla joskus valheellista, muun muassa väite miljoonista jäsenistä[24][45] Yhdysvalloissa. Hubbardin mielestä valehtelu oli keino ohjata ihmisiä[46]. Kriitikot katsovat muutenkin skientologien markkinoivan ajatuksiaan harhaanjohtavin keinoin[47].

Ihmiskunnan hyvää edistävä[48] henkinen kehitys ei näytä aina vievän haluttuun lopputulokseen. Moni skientologien kursseille ryhtyvä ei ole muutaman vuoden kuluttua enää liikkeen kursseilla[49] eikä clear-tilan saavuttaminenkaan takaa pysymistä skientologeissa kuin yleensä korkeintaan muutaman vuoden[50].

Skientologeista on eronnut hyvinkin korkea-arvoisia jäseniä, kuten Paul Haggis[51] ja Amy Scobee[52] [53], jotka ovat puhuneet julkisuudessa muun muassa kriitikoiden peitetystä häirinnästä. Amy Scobeen erottua kirkosta lehtiin vuosi jostain tietoja hänen seksielämästään[54][55] ennen avioliittoaan[56].

Liikkeen perustajan Ron Hubbardin poika arvosteli Hubbardia ankarasti, ja liikkeen johtajan veljentytär Jenna Miscavige Hill jätti kirkon 2005 ja perusti parin muun kanssa sivuston exscientologykids.com. 2000-luvulla korkeissa asemissa ollut Mike Rinder erosi skientologiakirkosta itsenäiseksi skientologiksi, samoin kuin aiemmin Mark "Marty" Rathbun. Jotkut eronneet ovat väittäneet muun muassa että liikkeen johtajalla Miscavigella olisi usein tapana nöyryyttää henkilökuntaansa[57]. Skientologien päämajasta 2000-luvun alussa karannut Mariette Lindstein kertoi, ettei tiennyt mitään Internetistä ja kännyköistä, kun oli ollut yli 20 vuotta töissä Gold Basessa[58][59][60]. 2000-luvulla eronneet ovat kertoneet Gold Basen "The Hole" -nimellä kutsutusta toimisto-vankilasta, joka on jo lakkautettu. Siellä pidettiin vankina niitä, joita epäiltiin liikkeen sisällä skientologian vastaisesta elämästä[61]. " Holessa" tapahtui nöyryyttämistä, ja siellä oli huono ruoka ja ahdasta[62][63].

Jo vuonna 1987 liikkeestä loikannut Vicki Aznaran kutsui skientologiakirkkoa mafiamaiseksi[64].

Liikkeestä eronneiden vastustus on nostanut liikkeeseen jääneissä vihaa, koska heidän mielestään liikkeen jättäjät ovat epäpuhtaita. Mutta läheskään kaikki skientologiakirkon toimia arvostelevat eivät kritisoi dianetiikkaa ja skientologiaa sinänsä, ainoastaan joitain kirkon menneitä ja nykyisiä toimintatapoja. Myös skientologian vastustajat eivät yleensä väitä, että kaikki skientologiassa olisi huonoa, vain kritisoivat joitain epäkohtina pitämiään asioita[65].

Liikkeen jäsenmäärä oli huipussaan 70- ja 80-luvuilla, jolloin liike kasvoi nopeasti. Vuoden 1992 jälkeen on tullut vähän uusia ORG:eja[66]. 2000-luvulla liilkeessä olleiden yhdysvaltalaisten määrä on puolittunut, kun esim rastafarien ja sikhien määrä kasvanut[67][68]. Tästä huolimatta liike on kyennyt värväämään uusia jäseniä.

Skientologien reaktioita arvosteluunMuokkaa

Skientologit katsovat usein ulkomaailman vainoavan heidän uskontoaan[32][42][69] ja esittävän heistä perättömiä väitteitä[70][71]. He ovat joskus verranneet itseensä kohdistunutta vastustustusta juutalais­vainoihin.[72][73]

Skientologit ovat yleensä pyrkineet vaientamaan itseensä kohdistuvan asiallisen ja asiattoman arvostelun julkisuudessa vastustajiaan musta­maalaamalla[32][24] muun muassa oikeusjutuin[24][32] ja medialokakampanjoilla[24][74][75].

Peitetysti skientologit ovat kostaneet kritiikin ja paljastukset joskus hyvinkin aggressiivisella häirinnällä[24][32][76] muun muassa internetissä[77][78] ja joskus jopa laittomin keinoin[24][32]. Niinpä skientologien katsotaan usein pyrkivän rajoittamaan perusvapauksiin kuuluvaa sananvapautta[24][79] ja Saksassa liikkeen on väitetty uhkaavan avointa demokraattista järjestelmää[80]. Kun julkisuuteen on vuodatettu liikesalaisuuksin suojattua OT-tason materiaalia, skientologit ovat vastanneet oikeusjutuin[81] vaikka ovat toisaalta jostain syystä väittäneet ettei vuonna 1994 internetiin vuotanut materiaali olisi aitoa[82].

Skientologit keräävät auditoinneissa liikkeen jäsenistä arkaluonteisiakin tietoja. Skientologit voivat uhata julkistavansa eroaikeissa olevalle näitä tietoja. Tällä on merkitystä varsinkin silloin, kun paljastusten kohde on tunnettu julkisuuden henkilö.[83][84]

Skientologit eivät aina muutenkaan pidä siitä että heidän asioistaan kerrotaan laajalti, he ovat yrittäneet myös vetää muun muassa Tom Cruisen puheen internetistä[85].

1970-luvulla liike alkoi soluttaa jäseniään poliisiin ja muihin viranomaisjärjestöihin.[86]. Skientologit murtautuivat heitä koskevia asiakirjoja varastaakseen[87]"Operaati Snow Whitessä" Yhdysvaltain hallituksen virastoihin. Vuonna 1977 FBI teki vastaiskun, ja monet liikkeen johtohahmot joutuivat vuosiksi vankilaan.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Ketola, Kimmo: Uskonnot Suomessa, Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 102, 2008. ISBN 978-951-693-287-6.
 • Lauerma, Hannu: Usko, toivo ja huijaus: Rohkaisusta johdattelun kautta psykoterroriin. Helsinki: Duodecim, 2006. ISBN 951-656-201-9.
 • Harri Heino, Mihin Suomi tänään uskoo. WSOY, 1997. ISBN 951-0-21197-4.
 • Hugh B. Urban: The Church of Scientology - A History of a New Religion. Princeton: Princeton University Press, 2011. ISBN 978-0-691-14608-9.

ViitteetMuokkaa

 1. THE RELIGION OF SCIENTOLOGY: A DESCRIPTION
 2. Medium - Counting Scientology 7: Best estimates
 3. Uskonnot Suomessa - Suomen Scientologia-yhdistys ry
 4. a b Tietojätti, Gummerus 2001, ISBN 951-20-5913-4, s 103
 5. Ketola 2008, s 239
 6. Sappell, Joel & Welkos, Robert W.: The Scientology Story http://www.cs.cmu.edu. 24-29.6.1990. Viitattu 22.04.2018.
 7. a b c d Ketola 2008, s. 240.
 8. Urban 2011, s 218
 9. Ketola 2008, s. 238.
 10. Tieteen kuvalehti Historia 14/2014, s.74
 11. http://www.studytech.org/asi.php
 12. Canada.com - Torture, or just plain torque?
 13. http://www.operatingthetan.com/google/ahl.txt
 14. Operation Clambake -sivusto
 15. http://www.helsinki.fi/~huuskone/Scn/opm-hylk.html
 16. Skientologit peruuttivat uskontohakemuksensa MTV3 Uutiset Kotimaa 30.11.2000 20:37
 17. Suomen Scientologia-yhdistys ry Uskonnot Suomessa. 24.07.2015. Viitattu 22.04.2018.
 18. Urban 2011, s 118
 19. KULTTIEN VIEMÄT MTV3 Fakta 18.9 alkaen 2011, 2 osaa, How To Spot A Cult, Sunnuntaisin klo 23:45-00:25
 20. Paholaisen asianajaja - opaskirja skeptikolle, Heta Häyry Hannu Karttunen Matti Virtanen, Ursan julkaisuja 38, ISSN 0357-7937, Ursa Helsinki 1989, ISBN 951-9269-48-7, s. 303
 21. Is Scientology a Cult? Evaluating Dangerous Cults, Founder: L. Ron Hubbard
 22. Church of Scientology
 23. Uskonto, lahko, kultti... mitä ne ovat?
 24. a b c d e f g h i j k Skientologia - vaarallinen kultti leviää, Valitut palat 1981 syyskuu, Vuosikerta 37, numero 9, Eugene H Methvin, artikkeli s 41-49,
 25. Helsingin Sanomat kuukausiliite 24/1991, 30.11.119, artikkeli s. 38-, s 38
 26. Urban 2011, s 135
 27. Wikipedia sulki skientologit ulos sivuiltaan Helsingin Sanomat Uutiset 29.5.2009
 28. Valitut palat lokakuu 1991, Vuosikerta 47, 10/1991 kansiteksti "Scientologia vie pieniltä ihmisiltä isot rahat", Artikkelinimi Scientologia soluttautuu yhteiskuntaan uskonnoksi naamioitunut liiketoiminta kerää pieniltä ihmisltä suuret rahat, s 9-15, lyhennelmä Timen artikkelista 8?.5.1991 jonka kirj Richard Behar
 29. Methvin 1981, Valitut palat 9/1981, s 41-49
 30. Encyclopedia Britannica 1993, Micropedia 10, s 533
 31. Perifria 2/96yleisönosastokirjoitus 2/96 Vastaus kirjoitukseen numerossa 1/96
 32. a b c d e f Kim Finn: Skientologian salaisuudet (html) City-lehti. numero 9, 1997. City-lehti. Viitattu 2.9.2012. suomi
 33. Scientology: Anatomy of a Frightening Cult Reader's Digest, May 1980, Eugene H. Methvin
 34. Skientologia-aiheisia uutisia: Suomalainen ex-skientologi Etelä-Saimaan haastattelussa 06.12.2011
 35. Skientologien salaliitto Historia-lehti, Kalika Bro-Jørgensen, 31.01.2011
 36. The Three Types of Myths another look at scientology, 07/08/2008
 37. SCIENTOLOGY SURVIVORS SPEAK OUT Shy David's Scientology Page.
 38. ”Olin totaalisen aivopesty” – Mariette eli 25 vuotta julkkisten suosimassa kultissa ja näki Tom Cruisen muuttuvan ”hetkessä hirviöksi” www.iltalehti.fi. Viitattu 24.12.2019.
 39. Factum 2006, WSOY 2005, 951-35-6645-5, s 360
 40. Paholaisen asianajaja - opaskirja skeptikolle, Heta Häyry Hannu Karttunen Matti Virtanen, Ursan julkaisuja 38, ISSN 0357-7937, Ursa Helsinki 1989, ISBN 951-9269-48-7, s. 266
 41. Ensyklopedia Britannica, Micropaedia 10, 15 th edition, Encyclopaedia Britannica Inc 1993, ISBN 0-85229-571-5, congress catalog card number 91-75907, kohta Scientologia, s 533
 42. a b Skientologit käräjille Ranskassa Yle - Uutiset. 26.5.2009. Viitattu 22.04.2018.
 43. Mihin Suomi tänään uskoo, Harri Heino, WSOY 1997, ISBN 951-0-21197-4, s 313
 44. Heino 1997, s 314
 45. Encyclopedia Britannica 1993, Micropedia 10, s 533
 46. Lying as Religious Rite Scriptural Basis, Scientology Racism, 23 February 2008
 47. Skepsis, huuhaa-palkinto 1991
 48. Heino 1997, s 312
 49. Susan Toivonen - Scientology Service Completions The Truth About Scientology
 50. Do Clears Stay Involved?
 51. Juho Kahilainen: Outo skientologia: Maapallon ongelmat alkoivat ilkeästä Xenusta, lapset värvätään miljardeiksi vuosiksi (html) Ilta-Sanomat. 2.7.2012. Viitattu 1.9.2012. suomi
 52. Scobee Publishing Scientology - Abuse At The Top!
 53. Skientologit tarkkailivat South Parkin tekijöitä Iltalehti uutiset Keskiviikko 26.10.2011
 54. Bazley, Lewis (28 September 2010). "The Secrets of Scientology are frightening and numerous". Metro. Retrieved 28 September 2010.
 55. John Sweeney revisits the Church of Scientology. BBC Panorama. BBC. 26 September 2010. Retrieved 28 September 2010.
 56. 'Secrets of Scientology': Journalist John Sweeney Revisits Scientology Catholic online Randy Sly 10/6/2010
 57. Inside the Cult. The Big Story, ITV 1995.
 58. Kun Mariette Lindstein pakeni skientologien päämajasta, onnentunne vaihtui pian ihmetykseen: "En tiennyt mitään internetistä tai somesta" Yle Uutiset. Viitattu 25.12.2019.
 59. ”Olin niin kultin pauloissa, että menetin itseni totaalisesti”, kertoo entinen skientologi Mariette Lindstein www.kirkkojakaupunki.fi. Viitattu 25.12.2019.
 60. Asiakaspalvelu Digipalvelut156 6227 Avoinna ma-pe 8–19 Painettu lehti156 665 Avoinna ma–pe 8–19 SähköpostiSähköpostiPostiosoite Maistraatinportti 1 00015 OTAVAMEDIA Tietoa evästeiden käytöstä Käyttäytymiseen perustuva mainonta: Kirjailija Mariette Lindstein pakeni skientologien päämajasta Anna.fi. 6.10.2018. Viitattu 25.12.2019.
 61. Ex-Clearwater Scientology officer Debbie Cook testifies she was put in 'The Hole,' abused for weeks Tampa Bay Times. Viitattu 26.12.2019. (englanniksi)
 62. Inside 'The Hole', the secret prison camp Scientologists don't want you to see. Mamamia. 16.2.2019. Viitattu 26.12.2019. (englanniksi)
 63. Mike Rinder on “The Hole” and How He Escaped Scientology | The Underground Bunker tonyortega.org. Viitattu 26.12.2019.
 64. Valitut palat 10/1001, s 10
 65. UUT Skientologia
 66. How many Scientologists are there in the world? - Quora www.quora.com. Viitattu 25.12.2019.
 67. Scientologists: How Many Of Them Are There, Anyway? | The Village Voice www.villagevoice.com. Viitattu 25.12.2019.
 68. Once thriving Church of Scientology faces extinction, says cult tracker Once thriving Church of Scientology faces extinction, says cult tracker. Viitattu 25.12.2019. (englanniksi)
 69. Alkavatko uususkontojen noitavainot?, Helsingin sanomat 1997-02-05
 70. Skientologit raivostuivat tv-elokuvasta Saksassa MTV3 uutiset Ulkomaat 2.03.2010 14:03
 71. HS Kuukausiliite 24/1991, HS 19.6. 1995, City-lehti 9/97
 72. Helsingin sanomat 1997-09-22, Hampurissa nimitettiin scientologiavaltuutettu valvomaan kiisteltyä lahkoa : vertailut natsien juutalaisvainoihin jatkuvat
 73. Skientologit joutumassa suojelupoliisin valvontaan Saksassa : Amerikasta tullut arvostelu on vain tiukentanut linjaa, lahkon vakoilu alkaisi lokakuussa, Helsingin sanomat 1997-06-06
 74. Skientologit raivostuivat tv-elokuvasta Saksassa Skientologit raivostuivat tv-elokuvasta Saksassa MTV Uutiset ulkomaat 12.03.2010 14:03
 75. Skientologit kostavat New Yorkerille parodialehdellä Marmai.fi Parodiat Markkinointi ja Mainonta, 1.9.2011
 76. BBC, et al. (2007). "Scientology and Me: transcript" -- "NAR: "Schizophrenic, bizarre, ... paranoid, ... an organisation that harasses its enemies ... and abuses the trust of its members"
 77. Skientologit yrittävät vaientaa jenkkiblogeja It-viikko Tiistai 6.12.2011 It-viikko, Taloussanomat
 78. Rupert Murdoch: Skientologeissa vaanii pahuus Ilta-Sanomat 2.7.2012
 79. Scientology Critical Information Directory What is Scientology?, First, what is wrong with the Church of Scientology?
 80. Skientologia aiotaan kieltää Saksassa 8. joulukuuta 2007
 81. Huuskonen 26.10.09
 82. Uskonnot rahastusta. Myös Scientologia, Lehdistötiedote, vapaa julkaistavaksi, Skepsis Ry 13.3.2008
 83. Rantala, Riku & Milonoff, Tunna: Tällainen on Tom Cruisen uskonto: skientologia paijaa, koukuttaa ja kiristää Yle Docventures. 13.10.2015. Viitattu 22.04.2018.
 84. Lindgren, Tuuli: Skientologia kohahduttaa: Mistä on kyse? MTV - Hyvinvointi. 8.10.2015. Viitattu 22.04.2018.
 85. Skientologit haluavat Cruise-puheen pois netistä - katso video! 17.01.2008 Ilta-Sanomat Uutiset Ulkomaat
 86. [1]
 87. Kirkko murtautui virastoihin Historia-lehti numero 2/2011 s. 22-25, Skientologien salaliitto, Kalika Bro-Jørgensen

KirjallisuuttaMuokkaa

Suomenkielistä kirjallisuuttaMuokkaa

 • L. Ron Hubbard: Scientologia: Perusasiat ajatuksesta. 1978 ISBN 87-7336-022-8
 • L. Ron Hubbard: Dianetiikka.
 • Maailmanhistorian huonoimmat keksinnöt ja ihmiset niiden takana, Eric Chaline, Schildts Kustannus 2010, ISBN 9789515019981

Englanninkielistä kirjallisuuttaMuokkaa

 • Scientology , Edited by James R. Lewis, Oxford University Press 2009, ISBN 978-0195331493
 • What is scientology? : the comprehensive reference on the world's fastest growing religion, California Bridge Pub. 1992, ISBN 978-0884046332
 • Inside Scientology: The Story of America's Most Secretive Religion, Janet Reitman,Houghton Mifflin Harcourt 2011, ISBN 978-0618883028
 • Blown for good : behind the iron curtain of scientology, BFG Books Inc 2010, Morgan Headley, ISBN 978-0982502228
 • What Is Wrong With Scientology?: Healing through Understanding, Mark 'Marty' Rathbun, CreateSpace Independent Publishing Platform 2012, ISBN 978-1477453469
 • My Billion Year Contract: Memoir of a Former Scientologist, Nancy Many, CNM Publishing 2009, ISBN 978-0578039220
 • Scientology : abuse at the top, Amy Scobee, Scobee Publishing 2010, ISBN 978-0692008010

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Skientologia.

(englanniksi)