Inhimillisen kehityksen indeksi

YK:n luoma elämänlaadun mittari

Inhimillisen kehityksen indeksi eli HDI (engl. Human Development Index) on Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) luoma mittari, joka koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, koulutuksesta ja elintasosta.[1][2] Sen tavoitteena on tarjota vertailukelpoinen inhimillisen kehityksen mittari eri maiden välille ja kuvata, kuinka hyvän elämänlaadun maat pystyvät tarjoamaan asukkailleen.

Valtioiden inhimillisen kehityksen indeksi 2019 (julkaistu 2020).
  > 0,800 (Hyvin korkea)
  0,700–0,799 (Korkea)
  0,550–0,699 (Keskitasoa)
  0,350–0,550 (Matala)
  Ei tietoa

Mittari on syntynyt tiukan poliittisen kädenväännön tuloksena, ja sitä voidaan helposti kritisoida. Se kuvaa hyvinvointia paremmin kuin pelkkä bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden etenkin kehitysmaiden kohdalla. Toisaalta mittari kuvaa suuret erot hyvin, muttei ole kovin hyödyllinen vertailtaessa maita, joilla on toisiaan lähellä oleva indeksin arvo.

HDI:n perusolettamus on, että olennaisinta inhimillisen kehityksen kannalta ovat pitkä ja terve elämä, tiedonsaanti ja riittävä elintaso. Niiden edustajiksi on valittu kolme muuttujaa, joille annetaan kullekin yhtä suuri paino indeksissä:

  • Odotettavissa oleva elinikä[2]
  • Koulutus: aikuisten koulutuksen keston keskiarvo ja koulunsa aloittavien lasten odotettavissa olevan koulutuksen kesto[2]
  • Ostovoimapariteetilla korjatun bruttokansantulon logaritmi. Ostovoimakorjaus pyrkii ottamaan maiden väliset elinkustannuserot huomioon. Logaritmointi taas antaa suuremman painon eroille alhaisilla BKTL-tasoilla kuin korkeilla BKTL-tasoilla.[2]

Vuoden 2019 listalla kärjessä olivat Norja, Sveitsi, Irlanti, Hongkong ja Saksa. Suomi oli sijalla 12.[1]

Muutos laskentatavassaMuokkaa

Indeksin laskentatapaa muutettiin vuosina 2010–2011.[3] Tämän seurauksena aiemmat indeksilukemat eivät ole aivan vertailukelpoisia uudemmalla laskentatavalla laskettujen lukemien kanssa. Uusia kaavoja on sovellettu laskettaessa HDI-indeksin arvoja vuoden 2010 ja tätä uudemmista aineistoista.

Epätasa-arvoon suhteutettu HDIMuokkaa

Vuonna 2010 UNDP esitteli 20-vuotisraportissaan kolme uutta inhimillistä kehitystä kuvaavaa mittaria. Nämä olivat epätasa-arvoon suhteutettu inhimillisen kehityksen indeksi (engl. Inequality Adjusted HDI, IHDI), sukupuolten välisen epätasa-arvon indeksi (engl. Gender Inequality Index, GII) ja moniulotteinen köyhyysindeksi (Multidimensional Poverty Index, MPI).[4]

Epätasa-arvoon suhteutettu inhimillisen kehityksen indeksi (Inequality Adjusted, IHDI) kuvaa kehityksen epätasaista jakautumista valtion sisällä. Mikäli tasa-arvo on täydellinen, HDI ja IHDI ovat samansuuruisia. Vuonna 2010 maailman HDI oli kuitenkin keskimäärin 22 prosenttia heikompi kuin IHDI. Tyypillisesti alhaisen HDI-tason maissa epätasa-arvo on usein laajempaa. Esimerkiksi Namibiassa IHDI oli yhteensä 44 prosenttia ja Mosambikissa 45 prosenttia HDI:tä alempi (2010).[4]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Overview - Human Development Report 2019 (Vuonna 2018 kerätystä aineistosta laadittu esitys) Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma, undp.org. Viitattu 26.12.2019. (englanniksi)
  2. a b c d Human Development Index (HDI) 2013. United Nations Development Programme. Viitattu 17.9.2013.
  3. HDR_2013_EN_TechNotes. Sivu 2.
  4. a b Lauri Haapanen: UNDP:n juhlaraportti esitteli kolme uutta inhimillisen kehityksen indeksiä 5.11.2010. Kepa ry, kepa.fi. Viitattu 12.9.2015. (suomeksi)

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Inhimillisen kehityksen indeksi.