Bruttokansantulo

maan tuotannosta saatavat tulot

Bruttokansantulo (BKTL) on kansantalouden tilinpidon käsite, joka kuvaa maan tuotannosta saamia tuloja. Se eroaa yleisemmin käytetystä bruttokansantuotteesta (BKT) siinä, että mukaan lasketaan ulkomailta saadut ja sinne maksetut tulot: BKTL = BKT - kotimaisten talousyksiköiden ulkomaisille talousyksiköille maksamat ensitulot + kotimaisten talousyksiköiden ulkomaisilta talousyksiköiltä saamat ensitulot.

Kansantuotteen tuottamiseen osallistuneet työntekijät, raaka-aineiden toimittajat sekä sijoittajat saavat korvaukseksi tuotantotekijäkorvauksia. Kun tuotantotekijäkorvaukset lasketaan yhteen, saadaan bruttokansantulo.

Huomioon otettavia tuloja:

 • korot
 • osingot
 • palkat
 • tukipalkkiot
 • tuotannon ja tuonnin verot
 • uudelleen sijoitetut voitot, jotka ovat peräisin kotimaan yritysten ulkomaan sijoituksista

BKTL:n ja BKT:n vertailu

muokkaa
BKTL:n ja BKT:n vertailu Maailmanpankin (miljoonia nykyisistä Yhdysvaltain dollareista) arvio
Sija. Valtio BKTL (Maailmanpankin tiedot)[1] BKTL[2] BKT yhteensä[3]
BKTL BKTL − BKT BKTL BKTL − BKT
1   Yhdysvallat 20 636 317 91 974 20 837 347 293 004 20 544 343
2   Kiina 13 181 372 -426 779 13 556 853 -51 298 13 608 151
3   Japani 5 226 599 255 276 5 155 423 184 100 4 971 323
4   Saksa 3 905 321 -42 299 4 058 030 110 410 3 947 620
5   Ranska 2 855 844 -45 685 2 832 584 43 684 2 804 484
6   Britannia 2 777 405 -77 891 2 816 805 -38 491 2 855 296
7   Intia 2 727 893 9 161 2 691 040 -27 692 2 718 732
8   Italia 2 038 376 -45 488 2 106 525 22 661 2 083 864
9   Brasilia 1 902 286 16 804 1 832 170 -53 312 1 885 482
10   Kanada 1 665 565 -47 776 1 694 054 -19 287 1 713 341

Nimellinen BKTL (Maailmanpankki)

muokkaa

Nimellinen, Maailmanpankin arvio – miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa (15 parasta)[4]

Sija 2021 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1   Yhdysvallat 23 393 117   Yhdysvallat 17 611 491   Yhdysvallat 17 001 290   Yhdysvallat 16 501 016   Yhdysvallat 15 727 291   Yhdysvallat 15 143 137   Yhdysvallat 14 740 580   Yhdysvallat 15 002 428   Yhdysvallat 14 651 211   Yhdysvallat 14 345 565
2   Kiina 17 576 648   Kiina 10 096 966   Kiina 9 110 333   Kiina 7 934 721   Kiina 6 726 270   Kiina 5 752 320   Kiina 4 856 999   Japani 4 835 553   Japani 4 812 119   Japani 4 931 413
3   Japani 5 124 619   Japani 5 339 076   Japani 5 899 905   Japani 6 101 579   Japani 5 775 633   Japani 5 376 601   Japani 4 797 984   Kiina 4 070 860   Saksa 3 348 291   Saksa 3 160 529
4   Saksa 4 350 736   Saksa 3 853 623   Saksa 3 809 927   Saksa 3 754 154   Saksa 3 801 607   Saksa 3 662 524   Saksa 3 588 452   Saksa 3 601 765   Kiina 3 283 519   Kiina 2 685 206
5   Britannia 3 170 239   Ranska 2 844 284   Ranska 2 869 883   Ranska 2 824 713   Ranska 2 889 304   Ranska 2 847 703   Ranska 2 831 553   Britannia 2 904 224   Britannia 2 835 805   Britannia 2 645 489
6   Intia 3 123 967   Britannia 2 801 499   Britannia 2 695 974   Britannia 2 612 525   Britannia 2 542 593   Britannia 2 540 957   Britannia 2 666 939   Ranska 2 800 864   Ranska 2 576 642   Ranska 2 414 820
7   Ranska 3 002 339   Brasilia 2 429 720   Brasilia 2 486 874   Brasilia 2 432 061   Italia 2 237 958   Italia 2 234 508   Italia 2 227 358   Italia 2 222 143   Italia 2 093 640   Italia 1 989 288
8   Italia 2 125 095   Italia 2 147 247   Italia 2 130 760   Italia 2 143 583   Brasilia 2 207 921   Brasilia 1 916 260   Brasilia 1 572 431   Espanja 1 490 975   Kanada 1 356 017   Espanja 1 241 641
9   Kanada 1 975 687   Intia 2 027 964   Venäjä 1 981 791   Intia 1 892 548   Intia 1 755 712   Intia 1 555 615   Espanja 1 519 339   Kanada 1 484 345   Espanja 1 353 031   Kanada 1 224 994
10   Etelä-Korea 1 820 500   Venäjä 1 930 634   Intia 1 952 847   Venäjä 1 823 299   Kanada 1 617 083   Kanada 1 511 465   Kanada 1 447 937   Brasilia 1 427 429   Brasilia 1 152 772   Etelä-Korea 966 585
11   Venäjä 1 732 532   Kanada 1 785 099   Kanada 1 848 274   Kanada 1 773 264   Venäjä 1 547 010   Espanja 1 496 363   Intia 1 392 779   Venäjä 1 368 593   Intia 1 117 463   Intia 941 326
12   Brasilia 1 558 511   Australia 1 444 201   Australia 1 514 269   Espanja 1 396 221   Espanja 1 455 758   Venäjä 1 425 123   Venäjä 1 318 495   Intia 1 229 139   Etelä-Korea 1 091 726   Meksiko 921 879
13   Australia 1 528 228   Espanja 1 366 027   Espanja 1 376 929   Australia 1 359 417   Etelä-Korea 1 125 787   Etelä-Korea 1 053 302   Etelä-Korea 1 037 381   Etelä-Korea 1 118 647   Venäjä 1 079 991   Brasilia 898 063
14   Espanja 1 432 586   Etelä-Korea 1 365 797   Etelä-Korea 1 298 958   Etelä-Korea 1 232 164   Australia 1 119 902   Meksiko 1 026 316   Meksiko 988 663   Meksiko 1 074 555   Meksiko 1 000 700   Venäjä 830 146
15   Meksiko 1 260 700   Meksiko 1 237 533   Meksiko 1 202 800   Meksiko 1 167 292   Meksiko 1 068 140   Australia 1 025 186   Australia 954 754   Australia 900 062   Alankomaat 809 106   Alankomaat 753 205

BKTL (Ostovoimapariteetti) (Maailmanpankki)

muokkaa

Ostovoimapariteetti– miljoonissa dollareissa [5]

Sija 2021 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1   Kiina 27 070 110   Kiina 21 366 057   Kiina 17 966 893   Yhdysvallat 17 091 162   Yhdysvallat 16 596 084   Yhdysvallat 15 802 898   Yhdysvallat 15 121 133   Yhdysvallat 14 494 460   Yhdysvallat 14 791 194   Yhdysvallat 14 585 723   Yhdysvallat 14 140 770
2   Yhdysvallat 23 393 117   Yhdysvallat 18 749 688   Yhdysvallat 17 823 200   Kiina 16 418 959   Kiina 15 112 256   Kiina 13 680 536   Kiina 12 305 378   Kiina 11 017 654   Kiina 10 090 052   Kiina 8 991 462   Kiina 7 637 790
3   Intia 10 059 402   Intia 8 594 226   Intia 7 292 778   Intia 6 699 996   Intia 6 179 567   Intia 5 794 517   Intia 5 314 158   Intia 4 783 856   Japani 4 433 212   Japani 4 408 333   Japani 4 180 595
4   Japani 5 601 433   Japani 5 443 842   Japani 4 846 688   Japani 4 844 841   Japani 4 700 740   Japani 4 522 723   Japani 4 437 371   Japani 4 192 471   Intia 4 376 743   Intia 4 138 987   Intia 3 658 435
5   Saksa 4 961 000   Saksa 4 394 786   Saksa 4 243 163   Saksa 4 097 775   Saksa 3 890 009   Saksa 3 634 151   Saksa 3 505 460   Saksa 3 407 922   Saksa 3 286 644   Saksa 3 170 077   Saksa 3 006 891
6   Venäjä 4 668 845   Brasilia 4 175 469   Brasilia 3 809 390   Brasilia 3 651 266   Brasilia 3 474 015   Brasilia 3 293 559   Brasilia 3 157 522   Brasilia 2 953 733   Brasilia 2 836 486   Brasilia 2 724 769   Brasilia 2 603 694
7   Ranska 3 499 765   Venäjä 3 305 725   Venäjä 3 237 388   Venäjä 3 108 506   Venäjä 3 254 184   Venäjä 3 124 400   Venäjä 2 837 672   Venäjä 2 678 150   Venäjä 2 597 648   Britannia 2 325 258   Britannia 2 270 766
8   Indonesia 3 471 169   Indonesia 2 929 424   Ranska 2 655 517   Ranska 2 625 346   Ranska 2 494 655   Ranska 2 495 100   Ranska 2 381 563   Ranska 2 291 855   Britannia 2 343 012   Venäjä 2 288 657   Ranska 2 094 160
9   Brasilia 3 328 105   Ranska 2 835 242   Indonesia 2 592 315   Britannia 2 483 802   Britannia 2 394 758   Britannia 2 343 934   Britannia 2 281 280   Britannia 2 272 667   Ranska 2 310 555   Ranska 2 224 097   Venäjä 2 071 669
10   Britannia 3 327 025   Britannia 2 763 382   Britannia 2 550 078   Indonesia 2 436 810   Indonesia 2 275 802   Italia 2 124 755   Italia 2 054 019   Italia 2 016 501   Italia 2 050 607   Italia 1 971 909   Italia 1 865 144
11   Italia 2 745 846   Italia 2 316 529   Italia 2 155 153   Italia 2 148 502   Italia 2 134 839   Indonesia 2 106 961   Indonesia 1 949 021   Indonesia 1 798 541   Indonesia 1 705 066   Indonesia 1 568 263   Indonesia 1 434 248
12   Turkki 2 553 209   Meksiko 2 262 919   Meksiko 2 111 206   Meksiko 1 939 753   Meksiko 1 941 682   Meksiko 1 859 264   Meksiko 1 710 132   Meksiko 1 597 656   Meksiko 1 611 372   Meksiko 1 516 236   Meksiko 1 432 295
13   Meksiko 2 544 720   Turkki 1 907 486   Etelä-Korea 1 696 955   Etelä-Korea 1 652 081   Etelä-Korea 1 627 812   Etelä-Korea 1 568 631   Etelä-Korea 1 506 812   Espanja 1 492 658   Espanja 1 508 412   Espanja 1 447 718   Espanja 1 346 277
14   Etelä-Korea 2 457 443   Etelä-Korea 1 833 914   Kanada 1 576 495   Saudi-Arabia 1 549 822   Espanja 1 497 167   Espanja 1 494 181   Espanja 1 486 687   Etelä-Korea 1 393 108   Etelä-Korea 1 405 612   Etelä-Korea 1 350 407   Etelä-Korea 1 246 382
15   Kanada 1 976 965   Saudi-Arabia 1 799 740   Espanja 1 556 600   Kanada 1 535 440   Saudi-Arabia 1 488 100   Kanada 1 401 447   Kanada 1 336 646   Kanada 1 279 702   Kanada 1 313 134   Kanada 1 271 027   Kanada 1 212 200

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 • Agenda - Lukion taloustieto Tammi

Viitteet

muokkaa
 1. GNI, Atlas method (current US$) | Data data.worldbank.org. World Bank. Viitattu 17.1.2023.
 2. GNI (current US$) | Data data.worldbank.org. World Bank. Viitattu 17.1.2023.
 3. GDP (current US$) | Data data.worldbank.org. World Bank. Viitattu 17.1.2023.
 4. GNI, Atlas method (current US$) | Data World Bank. Viitattu 17.1.2023.
 5. GNI, PPP (current international $) | Data World Bank. Viitattu 17.1.2023.

Aiheesta muualla

muokkaa