Kilpapurjehduksen harjoitusradat

Oulun kiinteä harjoitusrata
Reittikartta
Kilpailun reitti
1 rata-alue
2 Kyrönkarin vihreä jääpoiju
3 Kolmikulma
4 Hermannin eteläviitta
5 Toppilansalmi
6 Nallikari, Nallikarin Majakka

Kilpapurjehduksen harjoitusradat merkitään joko harjoitusten yhteydessä niille osoitetuille vesialueille tai harjoitusradat on merkitty paikalle sesongiksi kerrallaan. Harjoittelualueilla pyritään varmistamaan kilpapurjehtijoille turvalliset harjoitusmahdollisuudet väyläalueiden ulkopuolella.

Kiinteästi merkityt harjoitusradat muokkaa

Suomessa on ainakin kolme kiinteästi väylien ulkopuolelle merkittyä kilpapurjehdusrataa: Oulussa, Säynätsalossa ja Tampereella. Sesongin ajaksi paikalle merkitty harjoittelurata koostuu yhdeksästä merkistä, joista kahdeksan on kehällä ja yksi keskellä. Ympyränmuotoisen rata-alueen halkaisija on noin 1 mpk ja puolikkaan harjoitteluradan pituus on noin 0,5 mpk. Tällaisella radalla voidaan harjoitella itsenäisesti tai ryhmässä ilman valmentajaa vasta- ja myötätuuliosuuksia ja merkinkiertoa lähes kaikissa tuuliolosuhteissa. Kuvan esimerkki on Oulun harjoitteluradasta.

Oulun harjoittelurata muokkaa

Oulun harjoitteluradalle saatiin ensimmäisen kerran lupa vesialueen haltijalta Oulun kaupungilta vuonna 2007. Rata merkittiin ensimmäisen kerran kaudelle 2008 epävirallisin itse valmistetuin merkein, joita ei voi sekoittaa virallisiin väylämerkkeihin. Halkaisijaltaan yhden meripeninkulman suuruinen rata-alue sijaitsee turvallisesti väylien ulkopuolella ja alueella veden syvyys on yli kahdeksan metriä. Harjoittelurata on tarkoitettu kaikille oululaisille kilpapurjehtijoille, ja sen kunnosta ja toiminnasta vastaa Oulun Merenkävijät. Radan merkitsemiseksi Oulun Merenkävijät saivat Oulun kaupungin liikuntaviraston hankeavustuksen. Epävirallisin merkein merkittyä rataa ei ole merkitty merikarttoihin.

Säynätsalon harjoittelurata muokkaa

Sijaitsee Säynätsalon itäpuolella ja harjoittelurata on merkitty erikoismerkein viralliseen Merenkulkulaitoksen karttaan. Harjoitteluradan on rakentanut Säynätsalon Juurikkasaaressa toimiva Jyväskylän Veneseura. Jyväskylän Veneseura on itse valmistanut virallisesti karttoihin merkityn harjoitteluradan erikoismerkit.

Tampereen harjoittelurata muokkaa

Rata-alue sijaitsee Särkänniemen luoteispuolella ja on merkitty yhdeksällä erikoismerkillä karttoihin. Radan halkaisija on noin yksi mpk. Rata-alueella veden syvyys on yli kuusi metriä.

Kilpapurjehdus- ja harjoittelualueet muokkaa

Helsingin edustalla on osoitettu useita vesialueita väylien ulkopuolelta ratapurjehdukselle. Kulloisenkin harjoituksen- tai kilpailunjärjestäjä merkitsee radan tapahtuman ajaksi.

KoPun kilpapurjehdusradat muokkaa

Koivusaaren Purjehdusseura (KoPu) on järjestänyt monen vuoden ajan joka tiistai LYS-harjoituskilpailut kuudella eri radalla Lauttasaaren edustalla. Radat muodostuvat kierrettävistä saarista ja virallisista merimerkeistä. Ratojen pituudet vaihtelevat 4,5 - 9,5 mpk.n välillä.

Aiheesta muualla muokkaa