Viitoitusjärjestelmä

vesiväylien merkintätapa

Viitoitusjärjestelmä tarkoittaa merenkulussa tapaa merkitä luodattu vesiväylä viitoilla ja poijuilla merialueelle.

Suomessa käytetään kansainvälistä A-viitoitusjärjestelmää, joka sisältää kardinaali- ja lateraalijärjestelmän. Lisäksi käytössä on kolme muuta viittaa: kari- ja turvavesi- ja erikoismerkki. Pääväylillä käytettävät viitat, poijut ja reunamerkit on usein varustettu valotunnuksin.

MerkkityypitMuokkaa

KardinaalijärjestelmäMuokkaa

 
Eteläviitta

Kardinaalijärjestelmän viitat ja poijut osoittavat sen ilmansuunnan jolta puolelta väylä kulkee suhteessa viittaan eli kummalta puolen viitta ohitetaan veneellä. Viitat ja poijut on maalattu mustakeltaisiksi siten, että värien järjestys kertoo ilmansuunnan. Viittojen mustaa väriä vastaa sininen heijastin ja keltaista väriä keltainen heijastin [1].

 
Pohjoinen

PohjoisviittaMuokkaa

 • Värit: Musta yläosa, keltainen alaosa
 • Heijastimet: Sininen ylhäällä, keltainen alhaalla
 • Valotunnus: Jatkuva valkoinen nopea pikavilkku, VQ
 • Ohitetaan pohjoispuolelta.
 
Itä (klo 3)

ItäviittaMuokkaa

 • Värit: Keltainen keskellä, musta ylä- ja alaosa
 • Heijastimet: Sininen ylhäällä ja alhaalla.
 • Valotunnus: Valkoinen valo, kolmen nopean pikavilkun sarjassa, viiden sekunnin jaksossa, VQ(3) 5s
 • Ohitetaan itäpuolelta.
 
Etelä (klo 6)

EteläviittaMuokkaa

 • Värit: Keltainen yläosa, musta alaosa.
 • Heijastimet: Keltainen ylhäällä, sininen alhaalla
 • Valotunnus: Valkoinen valo, kuusi nopeaa pikavilkkua ja yksi kestovilkku 10 sekunnin jaksoissa, VQ(6)+Fl10s
 • Ohitetaan eteläpuolelta.
 
Länsi (klo 9)

LänsiviittaMuokkaa

 • Värit: Keltainen mustalla vyöllä.
 • Heijastimet: Keltainen ylhäällä ja alhaalla.
 • Valotunnus: Valkoinen valo, yhdeksän nopean pikavilkun sarjassa, kymmenen sekunnin jaksossa, VQ(9) 10s
 • Ohitetaan länsipuolelta.


LateraalijärjestelmäMuokkaa

 
Oikeanpuoleinen poiju.

Lateraalijärjestelmään kuuluu kaksi viittaa, oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen viitta. Nimensä mukaisesti ne osoittavat väylän sijainnin nimelliskulkusuuntaan katsottuna.

Nimelliskulkusuunta on merkitty nuolella merikarttaan ja sen määrittely Suomen merialueilla noudattaa pääsääntöisesti seuraavaa periaatetta: Nimelliskulkusuunta on avomereltä sisämaahan päin ja Pohjanlahdella pituussuuntaan etelästä pohjoiseen sekä Suomenlahden pituussuuntaan lännestä itään. Satamaan johtavissa väylissä nimelliskulkusuunta on satamaan päin.

Käytännössä veneen turvallinen reitti tulee varmistaa ajan tasalla olevasta merikartasta.

Vasemmanpuoleinen viittaMuokkaa

 • Väri: Punainen
 • Heijastin: Punainen
 • Valotunnus: Punainen ryhmävilkku, kolmen sekunnin välein tai kahden vilkun sarjassa kuuden sekunnin välein, Fl 3s / (2) 6s
 • Ohitetaan nimelliskulkusuuntaan kuljettaessa oikealta eli osoittaa väylän vasemman reunan.

Oikeanpuoleinen viittaMuokkaa

 • Väri: Vihreä
 • Heijastin: Vihreä
 • Valotunnus: Vihreä ryhmävilkku, kolmen sekunnin välein tai kahden vilkun sarjassa kuuden sekunnin välein, Fl 3s / (2) 6s
 • Ohitetaan nimelliskulkusuuntaan kuljettaessa vasemmalta eli osoittaa väylän oikean reunan.

Muut viitatMuokkaa

KarimerkkiMuokkaa

 • Väri: Mustat ja punaiset vaakasuorat leveät raidat vuorottelevat.
 • Heijastimet: Punainen ylhäällä, sininen alhaalla.
 • Valotunnus: Kaksi valkoista pikavilkkua 10 sekunnin jaksossa, Fl(2) 10s
 • Yleissääntönä merkki voidaan kiertää miltä puolelta vain

TurvavesimerkkiMuokkaa

 • Väri: Punaisia ja valkoisia pystysuoria raitoja.
 • Heijastimet: Valkoinen ylhäällä, punainen alhaalla.
 • Valotunnus: Valkoinen kestovilkku
 • Käytetään osoittamaan esimerkiksi väylän keskilinjaa, kuljetaan merkiltä merkille.

ErikoismerkkiMuokkaa

 • Väri: Keltainen
 • Heijastin: Keltainen
 • Valotunnus: Keltainen vilkku
 • Ei sisällä viitteitä sivuuttamisesta
 • Ei varsinaisesti ohjaa vesiliikennettä, voidaan käyttää esimerkiksi ruoppausjätteiden, sotilasalueiden, putkien, kaapeleiden, ulkoilualueiden ja muiden sellaisten merkitsemiseen.

RakennetyypitMuokkaa

ViittaMuokkaa

 • Kiinnitys: Kireällä ketjulla pohjaan ankkuroitu
 • Yleinen sisävesillä tai pienemmillä väylillä

ViittapoijuMuokkaa

 • Kiinnitys: Löysällä ketjulla pohjaan ankkuroitu

PoijuviittaMuokkaa

 • Kireällä ketjulla pohjaan ankkuroitu
 • Yleensä valaistu
 • Näkyvän osan korkeus/leveyssuhde yli 5:1

Poiju ja valopoijuMuokkaa

 
Länsipoiju
 • Löysällä ketjulla pohjaan ankkuroitu
 • Käyttö vähentynyt

Jääpoijut ja valojääpoijutMuokkaa

 • Löysällä ketjulla pohjaan ankkuroitu
 • Ei nosteta talveksi pois

ReunamerkkiMuokkaa

 
Vasemmanpuoleinen kiinteä reunamerkki tutkaheijastimella.
 • Väylän reunaa osoittava kiinteä merkki
 • Sijaitsee yleensä 0-50m. väylän reunan ulkopuolella (etäisyys merkitty merikarttaan)
 • Yleensä tutkaheijastin
 • Yleensä myös valoheijastin[2].

LähteetMuokkaa

 1. http://www.vastela.net/sami/viitoitus.jpg
 2. http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/vesivaylat_kanavat/turvalaitteet/turvalaitetyypit