Meripeninkulma

matkan yksikkö (1852 metriä)

Meripeninkulma eli merimaili (engl. nautical mile, nykyinen tunnus M[1], lyhenteenä suomessa käytössä myös mpk[2], muualla maailmassa NM, Nm ja nmi[3]) on pituusyksikkö, jota käytetään meri- ja ilmaliikenteessä. Yksi meripeninkulma on tasan 1 852 metriä.[1] Kyseessä ei ole SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö, mutta sitä saa käyttää SI-järjestelmän yksiköiden rinnalla merenkulussa ja ilmailussa.[1] Meripeninkulman kymmenesosaa (185,2 m) kutsutaan kaapelinmitaksi.

Meripeninkulman vanha määritelmä.

Meripeninkulma määriteltiin alun perin leveysasteen kuudeskymmenesosaa eli kaariminuuttia vastaavaksi matkaksi maapallon pinnalla pituuspiiriä pitkin.[3] Maapallo ei kuitenkaan ole täydellinen pallo, joten kaariminuutin pituus vaihtelee riippuen siitä, millä leveyspiirillä ollaan.

Koska maantieteellinen leveyspiiri (latitudi) määritellään pinnan normaalin ja päiväntasaajan tason väliseksi kulmaksi, kaariminuutin pituus riippuu pinnan kaarevuudesta eikä etäisyydestä keskipisteestä. Maapallon navoilla kaarevuussäde on suurimmillaan, jolloin kaariminuutin määrittelevä kulma on kauimpana ja vastaava matka maapallon pinnalla on suurimmillaan. Päiväntasaajan tasolla kaarevuus on jyrkin ja siten vastaavan kaariminuutin pituus pinnalla lyhin. Yhteenlaskettu etäisyys päiväntasaajalta navalle (pituuspiiriä pitkin) olisi kuitenkin tasan 90 × 60 = 5 400 näin määriteltyä meripeninkulmaa.

WGS84-mallin määrittelemän maapallon muodon mukaisesti laskettu maantieteellisen latitudin kaariminuutin pituus päiväntasaajalla on noin 1 842,90 metriä ja navoilla noin 1 861,57 metriä. Jakamalla napojen kautta meridiaaneja pitkin kulkevan ellipsin pituus (40 007,863 km) 360 asteeseen ja edelleen 60 minuuttiin, päädytään keskiarvoon 1 852,22 metriä.

Monacossa 1929 tehdyllä kansainvälisellä sopimuksella meripeninkulman pituudeksi on sovittu tasan 1 852 metriä.[3] Ero sovitun meripeninkulman ja latitudin kaariminuutin pituuden välillä on suurimmillaan, navoilla ja päiväntasaajalla, hieman yli 9 metriä (0,5 %).

Merikartalta etäisyydet voidaan mitata riittävällä tarkkuudella käyttämällä meripeninkulman pituutena matkaa, joka vastaa yhtä leveysasteen minuuttia. Leveyskaariminuutit näkyvät merikartan pystysivuilla. Karttaprojektion muuttuvan mittakaavan takia minuutit on kuitenkin mitattava samalta leveydeltä mitattavan etäisyyden kanssa.

Aluksen ja lentokoneen nopeus ilmoitetaan tavallisesti solmuina (knot, kn) eli meripeninkulmaa tunnissa (1 kn = 1 852 m/h).[1][3] Käytännön likiarvo on 1 kn = 0,51 m/s tai 1 kn = 1,9 km/h.

MPH- eli mailia tunnissa -nopeudet puolestaan liittyvät maamaileihin, joka on eri yksikkö ja jolla ei ole luonnontieteellistä perustaa.

Hyvä muistisääntö merimailin 1,852km (sekä veneiden nopeuksista puhuttaessa) muistamiseen on puhelimien ja taskulaskimien näppäimistön keskimmäinen pystyrivi 852

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d Valtioneuvoston asetus mittayksiköistä (1015/2014), 9 § Finlex. Arkistoitu 4.6.2015. Viitattu 4.6.2015.
  2. Kielitoimiston sanakirja: Meripeninkulma Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 4.6.2015.
  3. a b c d ”Units outside the SI, table 8, Other non SI-units”, The International System of Units (SI), s. 127. Bureau international des poids et mesures, 2006. Teoksen verkkoversio.