Globaali pohjoinen ja globaali etelä

kehittyneet maat ja köyhemmät maat
(Ohjattu sivulta Globaali etelä)

Globaali pohjoinen ja globaali etelä ovat maita ryhmiteltynä yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten piirteiden mukaan. Globaali etelä -käsitettä käytetään kuvaamaan alhaisemman tulotason maita, ja globaalin pohjoisen käsite taas rinnastetaan usein kehittyneisiin maihin. Globaali etelä viittaa Maailmanpankin määritelmän mukaan matalan ja keskitulotason maihin, jotka sijaitsevat Aasiassa, Afrikassa, latinalaisessa Amerikassa ja Karibiassa, toisin kuin maailman pohjoisen korkean tulotason maat.[2]

  Kehitysmaa (IMF)
  Tietoja ei ole saatavilla
[1]
Maailmankartta, johon on merkitty perinteinen pohjois–etelä-jako. Sinisellä globaali pohjoinen ja punaisella globaali etelä.
Maailmankartta, jossa on inhimillisen kehityksen indeksiluokkia (perustuu vuoden 2017 tietoihin, julkaistu vuonna 2018).

Termi ei luonnostaan ​​viittaa maantieteelliseen etelään tai pohjoiseen – esimerkiksi suurin osa globaalista etelästä sijaitsee maantieteellisesti pohjoisella pallonpuoliskolla, kun taas eteläisellä pallonpuoliskolla olevat Australia ja Uusi-Seelanti kuuluvat globaaliin pohjoiseen.[3][2]

Hallitus- ja kehitysjärjestöjen käyttämä termi otettiin ensin käyttöön avoimempana ja arvovapaampana vaihtoehtona kolmannelle maailmalle ja samalla tavoin mahdollisesti arvolatauksia sisältäville termeille, kuten kehitysmaille.[4] Globaalin etelän maita on kuvattu vasta teollistuneiksi tai teollistumassa oleviksi, ja niillä on usein ollut kolonialismin historiaa.[5]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database—WEO Groups and Aggregates Information International Monetary Fund.
  2. a b Hollington, Andrea & Tappe, Oliver & Salverda, Tijo & Schwarz, Tobias: Introduction: Concepts of the Global South Arkistoitu 4.9.2016. Viitattu 18.10.2016.
  3. INTRODUCTION: CONCEPTS OF THE GLOBAL SOUTH
  4. Urban Poverty in the Global South: Scale and Nature
  5. Mitlin, Diana & Satterthwaite, David: Urban poverty in the global South : scale and nature. New York: Routledge, 2013. ISBN 9780415624664.