Gabriel Aspegren

Gabriel Aspegren vanhempi (9. joulukuuta 1708 Kristiinankaupunki13. huhtikuuta 1784 Pietarsaaren maalaiskunta) oli suomalainen kirkkoherra, rehtori ja rovasti.[1][2]

Aspegrenin vanhemmat olivat Koivulahden kappalainen Anders Aspegren (1678–1751) ja hänen ensimmäinen puolisonsa Margareta Bachster. Hän kävi Porin triviaalikoulua ja pääsi ylioppilaaksi Turussa 1730 ja Uppsalassa 1733. Aspegren valmistui filosofian maisteriksi Uppsalan yliopistosta 1737 ja hänet vihittiin papiksi Turun hiippakunnassa 1740.[1]

Aspegren oli Vaasan triviaalikoulun vt. alempana kollegana 1732–1733 ja Turun akatemian historian ja siveysopin dosenttina vuodesta 1738. Hän oli Vaasan triviaalikoulussa ylempänä kollegana vuodesta 1740, konrehtorina vuodesta 1747 ja rehtorina vuodesta 1749. Aspegrenista tuli Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra 1754, hän sai rovastin arvon 1764 ja lääninrovastina hän oli vuodesta 1768. Aspegren tunnettiin maatalouden ja puutarhaviljelyn edistäjänä. Hn oli Vaasan maakuntakokouksen osanottajana ja pappissäädyn sihteerinä vuonna 1742 ja toimi puhujana pappeinkokouksessa Kokkolassa 1751.[1]

Aspegren oli naimisissa 1740–1755 Magdalena Uddmanin (k. 1755) kanssa ja vuodesta 1756 Paltamon kirkkoherran Erik Munseliuksen lesken Sara Forbuksen (k. 1817) kanssa tämän toisessa avioliitossa. Hänen poikiaan olivat entinen varamaanmittari Hans Henrik Aspegren (1741–1790), Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra Gabriel Aspegren (1747–1784) ja lääninviskaali, vänrikki Bror Vilhelm Aspegren (1764–1826).[1]

TeoksiaMuokkaa

  • Musernas fägne-liud uppå Parnassen, då promotoren, ... mag. Elias Frondin, histor. prof. reg. [et] ordin. utdelte wälförtienta äre-krantzar i Upsala, til herrar philosophia candidaterne herr Gabriel Mathesius, herr Gustaf Juslenius, herr Pet. Nic. Mathesius, den 18. junii åhr 1734. Så wälment som skyldigt framtedt af Gabriel A. Aspegren, österbotninge. Tryckt i Upsala, Johan Höjer, 1734
  • Swänsk lyck-önskan och fägnad, när med Hans Excellences riksrådets, praesidentens i Kongl. cancellie collegio, öfverste marschalkens, gouverneurens för Hans Kongl. Höghet cron-printzen Gustaf, Åbo Academie cancellerens, herrens, riddarens och commendeurens af Kongl. Maj:ts order, så ock riddarens afKongl. Preusiska Svarta Örnen, samt cancellerens af alla Kongl. Maj:ts order, högvälborne grefvens, herr Carl Gustaf Tessins, nådiga tilstädjelse, logices & metaphysices professoren och promotoren herr mag. Carl Mesterton, de på andra sidan upnämda höglärda herrar candidater, med högtidelig heder, i Åbo academies öfra sahl, tildelade sina magister-krantsar: den 30 julii 1751 af Gabriel And. s. Aspegren. Åbo, tryckt hos direct. och Kongl. boktr. i stor-förstendömet Finland, Jacob Merckell, 1751
  • Kärlekens wälde, förestält, då handels-mannen i Wasa stad, ... herr Michaël Blad, med ... jungfr. Catharina Töhlberg, underkastade sig inbördes ett ächta kärleks wälde, som stadfästes ... uti Wasa den 20. novembr. 1753. Af G. A. A. Åbo, tryckt hos direct. och kongl. boktr. i stor-furstendömet Finland, Jacob Merckell, 1753
  • En himla seger-färd, : då handelsmannens i Christina stad ... herr Hans Bergs andelösa lekamen fick sin hamn i Christinae stads kyrckio-mull sedan han på denna werldenes haf wandrat 69. åhr, och efter en christelig beredelse, förut sänt sin siähl til de ewiga salighets boningar i himmelen, förestäld den [ ] septembr. åhr 1756. af de sorgbundnas tilGifnAstA (Gabriel Andreae Aspegren). Åbo, tryckt hos Jacob Merckell, 1756

LähteetMuokkaa

  1. a b c d Kotivuori, Yrjö: Gabriel Aspegren. Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. Helsingin yliopiston verkkojulkaisu 2005. Luettu 17.11.2016.
  2. Biografiskt lexikon för Finland : Gabriel Aspegren

Aiheesta muuallaMuokkaa