Dosentti

yliopistollinen nimike
Wikisanakirja
Wikisanakirjassa on tähän liittyvä sananselitys: dosentti.

Dosentti on Suomessa yliopistollinen arvo, mutta se voi tarkoittaa eri maissa hieman eri asiaa. Sen yleinen merkitys on itsenäinen opettaja. Sanan alkuperä on latinan sana docēre ’opettaa, luennoida’.

Termi on käytössä lähinnä Euroopassa.

Dosentti SuomessaMuokkaa

Historiallinen kehitysMuokkaa

Ennen vuoden 2009 yliopistolakia dosentuuri oli muodollisesti yliopiston virka. Käytännössä dosentilla ei kuitenkaan ollut virkaan liittyviä velvollisuuksia eikä pelkän nimikkeen perusteella määriteltyä palkkaa. Vuoden 2010 alusta lähtien yliopistojen virkasuhteet muuttuivat työsuhteiksi yliopistojen muuttuessa virastoista säätiöiksi tai julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi. Samalla dosenttien virat lakkasivat ja dosentista tuli arvo, jonka yliopisto myöntää. Ennen 2010 nimitetyt dosentit saivat dosentin arvon hakemuksetta.[1][2]

NykymerkitysMuokkaa

Dosentti on henkilö, jolla on dosentin arvo eli dosentuuri jossakin yliopistossa. Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.[3] Perinteisesti dosentiksi nimittämisen minimivaatimuksena on pidetty tieteellistä tuotantoa, joka vastaa laajuudeltaan ja laadultaan vähintään kahta hyvää väitöskirjaa. Opetustaidon arviointitavat vaihtelevat eri yliopistoissa.

Muodollisesti dosentin arvoon kuuluu oikeus antaa omalla alallaan opetusta yliopistossa kaikilla tasoilla, vaikka henkilö ei olisikaan yliopiston työntekijä. Erityisesti on huomattava, että joissakin yliopistoissa professorien lisäksi myös dosentit voivat toimia väitöstyön valvojina. Dosentuuri voi olla myös määräaikainen. Dosentuuri ei luo työsuhdetta yliopistoon. Dosentilla voi olla muun tehtävän myötä (esimerkiksi yliopistonlehtori) työsuhde yliopistoon. Mikäli työsuhdetta ei ole, dosentille maksetaan hänen tekemistään töistä palkkio. Eri yliopistoissa ohjeistukset dosentin nimittämisen ja tehtävien suhteen saattavat vaihdella suurestikin. Eräiden valtionhallinnon tutkimuslaitosten, esimerkiksi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen[4] ja Keskusrikospoliisin laboratorion[5] johtajatason tehtävien hoitajilla on professorin arvonimi, mikäli heillä on vähintään dosentin pätevyys. Dosentin pätevyys on edellytyksenä myös yliopistollisen sairaalan ylilääkärin tehtävän hoitamiseen.[6]

Maanpuolustuskorkeakoulussa, jota vuoden 2009 yliopistolaki ei koske, dosentuuri on edelleen virka, ei arvo.[7]

Dosentti muissa maissaMuokkaa

Dosentti tunnetaan lähinnä Pohjoismaissa ja Saksassa sekä Saksan vaikutusalueella. Yleisesti ottaen docent tarkoittaa yliopiston opettajaa, ja vastaa monissa maissa Suomen lehtoria tai yliopistonlehtoria.

 • Alankomaissa docent tarkoittaa lukiota vastaavan oppilaitoksen opettajaa.
 • Ruotsin docent ja Saksan Privatdozent vastaavat suurin piirtein suomalaista dosenttia. Saksan Dozent on yliopiston opettaja.
 • Joissakin maissa docent tarkoittaa tai on tarkoittanut apulaisprofessoria (Norja, Etelä-Afrikka).
 • Yhdysvalloissa dosenttia vastaava käsite on adjunct professor.

Suomen Dosenttiliitto suosittelee dosentin englanninkieliseksi käännökseksi ilmaisua Adjunct Professor[8]. Suomen yliopistot UNIFI ry ja muun muassa Helsingin yliopisto suosittelee ilmaisua title of docent [9] .

LähteetMuokkaa

 1. Yliopistolaki (558/2009) 89§. Viitattu 5.8.2009
 2. Laki yliopistolain voimaanpanosta (559/2009). 10§. Viitattu 5.8.2009
 3. Yliopistoasetus 8 §
 4. Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta (1241/2007) §3. Viitattu 10.1.2010
 5. Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta (706/2002) §30. Viitattu 10.1.2010
 6. Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) §28. Viitattu 10.1.2010.
 7. Asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta. (1124/2008) §16. Viitattu 10.1.2010
 8. Suomen dosenttiliitto kotisivut
 9. Dosenttilaitoksen historia Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys. Viitattu 20.1.2015.