Divisioonan määrävahvuus

Divisioonan määrävahvuus oli määritelty ennen talvisotaa vuonna 1939 seuraavanlaiseksi.

KalustoMuokkaa

 
Suomalaisten käytössä ollut pikakivääri Lahti-Saloranta m/26

Määrävahvuisessa divisioonassa vuonna 1939 olisi pitänyt olla muun muassa: [1]

 • Henkilöstöä: 14 200
 • Kenttätykkejä: 24 (76 mm kanuuna)
 • Kenttätykkejä: 12 (122 mm haupitsi)
 • Panssarintorjuntatykkejä: 12 (37 mm)
 • Kranaatinheittimiä: 12 (81 mm)
 • Konekiväärejä: 112 (7,62 mm)
 • Pikakiväärejä: 250 (7,62 mm)
 • Konepistooleja: 250 (9,00 mm)
 • Kiväärejä: 11 000 (7,62 mm)
 • Hevosia: 3 200
 • Moottoriajoneuvoja: 46

Käytännössä Suomen Armeijan kalustotilanne oli siinä määrin heikko, että mainittuja määrävahvuuksia ei saavutettu yhdenkään YH:ssa perustetun divisioonan osalta.

YksikötMuokkaa

Määrävahvuiseen Divisioonaan kuului vuonna 1939 muun muassa seuraavat yksiköt (numerointi suluissa):

EsikuntaMuokkaa

 • Esikunta
 • Esikuntakomppania

TaisteluyksikötMuokkaa

Muut aselajijoukotMuokkaa

Huollon yksikötMuokkaa

 • Talouskomppania
  • Toimitusjoukkue
  • Paikallishankintajoukkue
  • Muonitusjoukkue
  • Varusjoukkue
  • Teurastusjoukkue
 • Ampumatarvikevarastokomppania
  • Toimitusjoukkue
  • Jalkaväen ampumatarvikejoukkue
  • Tykistön ampumatarvikejoukkue
  • Kaasusuojelutarvikejoukkue
 • Ampumatarvikekolonna
 • Liikennekomppania
  • Toimitusjoukkue
  • 6 liikennepartiota
  • Tienkorjausjoukkue
  • Kaasusuojelujoukkue
 • 1–4 Kuormastokomppaniaa
 • Kenttäsairaala
 • Eläinlääkintäkomppania
 • Työasevarasto-osasto
 • Kenttäpostikonttori

IntendentuurivarustusMuokkaa

 
Esimerkki vaatetuksen kirjavuudesta

Intendentuurivarustukseen kuuluvien varusteiden osalta divisioonan määrävahvuudet jäivät lähes kaikilta osiltaan erittäin puutteelliseksi. Mainittuun varustukseen kuuluivat muun muassa vaatetus- ja muut varusesineet sekä esimerkiksi ruoanvalmistuksen kalusto. Sodan aikana tuli käyttöön puutteellisen varustuksen nimitys Malli Cajander.

Divisioonan sotavarustuksen arvoMuokkaa

Perushankintaohjelmassa vuodelta 1939 jalkaväkidivisioonan sotavarustuksen arvoksi laskettiin noin 101 miljoonaa tuolloista markkaa. Vuoden 2006 rahaksi muutettuna kyseessä on noin 30 miljoonan euron summa.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Sotatieteen laitos: Talvisodan historia. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1991. ISBN 951-0-17565-X.
 • Olavi Antila jne.: 2. Divisioonan historiikki. Pori: Etelä-Suomen kustannus OY, 1975. ISBN 951-9064-08-7.
 • Jorma Järventaus jne.: Suomi sodassa. Helsinki: Valitut Palat, 1983. ISBN 951-9078-94-0.

ViitteetMuokkaa

 1. Jorma Järventaus jne: "Suomi sodassa" s.132