Commercial Orbital Transportation Services

Commercial Orbital Transportation Services (COTS) oli Nasan ohjelma, jossa kehitettiin kaupallisten yhtiöiden tekniikkaa kilpailumuotoisesti. Yhtiöt kehittivät osin omatoimisesti ja osin omalla rahoituksella kantoraketteja ja avaruusaluksia. Täytettyään ennalta määritellyt tavoitteet ne saivat sitten lisärahoitusta Nasalta. Lisäksi Nasa jakoi yhtiöille kehityksessä tarvittavaa tietoa.

Ohjelma julkaistiin 2006 ja siihen kuuluvat testilennot suoritettiin onnistuneesti syyskuuhun 2013 mennessä. Alussa ohjelmaan osallistui ehdotuksen tasolla yli 20 eri yritystä. Lopulta ainoastaan SpaceX ja Orbital Sciences kehittivät, rakensivat ja laukaisivat uusilla kantoraketeilla uusia avaruusaluksia. 2008 ne saivat urakakseen suorittaa Commercial Resupply Services -ohjelman rahtilennot ISS:lle.

Commercial Crew Development ja ISS Crew Transportation Services on vastaava miehitettyjen lentojen ohjelmapari.