Arkkitehtuurin historia

Arkkitehtuurin historia kertoo eri aikakausien arkkitehtuurista, rakentamisen kulttuurin traditiosta, perinnerakentamisesta ja arkkitehdin ammatin perinnöstä. Oppiaineena arkkitehtuurin historiaan kuuluu myös rakennussuojelu. Arkkitehtuurissa on tunnistettavissa eri aikakausien, kulttuureiden ja rakentamisfilosofioiden mukaisia rakentamistapoja: