Alhola (Vuoksela)

kylä Vuokselassa, luovutetulla alueella

Alhola oli kylä Vuokselan kunnan pohjoisosassa Neuvostoliitolle luovutetulla alueella. Alhola rajoittui koillisessa Vuoksen pohjoiseen laskuhaaraan kuuluvaan Sammutselkään. Virallisesti Alhola ei ollut oma kylänsä, vaan se oli osa Uuttakylää. Alhola kuitenkin sijaitsi erillään muusta Uudestakylästä ja muodosti oman kyläyhteisönsä, joten se käytännössä katsottiin omaksi kyläkseen.

Alholan koulun oppilaita pensaiden istutustalkoissa vuonna 1943. Takana on todennäköisesti kylän kansakoulu.
Alholan koulun oppilaita tekemässä kasvimaata koulun naapuritalossa vuonna 1943. Jyväskylän seminaarin arkisto, Jyväskylän yliopisto.

Alholassa oli 1900-luvun alussa 19 taloa, mutta ennen talvisotaa taloja oli jo 40.[1] Alholassa oli myös kauppa[1] ja kansakoulu.[2]

Talvisodassa Alholaa ei vallattu, mutta vuoden 1940 rauhansopimuksen mukaan se oli kuitenkin luovutettava ja väestö evakuoitiin muualle Suomeen. Jatkosodassa alue vallattiin takaisin vuonna 1941 ja väestö pääsi palaamaan koteihinsa. Vuonna 1944 oli alue taas luovutettava ja väestö evakuoitava. Suomalaisten jättäessä kylän loppukesällä 1944, jäivät kylän talot pääasiassa ehjinä paikoilleen.[1] Neuvostoliitolle siirryttyään kylää ei kuitenkaan asutettu, vaan rakennukset purettiin ja siirrettiin muualla. Nykyisin kylä on asumaton ja asutuksesta muistuttavat huonokuntoiset tiepohjat, rakennusten kivijalat ja puutarhakasvillisuus.[1]

Lähteet muokkaa

  1. a b c d Vuoksela-seura – Ahola (Arkistoitu – Internet Archive)
  2. Juvonn Veikko (toim.): Vuokselan kylät ja asukkaat. Lappeenranta: Vuokselalaisten Pitäjäseura ry, 1983. ISBN 951-99459-4-6.