Yhteiskuntafilosofia

yhteiskuntaan liittyvä filosofian tieteenala

Yhteiskuntafilosofia on filosofian osa-alue, jossa pohditaan yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Yhteiskuntafilosofia on osittain poliittisen filosofian kanssa päällekkäinen termi. Erikseen on olemassa yhteiskuntatieteiden filosofia, jossa pohditaan yhteiskuntatieteisiin liittyviä filosofisia kysymyksiä.

KäsitteitäMuokkaa

Yhteiskuntafilosofit ovat kautta aikain pyrkineet vaikuttamaan sen aikaiseen hallintoon (etenkin valistuksen ajalla) tai hahmottelemaan niin sanotun ihannevaltion. Teorioitaan filosofit ovat perustelleet puolestaan ihmisten luonnollisilla oikeuksilla tai perimmäisen luonteen avulla. Näiden aatteiden yhteydessä törmätään usein käsitteisiin:

  • Luonnontila on ihmiskunnan alkuasetelma, aika ennen valtion muodostamista. Kuvitelmallinen tila, jossa ihmiset elävät ilman lakeja ja määräyksiä. Ajatusta luonnontilasta ovat kehitelleet muiden muassa Thomas Hobbes, John Locke sekä Jean-Jacques Rousseau.
  • Yhteiskuntasopimus on hypoteettinen, usein luonnontilassa tehtävä sopimus, jossa sovitaan yhteiskunnan keskeiset perusperiaatteet ja mahdollisesti tärkeimpiä lakeja.
  • Utopia on ihannevaltio, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa toistensa kanssa ja asiat on järjestetty järkevällä tavalla.

YhteiskuntafilosofejaMuokkaa

Yhteiskuntafilosofisia aiheitaMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Christman, John: Social and political philosophy: A contemporary introduction. Routledge contemporary introductions to philosophy. London: Routledge, 2002. ISBN 0-415-21797-0. (englanniksi)
  • Häyry, Matti: Ihannevaltio: Historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25224-7.
  • Kymlicka, Will: Contemporary political philosophy: An introduction. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-878274-8. (englanniksi)
  • Räikkä, Juha (toim.): Yhteiskuntafilosofia. Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-356-0.

Lukion oppikirjojaMuokkaa

  • Airaksinen, Timo & Lampi, Liisa: Fi: Lukion filosofia. 4, Yhteiskuntafilosofia. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21390-1.
  • Eerolainen, Juha ym.: Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Filo 4. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-26-4998-5.
  • Lindberg, Janne & Luodeslampi, Juha: Yhteiskuntafilosofia!. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-29311-9.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Yhteiskuntafilosofia.