Avaa päävalikko

Yhdistynyt myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko

Yhdistynyt myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (engl. United Latter-day Church of Jesus Christ, tunnetaan myös lyhenteellä ULDC ja nimillä United Latter-day Church of Jesus Christ International, United Latter-day Church ja United Latter-day Church International) on myöhempien aikojen pyhien liikkeeseen kuuluva fundamentalistinen yhteisö. Tällä hetkellä yhteisö toimii neljässä Yhdysvaltain osavaltiossa ja kolmessa muussa maassa.

Vuodesta 2007 kirkon johtajana on toiminut Steven H. Tucker, joka valittiin virkaansa Heber G. Smithin kuoleman jälkeen.

JäsenistöMuokkaa

Yhdistyneeseen myöhempien aikojen pyhien kirkkoon kuuluu 100–200 jäsentä. Jäseniä asuu Utahissa, Kaliforniassa, Arizonassa ja Wyomingissa sekä kolmessa muussa valtiossa.

OpitMuokkaa

Kirkko opettaa moniavioisuuden periaatetta. Sen mukaan miehellä on oltava useita vaimoja päästäkseen Jumalan välittömään läsnäoloon eli "korotukseen". Fundamentalistisen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon tavoin yhdistynyt kirkko opettaa, että miehellä on oltava vähintään kolme vaimoa päästäkseen korotukseen. Useimpien muiden mormoniryhmittymien tavoin Yhdistynyt myöhempien aikojen pyhien kirkko opettaa ihmiselle olevan mahdollista kehittyä kuolemansa jälkeen Jumalaksi, mikäli hän on ollut uskollinen Jumalan kanssa solmimilleen liitoille.

Kirkko soveltaa "sijoituksen lakia" (engl. Law of Placing). Sen mukaan liikkeen jäsenet eivät itse valitse puolisoaan, vaan kirkon johtajat valitsevat heille puolison rukoiltuaan asian puolesta. Kirkon johtajat voivat myös ottaa kirkkoon kuuluvan miehen vaimon ja antaa hänet "arvokkaammalle" jäsenelle.

Kirkko kehottaa myös jäseniään soveltamaan "pyhityksen lakia" eli jakamaan omaisuutensa jäsenten kesken. Tämä merkitsee siis eräänlaisessa yhteistaloudessa asumista. Pyhityksen laki ei kuitenkaan ole kirkon jäsenille pakollinen, ja osa jäsenistä elääkin yksityistalouksissa ja hallitsee omaa omaisuuttaan.

Sekä miehet että naiset seuraavat tarkkaa pukukoodia. Naisia kehotetaan käyttämään hametta tai mekkoa ja kasvattamaan pitkät hiukset. Miehillä on yleensä yksinkertaiset vaatteet, yleensä paita ja suorat housut. Useimmat yhteisön jäsenet käyttävät kotona tehtyjä vaatteita. Lisäksi jäsenet käyttävät 1800-luvun mallista garmenttia. Jäsenet eivät saa käyttää tatuointeja eivätkä lävistyksiä, ja naisten make-upin tulisi olla huomaamatonta.

Yhdistynyt kirkko opettaa kaikkien olevan tervetulleita Herran työhön, rodusta, kansallisuudesta ja taustasta huolimatta. Kuitenkaan kirkko ei suostu vihkimään mustaihoisia jäseniään pappeuteen. Sen mukaan Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko oli väärässä avatessaan pappeuden 1978 myös mustaihoisille.