Garmentti eli temppeli-ihokas (engl. Temple garment) on mormonien temppelissä saama alusasu, joka muistuttaa endaumenttiin osallistunutta niistä siunauksista, joita hänelle on seremonian aikana luvattu, sekä niistä liitoista ja lupauksista, jotka hän on temppelissä tehnyt. Samalla garmentti kuvastaa siunausta ja hengellistä suojaa. Se on eräänlainen vertauskuvallinen esirippu, joka erottaa ruumiin, "Pyhän Hengen temppelin", (1. Korinttolaiskirje 6:19) muusta maailmasta.

Garmentti noin vuodelta 1879

Alun alkaen garmentti oli yksiosainen alusasu, jossa oli nilkkoihin ulottuvat lahkeet ja ranteisiin ulottuvat hihat. Garmentissa oli myös korkea kaulus. Osa pienistä mormoniyhteisöistä käyttää vieläkin alkuperäistä garmenttia, mutta Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on useaan otteeseen uudistanut asua. Vuonna 1923 garmentin kaulus poistettiin ja hihoja sekä lahkeita lyhennettiin, mikä teki asusteesta miellyttävämmän käyttää. Vuodesta 1979 asu on kaksiosainen ja se ulottuu hieman polven ja olkapään alapuolelle. Temppeli-ihokas on perinteisesti ollut valkoinen, kuvastaen liiton solmineen ihmisen viattomuutta, mutta nykyään on olemassa myös vihreitä garmentteja armeijassa palvelevia varten.

Ihokkaaseen on kirjailtu neljä "pyhää" merkkiä, jotka toistuvat myös mormonitemppelin esiripussa. Oikean rinnan kohdalle on kirjailtu suorakulma ja vasemman symbolinen, v-kirjaimen muotoinen kompassi, lisäksi navan ja polven kohdalla on viivan muotoinen merkki. Kirkon tuolloisen presidentin David O. McKayn vuonna 1936 antaman selityksen mukaan suorakulma kuvastaa pyhien rehellisyyttä ja suoruutta, kompassi taas muistuttaa heitä siitä, että heidän tulee pitää iankaikkinen elämä kirkkaana päämääränä mielessään ja kulkea sitä kohti pitäen pyhät liitot ja lupaukset. Navan merkki muistuttaa ajallisen ja hengellisen ravinnon tärkeydestä ja polven merkki, joka muistuttaa siitä, että viimeisinä päivinä "jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen edessä ja tunnustettava hänet Herraksi" (Filippiläiskirje 2:10-11). Nämä selitykset on myös liitetty osaksi endaumenttiseremoniaa.

Temppelissä käyneitä mormoneita kehotetaan pitämään garmenttinsa yllään koko ajan. Käytännön syistä se toki riisutaan esimerkiksi peseydyttäessä, urheilua harrastettaessa ja sukupuolisen kanssakäymisen ajaksi. Garmenttia ei tule mielellään näyttää ulkopuolisille, mikäli siihen on vielä kiinnitetty neljä "pyhää merkkiä". Garmentin voi yleensä ostaa temppelien yhteydessä sijaitsevista myymälöistä, joissa ostajalta vaaditaan temppelisuositus. On olemassa myös postimyyntifirmoja, joista garmentin voi tilata postitse. Tällöin tilaajan pitää kuitenkin ilmoittaa syntymäaikansa ja endaumentin saamisen päivä, ja hänen kelvollisuutensa tarkistetaan.

Useat garmenttia käyttävät myöhempien aikojen pyhät kertovat garmentin suojelleen heitä pahalta, esimerkiksi haavoittumiselta sodassa. Kirkko ei kuitenkaan ole koskaan opettanut virallisesti, että garmentilla olisi joitakin maagisia tai yliluonnollisia, kantajaansa suojaavia ominaisuuksia.