Y-tunnus

Suomessa yrityksen tai yhteisön yksilöimiseen käytetty, viranomaisten myöntämä tunnus

Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus (ruots. företags- och organisationsnummer, FO-nummer) on yrityksen tai yhteisön yksilöimiseen käytetty, viranomaisten myöntämä tunnus. Y-tunnuksia hallinnoidaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja verohallinnon yhteisesti ylläpitämässä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ).

Y-tunnus on korvannut verohallinnon aiemmin antamat liike- ja yhteisötunnukset eli LY-tunnukset.

Toisin kuin yksityishenkilöiden henkilötunnukset, Y-tunnukset ovat saatavilla täysin julkisesta YTJ:n tietopalvelusta.

Y-tunnus koostuu kahdeksasta numerosta, joista viimeinen on tarkistenumero eli esimerkiksi 1234567-1. Tarkistenumero erotetaan yhdysmerkillä.

Y-tunnuksen käytöstä ja myöntämisestä säädettiin valtioneuvoston asetuksella (SDK 288/2001) vuonna 2001. Y-tunnus korvasi alun perin kaupparekisterinumeron (lyhenne krnro[1]), säätiörekisterinumeron ja LY-tunnuksen yhtenäisellä rekisterinumerolla. Asetuksen yhteydessä vanhojen yritysten Y-tunnukseksi tuli niiden vanha LY-tunnus. Lisäksi kaikki PRH:n yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset saivat Y-tunnuksen vuonna 2019 ja samalla luovuttiin yhdistysrekisterinumeron käytöstä. Rekisteröity yhdistys on voinut aiemminkin saada Y-tunnuksen, jos se on sitä erikseen pyytänyt.[2]

Yritys tai yhteisö eli juridinen henkilö saa y-tunnuksen rekisteröityessään ensimmäistä kertaa joko PRH:n kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteriin tai verottajan työnantaja-, ALV-velvollisten tai ennakkoperintärekisteriin. Yrityksellä tai yhteisöllä voi olla vain yksi Y-tunnus. Valtion laitoksilla on kuitenkin omat Y-tunnuksensa. Jos yrityksen yhtiömuoto muuttuu laissa määritellyllä tavalla, pysyy Y-tunnus ennallaan.

Yksityiselle ihmiselle eli luonnolliselle henkilölle annetaan Y-tunnus, jos hän toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tällöin Y-tunnus on henkilökohtainen. Se ei siirry myytäessä liiketoiminta toiselle tai yritysmuodon muuttuessa.

Y-tunnus säilyy myös yritystoiminnan lakatessa sekä luonnollisilla että juridisilla henkilöillä. Yritystoiminnan käynnistyessä mahdollisesti uudelleen otetaan entinen Y-tunnus käyttöön. Konkurssipesälle annetaan kuitenkin oma tunnuksensa.

Y-tunnuksella voidaan tarkistaa laskuissa, kuuluuko laskuttaja ennakkoperintärekisteriin eli täytyykö laskun maksajan pidättää ennakko maksamastaan laskusta.

Kansainvälinen ALV-numero muokkaa

ALV-numero (engl. VAT identification number) on kansainvälinen vastine suomalaiselle Y-tunnukselle. Sitä tarvitaan Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä kaupassa. Y-tunnuksesta saadaan ALV-numero lisäämällä alkuun kirjaimet FI ja jättämällä yhdysmerkki pois.

Lähteet muokkaa

  1. Lyhenneluettelo 07.01.2013. Kotimaisten kielten keskus. Arkistoitu 12.10.2013. Viitattu 9.4.2013.
  2. Yhdistysrekisteri uudistui 18.9.2019: yhdistyksille Y-tunnus ja uudet palvelut 18.9.2019. Patentti- ja rekisterihallitus. Arkistoitu 4.9.2019. Viitattu 19.9.2019.

Aiheesta muualla muokkaa