Avaa päävalikko

Viskaali (ruots. fiskal < lat. fiscalis) toimii hovioikeudessa ratkaistavan jutun esittelijänä. Tätä varten hän laatii ratkaisuehdotuksen eli mietinnön. Hovioikeudenneuvosten asiana on päättää, otetaanko esittelijän mietintö oikeuden päätöksen pohjaksi vai ei. Esittelijä vastaa esittelynsä pohjalta tehdyn ratkaisun lainmukaisuudesta. Joskus hovioikeudenviskaali osallistuu myös asian ratkaisuun jonkun hovioikeudenneuvoksen sijasta eli varajäsenenä. [1]

Käräjäoikeuden viskaali eli käräjäviskaali on käräjäoikeuden lainoppinut jäsen, jonka ratkaisuoikeudet ovat samat kuin notaarilla. Yleensä käräjäviskaalit ovat tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneita lakimiehiä, jotka pyrkivät tuomarinuralle. Käräjäviskaali voi toimia oikeuden puheenjohtajana yksinkertaisissa siviili- ja hakemusasioissa sekä muissa kuin vakavissa ja vaikeissa rikosasioissa. [2]

LähteetMuokkaa

  1. Hovioikeuslaki (21.1.1994/56) (Hovioikeuden viskaaleista on säädetty lain pykälissä 6, 6a ja 9) Finlex. (19.12.2003/1203). Oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 26.10.2014.
  2. Käräjäoikeuslaki (28.6.1993/581) (Käräjäviskaaleista on säädetty lain pykälissä 3a, 3b, 4a ja 5) Finlex. (10.6.2011/608). Oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 26.10.2014.