Viskaali

oikeusalan ammatti
Tämä artikkeli käsittelee tuomioistuinlaitoksessa toimivia viskaaleja. Muita merkityksiä on täsmennyssivulla Viskaali.

Viskaali (< ruots. fiskal < lat. fiscalis = [valtion]rahasto[1]) on hovioikeuden esittelijän entinen virkanimitys. Tuomioistuinlain tultua voimaan hovioikeuden viskaalin nimike muuttui hovioikeuden esittelijäksi.[2]

Käräjäoikeuden viskaali eli käräjäviskaali on käräjäoikeuden lainoppinut jäsen, jonka ratkaisuoikeudet ovat samat kuin notaarilla. Yleensä käräjäviskaalit ovat tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneita lakimiehiä, jotka pyrkivät tuomarinuralle. Käräjäviskaali voi toimia oikeuden puheenjohtajana yksinkertaisissa siviili- ja hakemusasioissa sekä muissa kuin vakavissa ja vaikeissa rikosasioissa.[3]

Lähteet

muokkaa
  1. Otavan Iso tietosanakirja, osa 10, palsta 3. Helsinki: Otava 1966
  2. Tuomioistuinlaki (25.8.2016/673) Finlex. Edita.
  3. Käräjäoikeuslaki (28.6.1993/581) (Käräjäviskaaleista on säädetty lain pykälissä 3a, 3b, 4a ja 5) Finlex. (10.6.2011/608). Edita. Viitattu 26.10.2014.