Tämä artikkeli kertoo opettajaksi pätevöitymiseen sekä lakimiehen tuomioistuinharjoitteluun liittyvästä asiasta. Auskultointi eli auskultaatio on myös lääketieteen kliininen tutkimusmenetelmä.

Auskultointi (latinan sanasta auscultare ’kuunnella tarkasti’) on perinteinen koulutus- ja harjoittelujakso, jolla pätevöidytään opettajaksi tai tuomariksi. Harjoittelijaa nimitetään auskultantiksi.

Lakimiehillä auskultointi tapahtuu käräjäoikeudessa, jossa auskultantit ratkaisevat käräjänotaarin virkanimikkeellä muun muassa hakemus-, kiinteistö- ja velkajärjestelyasioita sekä toimivat myös selvimmissä rikos-, riita- ja hakemusasioissa käräjäoikeuden puheenjohtajana. Noin vuoden kestävän auskultoinnin hyväksytysti suorittaneelle oikeustieteen kandidaatille myönnetään hovioikeuden päätöksellä varatuomarin arvonimi.

Muodollisesti varatuomarin arvonimi ei ole edellytys tuomarin virkaan nimittämiselle. Käytännössä yleisissä tuomioistuimissa eli käräjä- ja hovioikeuksissa kaikki tuomarit ovat auskultoineet. Sen sijaan hallintotuomioistuimissa on paljonkin tuomareita, jotka eivät ole auskultoineet.