Virke

tekstin jakso, joka koostuu yleensä yhdestä tai useammasta lauseesta
Tämä artikkeli käsittelee kirjoituksen yksikköä. Virke oli myös suomalainen vaatetusalan yritys.

Virke on oikeinkirjoituksen perusteella määrittyvä tekstin jakso, joka alkaa suuraakkosella ja loppuu niin sanotusti isoon välimerkkiin eli pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin.[1]

Lauseopillisesti tarkasteltuna virke yleensä muodostuu vähintään yhdestä päälauseesta, jonka lisäksi siinä voi olla muita päälauseita sekä sivulauseita. Tällaista toisiinsa liittyvien lauseiden kokonaisuutta voidaan kutsua myös yhdyslauseeksi. Virkkeestä puhuttaessa huomio kiinnittyy lauserakenteen sijasta laajempaan tekstirakenteeseen, jonka osana virke toimii. Arkikielessä virkkeen ja lauseen ero kuitenkin usein hämärtyy.

Etenkin puheenomaisessa tekstissä voi tavata myös virkkeitä, joissa ei ole yhtään varsinaista lausetta eli vaillinaisia lauseita, joista puuttuu persoonamuotoinen verbi[2]

– Kuka?
– Tuo tuolilla istuva mies.
– Kiitos tiedosta. Hei, sinä siellä!
– Ai minäkö? Mitä asiaa?

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

  1. Karjalainen, Matti & Airaksinen, Paula ym.: Oikeinkirjoitus: Välimerkit: Piste Kirjoittajan ABC-kortti. 2006. Oulun yliopiston kielikeskus. Viitattu 19.7.2020.
  2. Lundström, Raija: Veijo Meren tuotannon pää- ja sivulauseiden kvantitatiivista analyysia. Pro gradu -tutkielma : Jyväskylän yliopisto, Suomen kielen laito. Jyväskylä: R. Lundström, 1985.
Tämä kieliin tai kielitieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.