Varhaiskasvatus

Koulutus Suomessa
Esiaste
varhaiskasvatus
Perusaste
peruskoulu
Toinen aste eli keskiaste
lukio
ammattikoulutus
ammatillinen aikuiskoulutus
kaksoistutkinto
Korkea-aste
ammattikorkeakoulu
yliopisto
Historiallisia oppilaitosmuotoja
kansakoulu
oppikoulu
opistoaste
kouluaste

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Se on sekä pedagogista toimintaa että oma tutkimusalansa.[1]

Ruotsalaislapsia liikenneopissa.

Varhaiskasvatus SuomessaMuokkaa

Suomessa julkista varhaiskasvatusta annetaan kuntien, yksityisten tahojen ja kolmannen sektorin ylläpitämissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa. Varhaiskasvatusta ohjaa Opetushallituksen laatima Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja (2018). Sen mukaan varhaiskasvatus on pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus. Varhaiskasvatuksessa leikki on keskeisessä asemassa.[2]

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Tämän tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Varhaiskasvatuksessa kasvattajien tehtävänä on suunnitella toimintaa ja rakentaa ympäristö, jossa näkyvät sekä lapsille ominaisin tapa toimia eli leikkiminen, liikkuminen ja tutkiminen että sisällölliset suuntautumiset.[3]

Suomi sijoittuu koulutuksen kansain­välisissä laadullisissa ja määrällisissä vertailuissa yleensä kärki­päähän, mutta varhais­kasvatuksen osallistumis­asteet ovat olleet tästä poikkeus. Suomen varhais­kasvatuksen osallistumis­asteet olivat ISCED-97-luokituksen mukaan eurooppalaisessa vertailuissa selvästi EU:n keski­arvoa alhaisempia eivätkä lähelläkään muiden Pohjoismaiden tasoa.[4]

Varhaiskasvatuksen tutkimusMuokkaa

Varhaiskasvatuksen laadulla on tutkimusten mukaan huomattava merkitys ihmisen koulumenestykselle ja selviytymiselle elämässä. Kansainväliset tutkimukset eri maissa ovat osoittaneet, että varhaiskasvatuksen taloudellinen vaikuttavuus yhteiskunnalle ja yksilölle sekä sen vaikuttavuus yksilön elämän laatuun ihmisen koko elinkaaren kannalta on suurempi kuin mikään muu koulutusinvestointi. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota sekä sosiaalipolitiikan että taloustieteen asiantuntijat, tunnetuimpana taloustieteen nobelisti James Heckman monivuotisten tutkimustensa tuloksena.[5][6][7][8] Eri tutkijatahot painottavat erilaisia arvoja tutkimuksissaan: esimerkiksi toisilla kohteena on yhteiskunnan tehokkuus ja toisilla hyvinvointi.[9]

Samoin OECD:n PISA-tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaat, jotka ovat saaneet vähintään vuoden verran varhais­kasvatusta tai esi­opetusta, menestyvät paremmin eri kouluasteiden PISA-testeissä kuin lapset, jotka eivät ole osallistuneet varhaiskasvatukseen, vaikka vanhempien sosioekonomisen aseman vaikutus otetaan huomioon. Näyttää siltä, että mitä pidempään varhais­kasvatusta on saatu, sitä myönteisempi on vaikutus PISA-tuloksiin. Myönteisesti vaikuttavat OECD:n mukaan myös keski­määräistä suurempi julkinen panostus varhais­kasvatukseen ja varhais­kasvatuksen pienemmät oppilas-opettaja-suhdeluvut.

OECD:n mukaan varhais­kasvatuksella on merkittävää vaikutusta myös maahan­muuttaja­taustaisten oppilaiden koulu­menestykseen. Varhais­kasvatukseen osallistuneet maahan­muuttaja­taustaiset oppilaat menestyivät PISA-tutkimuksessa huomattavasti paremmin kuin ne, jotka eivät olleet siihen osallistuneet.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Stakes 2005. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy.

ViitteetMuokkaa

 1. Päivi Pihlaja ja Riitta Viitala toim.: Varhaiserityiskasvatus, s. 18-19. PS-kustannus, 2018.
 2. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 Opetushallitus. 2019, s. 7, 14, 22–23, 30. Viitattu 27.9.2020.
 3. Stakes 2005, s. 17, 20.
 4. Tuononen, Mika: Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuminen vähäisempää kuin OECD-maissa keskimäärin Tilastokeskus. Tieto&trendit 5/2015, 25.11.2015..
 5. Heckman, James H.: Giving Kids a Fair Chance : A Strategy That Works Massachusetts Institute of Technology, 2013.
 6. Heckman, James H.: Invest in Early Childhood Development: Reduce Deficits, Strengthen the Economy Heckmanequation.org.
 7. Sipilä, Jorma: Maksut pois ja ilmaiseksi – Varhaiskasvatus vaikuttaa ihmisen elämään vuosikymmeniä Suomen Kuvalehti nro 2, 2016.
 8. Vartiainen, Juhana: Varhaisvuodet ratkaisevat lapsen tulevaisuuden Suomen Kuvalehti nro 48, 2015.
 9. Pihlaja–Viitala 2018, s. 20.

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Karila, Kirsti & Kinos, Jarmo & Virtanen, Jorma (toim.): Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. Jyväskylä: PS-kustannus, 2001. ISBN 952-451-021-9.
 • Ojala, Mikko: Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3815-0.
 • Ruoppila, Isto ym. (toim.): Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-180-4.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Varhaiskasvatus.