Valtiomonopolistinen kapitalismi

Valtiomonopolistinen kapitalismi (Suomessa myös vamokap) on marxilaisuuteen kuuluva käsite, jonka mukaan kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä siirtyy ennen tuhoutumistaan vaiheeseen, jossa valtio ottaa merkittävän roolin talousjärjestelmän ylläpidossa muutenkin kuin kurikoneistona.

Ensimmäinen maailmansota teki valtiosta merkittävän vaikuttajan talouselämässä. Tällä oli tarkoituksena alistaa kaikki käytettävissä olevat resurssit sodankäyntiin. Valtiovalta hoiti esimerkiksi säännöstelyä, joka johtui kulutustarvikkeiden puutteesta. Valtion rooli lisääntyi huomattavasti Yhdysvaltain talouselämässä, kun Roosevelt käynnisti New Deal -politiikan, jonka tarkoitus oli pelastaa Yhdysvallat vuoden 1929 suuren laman aiheuttamalta iskulta. Saksassa samoihin aikoihin valtiovallan ja suurpääoman liittoutuma sai ennennäkemättömät mittasuhteet. Tästä käytettiin jopa nimitystä kansallissosialismi, jolla ei ollut mitään tekemistä sosialismin idean kanssa: Sehän säilytti suurteollisuuden yksityisomistuksessa. Erityisesti taloustieteilijä John Maynard Keynes piti välttämättömänä valtion osallistumista talouselämään vastoin talousliberalismin oppeja.

Poikkeuksesta säännöksi valtion rooli talouselämässä tuli 1900-luvulla ajanjaksona, jolloin Neuvostoliitto ja niin sanottu sosialistinen maailmanjärjestys kilpaili kapitalistisen maailman kanssa, jolloin marxilaiset katsoivat länsimaissa kapitalististen monopolien kasvaneen yhteen valtiokoneiston kanssa. Stalinin näkemyksen mukaan valtiokoneisto jopa alistettiin kapitalististen monopolien alaiseksi. Stalinin näkemystä on kritisoitu demokratian ja työväenliikkeen aliarvioimisesta.

Käsite ”valtiomonopolistinen kapitalismi” esiintyi alkujaan ohimennen Vladimir Leninin vuonna 1917 julkaisemassa teoksessa Valtio ja vallankumous.[1] Toisen maailmansodan jälkeen valtiomonopolistisen kapitalismin teoriaa kehitteli varsinkin Neuvostoliitossa vaikuttanut unkarilaissyntyinen taloustieteilijä Eugen Varga. Käsitteestä tuli 1960- ja 1970-luvuilla osa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen virallista ideologiaa.

Suomessa nuoret vasemmistolaiset tutkijat perustivat 1970-luvulla paljon näkyvyyttä saaneen Vamokap-tutkimusprojektin, jonka oli tarkoitus analysoida suomalaista kapitalismia valtiomonopolistisen kapitalismin teorian viitekehyksessä.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  • Eino Nevalainen ja Matti Antero Peltonen: ”Valtiomonopolistinen kapitalismi”, Marxilainen kansantaloustiede, s. 475–477. Helsinki: Kansankulttuuri, 1966.
  • Heikki Mäki-Kulmala: Vamokap Työväentutkimus 2006.

ViitteetMuokkaa

  1. Eric Hobsbawm: How to Change the World: Tales of Marx and Marxism (taskukirjalaitos), s. 379, 451. Abacus 2012