Vaalirengas

Vaalirengas on vaaliliittoa muistuttava, kahden tai useamman puolueen tai muun ehdokaslistan vaaleja varten muodostama liitto. Sen tarkoituksena on parantaa näiden ryhmien asemaa siihen verrattuna, että ne toimisivat erillään, mutta samalla ehkäistä vaaliliittoihin liittyvä riski, että yksi tai osa liitossa olevista ryhmistä saisi hyödyn muiden kustannuksella. Vaalirenkaan muodostavia yksittäisiä ehdokaslistoja – myös puolueiden asettamia – kutsutaan myös vaaliliitoiksi.

Vaalirenkaan ja pelkän vaaliliiton ero on se, että vaaliliitossa liiton saamat paikat jaetaan liiton ehdokkaille suoraan henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä, kun taas vaalirenkaassa paikat jaetaan renkaaseen kuuluvien ryhmien kesken niiden äänimäärien mukaisessa suhteessa ja sen jälkeen vasta ehdokkaille. Vaalirenkaan sisällä siis toteutuu ehdokaslistojen kesken parempi suhteellisuus kuin jos ehdokaslistat olisivat muodostaneet keskenään vaaliliiton.

Koska vaalirenkaassa jokainen vaaliliitto saa vähintään sen verran paikkoja kuin se saisi omillaan, on vaalirengas keskikokoisille puolueille edullisempi vaihtoehto kuin pelkkä vaaliliitto. Suomessa laki ei salli vaalirenkaita valtiollisissa vaaleissa, mutta niiden käyttöön ottoa on ehdotettu d'Hondtin menetelmän suuria puolueita suosivien piirteiden tasapainottamiseksi.

Vaalirenkaat ovat Suomessa käytössä muun muassa monien ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa.

Paikkajaon laskeminenMuokkaa

Vaalirenkaan ehdokkaille lasketaan ensin liittojen sisäiset vertausluvut eli liittovertausluvut laskemalla kunkin liiton sisäiset äänet yhteen ja jakamalla ne esimerkiksi d'Hondtin kaavan mukaisesti henkilökohtaisten äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen kaikille renkaan ehdokkaille lasketaan lopulliset eli rengasvertausluvut jakamalla koko renkaan yhteenlasketut äänet vuorostaan liittovertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Ehdokkaat valitaan rengasvertausluvun mukaisessa järjestyksessä.

EsimerkkiMuokkaa

Sinertävien ja Punertavien vaalirengas
Ehdokas Vaaliliitto Äänimäärä Liittovertausluku Rengasvertausluku Valitut järjestyksessä
Sininen Sinertävät 15 29 37,5 2
Mariini Sinertävät 14 14,5 15
Vaaleanpunainen Punertavat 13 46 75 1
Punainen Punertavat 12 23 25 3
Kirsikka Punertavat 11 15,33 18,75
Punamulta Punertavat 10 11,5 12,5

Sinertävät saivat yhteensä 29 ja Punertavat 46 ääntä. Jos jaossa on kolme paikkaa, saavat Sinertävät yhden paikan (Sininen) ja Punertavat kaksi paikkaa (Vaaleanpunainen, Punainen). Vaaleanpunaista ja Punaista enemmän henkilökohtaisia ääniä saanut Mariini jää valitsematta, sillä suhteellisuus vaaliliittojen kesken on etusijalla ja Punertavien osuus renkaan äänistä oli suurempi kuin Sinertävien.

Jos Sinertävät ja Punertavat olisivat muodostaneet vaalirenkaan sijaan vaaliliiton, Sinertävät olisivat saaneet kaksi paikkaa ja Punertavat yhden, vaikka Punertavat kokonaisuutena saivat enemmän ääniä (vrt. esimerkki artikkelissa Vaaliliitto).

Rengasvertausluvulla ei tässä esimerkissä ole merkitystä, sillä esimerkkiin ei sisälly kilpailevia ehdokaslistoja.

Katso myösMuokkaa