Vaalikelpoisuus

ehdot, jotka määrittävät henkilön oikeutta äänestää

Vaalikelpoisuus tarkoittaa ehtoja, jotka henkilön tulee täyttää, jotta hän voi asettua ehdolle vaaleissa. Vaalikelpoisuuden ehdot eivät välttämättä ole samat kuin pelkän äänioikeuden, vaan ne saattavat olla tiukemmat.

Suomessa oli aikaisemmin voimassa määräys, jonka mukaan henkilö, joka oli tuomittu menettämään kansalaisluottamuksensa, ei ollut muun ohella myöskään vaalikelpoinen. Kansalaisluottamuksen menettämisseuraamus poistettiin Suomen lainsäädännöstä vuonna 1969.[1]

Vaalikelpoisuus Suomessa

muokkaa

Kuntavaalit

muokkaa

Kuntavaaleissa vaalikelpoinen eli ehdokkaaksi kelpaava on henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot:

 1. Hänen kotikuntansa täytyy olla sama, jossa hän aikoo asettua ehdolle
 2. Hänellä täytyy olla äänioikeus kuntavaaleissa jossain kunnassa
 3. Hän ei saa olla vajaavaltainen eli holhouksen alainen

Vaalikelpoisuus määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan missä kunnassa äänestäjä on väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää, mutta henkilön muuttaessa vaalikelpoisuus seuraa mukana. Keskusvaalilautakunta tarkastaa kotikunnan 34. päivänä ja ehdokasluetteloon voidaan tehdä korjauksia vielä 32. päivänä ennen vaalipäivää, joten sama henkilö voi olla ehdolla eri kunnassa kuin minkä alueella hän äänestää samoissa vaaleissa.

Vaalikelpoinen kuntavaaleissa ei kuitenkaan ole, ellei palvelussuhde pääty ennen valtuutettujen toimikauden alkua,

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
 3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
 4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.[2]

Aluevaalit

muokkaa

Aluevaaleissa vaalikelpoinen eli ehdokkaaksi kelpaava on henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot:

 1. Hänen kotikuntansa täytyy kuulua siihen hyvinvointialueeseen, jossa hän on ehdolla
 2. Hänellä täytyy olla äänioikeus kuntavaaleissa jollain hyvinvointialueella
 3. Hän ei saa olla vajaavaltainen eli holhouksen alainen

Vaalikelpoisuus määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan missä kunnassa äänestäjä on väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää, mutta henkilön muuttaessa vaalikelpoisuus seuraa mukana. Aluevaalilautakunta tarkastaa kotikunnan 34. päivänä ja ehdokasluetteloon voidaan tehdä korjauksia vielä 32. päivänä ennen vaalipäivää, joten sama henkilö voi olla ehdolla eri kunnassa kuin minkä alueella hän äänestää samoissa vaaleissa.

Vaalikelpoinen aluevaaleissa ei kuitenkaan ole, ellei palvelussuhde pääty ennen valtuutettujen toimikauden alkua,

 1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä;
 2. hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka toimii aluehallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen tai hyvinvointialueen liikelaitoksen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
 3. hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun hyvinvointialueen palveluksessa olevaan henkilöön;
 4. hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston osalta hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun hyvinvointialueen palveluksessa olevaan henkilöön.

[3]

Eduskuntavaalit

muokkaa

Eduskuntavaaleissa vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut, jotka eivät ole vajaavaltaisia eli holhouksen alaisia. Kansanedustajiksi ei kuitenkaan voida valita ammattisotilaita eikä virassa olevia korkeita valtiollisia virkamiehiä, kuten valtioneuvoston oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä, korkeimman oikeuden jäsentä, korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä ja valtakunnansyyttäjää. Eduskuntavaalien osalta vaalipiirilautakunnat tutkivat ehdolle asettuvien vaalikelpoisuuden ja vahvistavat ehdokasluettelot 31. päivänä ennen varsinaista vaalipäivää.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. Otavan Iso tietosanakirja, osa 4, palsta 356. Helsinki: Otava, 1962.
 2. Kuntalaki 10.4.2015/410 Finlex. Arkistoitu 20.1.2021. Viitattu 17.8.2021.
 3. Aluevaalit – Vaalikelpoisuus Vaalit.fi. Viitattu 17.8.2021.

Aiheesta muualla

muokkaa