Keskusvaalilautakunta

kunnanvaltuuston toimielin

Keskusvaalilautakunta on vaalilaissa säädetty kunnanvaltuuston asettama toimielin, joka huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi.

Keskusvaalilautakunta vastaa esimerkiksi ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

Katso myösMuokkaa