Utran kanava

uittokanava Pielisjoessa

Utran kanava on Pielisjoessa Utrankosken kohdalla sijaitseva uittokanava, joka poistui käytöstä, kun Utran kohdalle valmistui vuonna 1971 avokanava Pielisjoen väylää uusittaessa.[1]

Näkymä Pielisjoelta, Utran kanavan viereiseltä tukkien käsittelyalueelta.

Utrankoskella tehtiin ensimmäiset perkaustyöt 1780-luvulla, kun Martin Stenius perusti vesisahan Utraan. Hän perkautti Utrankosken ja Kaluvirran sekä kaivautti väylän Kukkosensaareen sahatavaran kuljetuksen helpottamiseksi. Ensimmäinen kanava Utrankoskeen valmistui 1832, kun Nils Ludvig Arppe rakennutti sulkukanavan (Arppen sulun) perustamansa Kuurnankosken sahan proomukuljetuksia varten. Sulku oli noin 40 meträ pitkä ja kuusi metriä leveä. Arppen sulku poistui käytöstä sen jälkeen, kun Arppe joutui sulkemaan Kuurnankosken sahan vuonna 1850. Nykyisin Arppen sulku on lähes kuivillaan, ja siitä on jäljellä kiviseiniä sekä pohjalautoja. Arppen sulun korvasi vuosina 1850–1853 rakennettu Utran venekanava joka oli 260 metriä pitkä ja 3,6 leveä veneille tarkoitettu avokanava.[1][2]

Utraan rakennettiin uusi sulkukanava 1874–1875 osana Pielisjoen kanavointitöitä. Uusi kanava oli 414 metriä pitkä, ja siinä oli yksi puurakenteinen sulku, jonka pituus oli 35,6 metriä, leveys 7,7 metriä ja syvyys 2,1 metriä. Sulku rakennettiin entisen venekanavan paikalle, ja sulun yli johti kääntösilta, jonka kautta kuljettiin Utran sahalle. Utran puusulku uudistettiin kivirakenteiseksi vuonna 1902 ja kanavan sivuun rakennettiin 1913 uittokouru. [1][2]

Utran kanavan sulun paikalle rakennettiin 1948–1951 uusi betonirakenteinen uittosulku, jonka pituus oli 175 metriä, leveys 8,0 metriä ja syvyys 2,5 metriä. Utran uittosulku oli käytössä aina siihen saakka, kun uusi Kuurnan kanava valmistui 1971. Tämän jälkeen Pielisjoessa Saapaskoskella, Jakokoskella, Paiholassa ja Kuurnan vanhassa kanavassa olleet sulut jäivät pois käytöstä ja Kuurnan vanha kanava ja Paiholan sulku jäivät jopa kohonneen vedenpinnan alle. Utran uittosulku kävi tarpeettomaksi, koska vedenpinnan korkeus sulun molemmissa päissä oli nyt sama. Uittosulku on edelleen jäljellä, mutta sitä ei enää käytetä ja sulun portit ovat aina auki. [1][2]

Lähteet

muokkaa