Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on Suomessa Työturvallisuuskeskus ry:n Työturvallisuuskoulutuksen tavaramerkki.

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • antaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on  vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin

Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu työturvallisuuskorttikurssi. Kurssi on yhden päivän mittainen ja siihen liittyy kirjallinen koe.

Työturvallisuuskorttikurssin suorittanut

  • tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut
  • osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä
  • omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen  


Kurssin toteutuksesta vastaa turvallisuuskortin kouluttajakoulutuksen suorittanut kurssinjohtaja.

ToimialatMuokkaa

Työturvallisuuskortteja on eri toimialoille. Näistä voidaan mainita palo- ja pelastusala, sähköala-, sekä yleiset muut yrityskohtaiset järjestelmät.

TTK Työturvallisuuskoulutus haarautuu yli kymmeneen toimialakohtaiseen kokonaisuuteen sekä erikseen myönnetyihin yrityssisältöihin. Myös kouluttajilla on oikeus soveltaa sisältöä koulutettavan ryhmän mukaan. Jokaisesta erilaisesta toimialakohtaisesta sisällöstä saa kuitenkin täsmälleen samanlaisella ulkoasulla olevan kurssin suorittamiskortin. Kaikissa tapauksissa suorittamisesta myönnetään samanlainen työturvallisuuskortti.[1]

Työturvallisuuskortin käyttöönottoMuokkaa

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on työpaikoille vapaaehtoista, eikä Suomen laissa ole mainintaa Työturvallisuuskortista. [2] Ensisijainen tarkoitus on ollut kehittää yhteisten työpaikkojen (alihankkijat ja päämiehet samalla työmaalla) turvallisuutta. Kortti ei kuitenkaan korvaa uusien työntekijöiden työpaikkakohtaista perehdyttämistä. Kortti soveltuu ja sitä myös käytetään muillakin esimerkiksi teollisuuden työpaikoilla.selvennä Kortin käytöllä on todettu olevan myönteinen vaikutus työpaikkojen turvallisuuden kehittymiseen.lähde?

Sähköiset vaatimukset työturvallisuuskoulutuksen ympärillä ovat viime aikoina lisääntyneet merkittävästi myös EU:n vapaan työvoiman liikkuvuuden kautta.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

Tämä koulutukseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.