Kilpailu- ja kuluttajavirasto

työ- ja elinkeinoministeriön alainen kilpailu- ja kuluttaja-asioiden asiantuntijavirasto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (ruots. Konkurrens- och konsumentverket, engl. Finnish Competition and Consumer Authority FCCA) on työ- ja elinkeinoministeriön alainen kilpailu- ja kuluttaja-asioiden asiantuntijavirasto.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tunnus
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tunnus
Perustettu 2013
Helsinki
Ministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö
Työntekijöitä n. 215
Vuosibudjetti n. 17 milj. €
Pääjohtaja Kirsi Leivo

OrganisaatioMuokkaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on jakautunut kilpailuasioiden vastuualueeseen sekä kuluttaja-asioiden vastuualueeseen. Virastoa johtaa pääjohtaja Kirsi Leivo. Kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtaja on Timo Mattila ja kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja on kuluttaja-asiamies Katri Väänänen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja ei voi ottaa päätettäväkseen kuluttaja-asiamiehen asioita.[1]

Lisäksi pääjohtajan alaisuudessa toimivat vaikutusarviointiyksikkö, viestintäyksikkö, hallintoyksikkö ja ICT- ja digiyksikkö.[2]

Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydessä toimii Euroopan kuluttajakeskuksen (ECC) Suomen toimipiste.[3] Lisäksi virasto toimii Euroopan unionion palveludirektiivin hallinnollisena yhteyspisteenä.[4]

Toiminta ja tehtävätMuokkaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto perustettiin 1.1.2013 yhdistämällä Kilpailuvirasto ja Kuluttajavirasto.[5] Virastojen aiemmat lakisääteiset tehtävät säilyvät ennallaan uudessa virastossa.[6] Kilpailu- ja kuluttajavirasto muutti tammikuussa 2014 yhteisiin toimitiloihin Helsingin Hakaniemeen. Loppuvuodesta 2019 virasto muutti uusiin toimitiloihin Sörnäisiin.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tavoitteena ovat terveet ja toimivat markkinat, joilla yritykset ja muut toiminnanharjoittajat käyttäytyvät vastuullisesti ja ottavat huomioon myös kuluttajien edut. Virasto lisää kilpailu- ja kuluttaja-asioiden yhteiskunnallista painoarvoa.[7]

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävät liittyvät kilpailu- ja kuluttajapolitiikan toteuttamiseen, markkinoiden toimivuuden varmistamiseen, kilpailulain ja EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon sekä kuluttajan taloudellisen ja oikeudellisen aseman turvaamiseen.[1] Aiemmin maistraateissa toiminut valtakunnallinen kuluttajaneuvonta siirtyi osaksi Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) 1.1.2019 alkaen.[8]

Kilpailuasioiden valvontatehtävätMuokkaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto turvaa taloudellista kilpailua puuttumalla kiellettyihin kilpailunrajoituksiin kuten kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Tarvittaessa virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen siitä, että tuomioistuin määräisi kilpailusääntöjä rikkoneelle seuraamusmaksun.[9]

Viraston kilpailuvastuualueella tutkitaan yrityskauppoja ja selvitetään vakavia kartellirikkomuksia. Virasto puuttuu tietyt liikevaihtorajat ylittäviin yrityskauppoihin, jos ne estävät olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että niillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Virasto voi tarvittaessa määrätä ehtoja kaupan hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltäisi kaupan.[10]

Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi tietyin edellytyksin ja rajoituksin puuttua julkisen sektorin elinkeinotoimintaan tavaroiden tai palveluiden tarjonnassa, jos käytetyt menettelyt tai toiminnan rakenteet estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla.[9]

Virasto valvoo myös julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa yleisen edun sekä veronmaksajien ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeisten periaatteiden, kuten julkisten hankintojen menettelyjen avoimuuden ja syrjimättömyyden sekä tehokkaasti kilpailutettujen hankintamenettelyjen, toteuttaminen.[11]

Kuluttaja-asioiden valvontatehtävätMuokkaa

Kuluttaja-asioiden vastuualueella kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain ja useiden muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Valvonta kohdistuu erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen sekä perinnän lainmukaisuuteen.[12] Kuluttajavastuualueella valvotaan myös valmismatkaliikkeiden toimintaa. KKV ylläpitää rekisteriä Suomessa toimivista matkatoimistoista ja valvoo niiden virastoon asettamia vakuuksia.[13]

Kuluttaja-asiamies ei pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä riita-asioita, joissa kuluttaja hakee hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä. Näitä tapauksia käsittelevät kuluttajaoikeusneuvojat ja kuluttajariitalautakunta.[14]

Muut tehtävätMuokkaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä kuluttaja-asiamies vaikuttavat markkinoiden toimivuuteen antamalla lausuntoja lainsäädäntöhankkeista, joilla saattaa olla kilpailu- tai kuluttajapoliittisia vaikutuksia. Virasto tekee myös aloitteita kilpailun edistämiseksi, kilpailua rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi sekä kuluttajapolitiikan ja kuluttajansuojan kehittämiseksi.[15]

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtäviin kuuluu myös kuluttajavalistuksen ja -kasvatuksen edistäminen ja toteuttaminen sekä aluehallintovirastoissa toimivien kilpailu- ja kuluttaja-asioiden asiantuntijoiden kouluttaminen ja ohjaaminen.[16]

Virastossa laaditaan lisäksi erilaisia markkinoiden toimintaan liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.

LähteetMuokkaa

 1. a b Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloitti toimintansa 1.1.2013 30.4.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 22.8.2016.
 2. Organisaatio Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 1.9.2020.
 3. Euroopan kuluttajakeskus 16.3.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 22.8.2016.
 4. Palveludirektiiviin liittyvät tehtävät 9.5.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 22.8.2016.
 5. Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 1.1.2013 1.1.2013. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 2.1.2018.
 6. Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (661/2012) Finlex. Viitattu 22.8.2016.
 7. Tiedote. Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa ensi vuoden alussa 29.11.2012. Työ- ja elinkeinominosteriö. Viitattu 23.7.2014.
 8. Kuluttajaneuvonta siirtyi Kilpailu- ja kuluttajavirastoon Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 4.3.2019.
 9. a b Kilpailun rajoitukset 18.5.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 25.7.2014.
 10. Kilpailuvalvonta ja kilpailun edistäminen 18.5.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 23.7.2014.
 11. Julkisten hankintojen valvonta Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 3.9.2018.
 12. Kuluttaja-asiamies 20.5.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 23.7.2014.
 13. Ohjeet matkatoimistoille 27.3.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 23.7.2014.
 14. Kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät 16.5.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 25.7.2014.
 15. Aloite- ja lausuntoarkisto 11.4.2016. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 22.8.2016.
 16. Tietoa Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 18.5.2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 25.7.2014.

Aiheesta muuallaMuokkaa