Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta (ruots. Konsumenttvistenämnden; vuoteen 2007 saakka kuluttajavalituslautakunta, ruots. konsumentklagonämnden, lyhenne KVL[1]) on Suomessa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan riita-asioissa ratkaisusuosituksia antava asiantuntijaelin, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg.

Oikeudenkäynti saattaa olla joidenkin riita-asioiden hoidossa liian kallis ja hankala tapa, jolloin voi tehdä valituksen kuluttajariitalautakunnalle. Lautakunnan tehtäviin lukeutuvat myös kunnallisten kuluttajaneuvojien opastaminen, ja lautakunnan toimivaltaan kuuluviin asioihin liittyvien lausuntojen antaminen tuomioistuimelle.

Lautakunnan antamat päätökset ovat suosituksia, joten niitä ei voi panna täytäntöön pakkokeinoin. Käsittely on maksuton, ja toiminta kustannetaan Suomen valtion talousarviosta. Jos asian selvittämisestä aiheutuu kuluja, niistä vastaavat riidan osapuolet. Tyypillisiä osapuolille aiheutuvia kuluja ovat muun muassa puhelinsoitot, kirjeiden postitus ja asiakirjojen kopiointi.[2]

Lautakunnan toiminta Muokkaa

Lautakunnan toimintaa johtaa päätoiminen puheenjohtaja. Jäsenet ovat sivutoimisia, ja valtioneuvosto nimittää heidät kerrallaan nelivuotiskaudeksi. Merkittävimmät käsiteltäviksi tulleet asiat ratkaistaan täysistunnoissa ja pienemmät jaostoissa. Käsiteltävät asiat valmistelee lainopillista ja hyödykeasiantuntemusta omaava henkilökunta. Käsittelyaika vaihtelee kuudesta kuukaudesta yli kahteen vuoteen.

Vuoden 2007 uudistus Muokkaa

Lautakunta uudistui keväällä 2007. Kuluttajavalituslautakunnan toimiala laajeni 1.3.2007 kattamaan myös asuntojen vuokra- ja asumisoikeusasiat. Lisäksi lautakunta voi käsitellä asioita kuluttaja-asiamiehen ajamana ryhmävalituksena. Samalla lautakunnan toimintatapoja uudistettiin ja sen nimi muutettiin nykyiseksi.

Kritiikki Muokkaa

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja on saanut rikostuomion lahjusten ottamisesta. Helsingin hovioikeuden mukaan lautakunnan puheenjohtajan toiminta on ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.[3]

Lähteet Muokkaa

  1. Lyhenneluettelo 07.01.2013. Kotimaisten kielten keskus. Arkistoitu 12.10.2013. Viitattu 9.4.2013.
  2. Tietoa kuluttajariitalautakunnasta Kuluttajariitalautakunta.
  3. Tietoa Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan lahjustuomiosta YLE.

Aiheesta muualla Muokkaa