Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus ry (TTK) on koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Se tarjoaa työpaikoille koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä. Tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä työyhteisöissä. TTK:n asiakkaita ovat ensisijaisesti työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, työterveyshenkilöstö, esimiehet ja luottamushenkilöt. TTK toiminnan päärahoitus tulee työnantajien maksamista tapaturmavakuutusmaksuista Työsuojelurahaston kautta. TTK on työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima organisaatio. Sen hallituksessa ovat EK:n, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Kirkon työmarkkinalaitoksen, SAK:n, Akavan ja STTK:n edustajat.

Työsuojeluhenkilörekisteri on työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön rekisteri. Rekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima.Rekisteriin tallennetaan työnantajien ilmoitusten perusteella yksityisen sektorin ja kunta-alan työpaikkojen työsuojeluhenkilöstön yhteystietoja. Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin: Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001)

TTK hallinnoi työnantajille vapaaehtoista Työturvallisuuskorttijärjestelmää sekä pitää rekisteriä Työturvallisuuskortin haltijoista ja kurssinjohtajista. Lisäksi TTK vastaa koulutusmateriaalin tuottamisesta.

TTK julkaisee yhdessä Työsuojelurahaston kanssa Telma–lehteä, joka on maksuton työelämän kehittämisen erikoislehti. TTK:n toimisto sijaitsee Helsingissä, mutta se järjestää koulutustilaisuuksia eri puolella Suomea.

ToimialatMuokkaa

TTK:n toiminnassa keskeistä on toimialoilla tehtävä työturvallisuus- ja työhyvinvointityö. Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä toimii neljä toimialaryhmää ja 21 teollisuuden ja kuljetusalan työalatoimikuntaa:

Kuljetus- ja logistiikkaryhmä

 • Autoliikenteen työalatoimikunta
 • Ilmailualan työryhmä
 • Merenkulkualan työalatoimikunta
 • Satamaoperointialan työalatoimikunta
 • Viestinvälityksen ja logistiikan työalatoimikunta

Kuntaryhmä

Palveluryhmä

Teollisuusryhmä

 • Autoalan työalatoimikunta
 • Elintarvikealojen työalatoimikunta
 • Graafisen teollisuuden työalatoimikunta
 • Kemianteollisuuden työalatoimikunta
 • Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta
 • Lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta
 • Maatalousalojen työalatoimikunta
 • Metallialan työalatoimikunta
 • Metsäalan työalatoimikunta
 • Paperiteollisuuden työalatoimikunta
 • Puuteollisuuden työalatoimikunta
 • Rakennus- ja putkijohtoalan työalatoimikunta
 • Rakennusaineteollisuuden työalatoimikunta
 • Sähköalojen työalatoimikunta
 • Tekstiili- ja kenkäteollisuuden työalatoimikunta
 • Tekstiilihuoltoalan työalatoimikunta

Nämä työryhmät suunnittelevat oman alansa koulutusta, tiedonvälitystä ja muita hankkeita, joilla edistetään kyseisen alan työpaikkojen työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä työsuojeluyhteistoimintaa. Kunkin alan työnantaja-, toimihenkilö- ja työntekijäjärjestö nimeää edustajansa näihin ryhmiin ja toimikuntiin. Ryhmän tai toimikunnan sihteerinä toimii TTK:n asiantuntija. Lisäksi TTK yhteydessä toimii kaksi asiantuntijaryhmää Työelämän päihdeasiantuntijat ja Tuottavuus-, tuloksellisuus- ja työelämän laatuasiantuntijat. Asiantuntijaryhmät suunnittelevat oman asiantuntemusalansa koulutusta, tiedonvälitystä ja muita hankkeita. Työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöt nimeävät edustajansa asiantuntijaryhmiin.

HistoriaMuokkaa

TTK on perustettu vuonna 1970 ja se toimii yhdistysmuotoisesti. SAK ja STTK sekä nykyisen EK:n edeltäjä, Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) sopivat 1.4.1970 Työturvallisuuskeskus ry (TTK) perustamisesta silloisen Työsuojelun keskustoimikunnan toimistoksi.

LisätietoaMuokkaa

 • Eino Ketola: Työn muutoksessa mukana – Työturvallisuuskeskus 1970–2010. 2010.

Aiheesta muuallaMuokkaa

TTK:n ylläpitämiä verkkosivustoja: