Linnasmäen opisto

kansanopisto Turussa
(Ohjattu sivulta Turun kristillinen opisto)

Linnasmäen opisto (aiemmin Turun kristillinen opisto ja Turun Kristillinen Kansanopisto) on Turussa sijaitseva kansanopisto. Vuosittain Linnasmäen opistossa opiskelee noin 900 opiskelijaa. Lisäksi opistolla järjestetään täydennyskoulutus- ja lyhytkurssitoimintaa.

Linnasmäen opisto

Linnasmäen opisto on yksi Suomen suurimmista kansanopistoista. Opisto on perustettu vuonna 1925 ja sillä on vahva alueellinen asema muun muassa varhaiskasvatuksen ja kommunikaatioalan ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluopintoihin valmistavissa koulutuksissa, nivelvaihekoulutuksissa sekä vieraskielisten kieli- ja perustaitokoulutuksissa. Opistoa ylläpitää Turun kristillisen opiston säätiö, joka luterilaisesta arvopohjasta ponnistaen rakentaa kestävää ja vastuullista tulevaisuutta.

Opiston tiloissa toimii myös Kokoushotelli Linnasmäki (Linnasmäki Oy).

Koulutustoiminta muokkaa

Linnasmäen opisto toimii vapaan sivistystyön, ammatillisen koulutuksen, tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen järjestäjänä. Opiston strategiassa korostuvat yhteisöllisyys, ryhmämuotoisuus, kestävyys, hyvinvoiva ja viihtyvä oppimisympäristö. Keskeistä on myös erilaisten koulutusten tarjoaminen nivelvaiheisiin ja koulutuksessa aliedustetuille ryhmille.

Ammatillinen koulutus:

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto: Lastenohjaaja, Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja.
 • Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto: Koulunkäynninohjaaja, kokemusasiantuntija.
 • Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto: Suntio, hautaustoimistotyöntekijä

Vapaa sivistystyö:

 • Jatko-opintoihin suuntaavat kansanopistolinjat: Lääketiede, oikeustiede, kauppatiede, psykologia, kasvatustiede.
 • Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset ja muut kieli- ja perustaitokoulutukset
 • Lyhytkurssit ja työelämän osaamista kehittävät täydennyskoulutukset

Perusopetus:

 • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
 • Vamos-Vipunen (vailla päättötodistusta olevien nuorten koulutus)
 • Aikuisten perusopetus:
 • Luku- ja kirjoitustaidon opinnot
 • Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot
 • Perusopetuksen päättövaiheen opinnot

Historia muokkaa

Opiston perustamisvuosi on 1925. Nimekseen opisto sai Turun Kristillinen Kansanopisto. Opiston pitkäaikaiseksi toimipaikaksi tuli Turun keskustassa kansakouluna palvellut rakennus Sirkkalankatu 40:ssä. 1930-luvulla oppilaitoksesta tuli herännäisopisto, joka liittyi Paavo Ruotsalaisen ja Siionin virsien traditioon. Opetus tapahtui herännäisyyden hengessä, mutta samalla opiston johtosääntö korosti, että tarkoituksena oli kohottaa aikuisen nuorison yleistä kansalaissivistystä, painottaa omintakeista, herättävää ajattelua ja siveellistä luonnetta. Opetus pyrki vastaamaan muuttuviin yhteiskunnallisiin oloihin: yleissivistävien aineiden lisäksi maatalousopetuksen rinnalle tuli teknisiä ja kodinhoidollisia aineita.

1960-luvulla suomalaisen koulutuskentän muutoksiin vastattiin perustamalla kansankorkeakoulu sekä aloittamalla ammatillinen koulutus. Opiston nimi muutettiin Turun kristilliseksi opistoksi. Vuonna 1973 opisto muutti Turun Räntämäkeen historiallisen Linnasmäen juurelle. Opiskelijoita uuteen taloon mahtui vuosittain 140. Opistosta oli vuosikymmenien mittaan kehittynyt merkittävä kirkollisen toiminnan keskus. Sen uusissa tiloissa alkoi kokoontua myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päättävä elin, kirkolliskokous. 1990-luvulla muutosten vauhti kiihtyi. Opisto lisäsi ammatillisia koulutuksiaan. Lisäksi kehitettiin kansainvälisiä suhteita ja alettiin toteuttaa hankkeita muun muassa EU-rahoituksella.

1990-luvun alkupuolella perustettiin opiston tytäryhtiö Linnasmäki Oy (1994), jonka tehtäväksi tuli huolehtia kokous- ja kongressipalveluista ja ravintola- ja hotellitoiminnasta. Vuonna 1999 opiston tiloissa alkoi toimia Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikkö, jonka koulutusohjelmiksi siirtyivät opiston alkuaan kehittämät viittomakielentulkin ja viestinnän koulutusohjelmat. Opiskelija- ja kongressivierasmäärien lisääntyessä opiston tiloja laajennettiin useaan otteeseen.

Diakonia-ammattikorkeakoulu lopetti toimintansa opiston tiloissa vuonna 2011. 2000-luvulla opiston koulutustoiminta on laajentunut. Erityisesti maahanmuuttajien koulutus on lisääntynyt. Opisto on saanut laadukkaasta toiminnastaan tunnuksena ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen laatupalkinnon 2012, ISO9001-laatusertifikaatin 2011 alkaen ja OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin vuoteen 2015 alkaen. Sertifikaatteihin kuuluu, että koko oppilaitoksen toimintaa on arvioitu säännöllisin väliajoin sekä omana arviointina että ulkoisena auditointina. Arvioinnit lisäävät toiminnan selkeyttä ja tavoitteellisuutta sekä antavat pohjan opiston jatkuvalle uudistumiselle ja toiminnan kehittämiselle.

Turun kristillisen opiston nimi muuttui 1. lokakuuta 2023 alkaen Linnasmäen opistoksi. Uusi nimi liittää opiston Linnasmäen alueeseen sekä samoissa tiloissa toimivaan Kokoushotelli Linnasmäkeen.

Johtajat ja rehtorit muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. Meri Toivanen: Jukka Hautala Turun kristillisen opiston johtajaksi Kotimaa. 21.6.2021. Viitattu 30.4.2022.

Kirjallisuutta muokkaa

 • Hongisto, Kari (toim.): Ihminen ensin. Turun kristillisen opiston 75-vuotinen taival 1925 – 2000.. Turun kristillisen opiston säätiö, 2000. ISBN 951-96942-1-8.
 • Rinne, Kauko: Turun Kristillinen Opisto 1925 – 1975. Turun kristillinen opisto, 1975. ISBN 951-99057-3-1.

Aiheesta muualla muokkaa