Tuomiopiiri on se maantieteellinen alue, jossa tuomioistuimella on oikeus käyttää tuomiovaltaa. Suomessa käräjäoikeuden tuomiopiiri käsittää yhden tai useamman kunnan alueen. Joissakin tietyissä asioissa voidaan säädöksellä määrätä jonkin käräjäoikeuden tuomiopiiriksi useammankin käräjäoikeuden alue, jolloin tiettyjen asioiden käsittely saadaan keskitetyksi vain joihinkin käräjäoikeuksiin. Hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluu usean käräjäoikeuden alue, hallinto-oikeuden tuomiopiiriin yhden tai useamman maakunnan alue ja korkeimman oikeuden tuomiopiirinä on koko Suomi. Aiemmin raastuvanoikeuden tuomiopiirinä oli jonkin kaupungin alue ja kihlakunnanoikeuden alueena käräjäkunta, joka muodostui yhdestä tai useammasta kunnasta tai kunnan osasta.

Siitä missä tuomiopiirissä jokin oikeudenkäyntiasia ratkaistaan on määrätty lainsäädännössä. Riita-asia käsitellään siinä tuomiopiirissä, johon vastaajan kotipaikka kuuluu. Rikosasian käsittelypaikkana on se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä rikos on tehty.

Lähteet

muokkaa
  • Factum, Weilin+Göös 2005
  • Otavan iso tietosanakirja, Otava 1965