Toonika

musiikissa sävellajin tai sävelasteikon ensimmäinen sävel

Toonika tarkoittaa sävellajin tai sävelasteikon perussäveltä eli ensimmäistä säveltä. Duuri- ja mollisävellajeja nimitetään toonikasävelen mukaan: esimerkiksi C-duurin toonika on C, a-mollin a. Toonikaa vastaa duurissa solmisaatiotavu do ja mollissa la.

Väli toonikasta toonikaan on yksi (puhdas) oktaavi. Tonaalisessa musiikissa melodia loppuu usein toonikaan.

Toonikasointu muokkaa

Toonikasointu eli peruskolmisointu on kussakin sävellajissa kolmisointu, jonka pohjasävelenä on toonika ja johon kuuluvat lisäksi sävelasteikon kolmas ja viides sävel. Duuri- ja mollisävellajien I asteen soinnusta käytetään nimitystä toonikasointu.

Esimerkiksi C-duurin toonikasoinnun eli C-duurisoinnun muodostavat sävelet C, E ja G, ja vastaavasti c-mollin toonikasoinnun eli c-mollisoinnun muodostavat C, Es ja G.

Normaalisti kadenssi päättyy toonikasointuun.