Mediantti

musiikissa sävelasteikon III asteen sävel

Mediantti ("välittäjä"), myös terssi ("kolmas"), tarkoittaa sävelasteikossa III asteen säveltä. Medianttia vastaa duurissa solmisaatioavu mi ja mollissa do. Yhdessä asteikon I sävelen, perussävelen eli toonikan, sekä V sävelen eli dominantin kanssa se muodostaa sävellajin peruskolmisoinnun. Duurissa toonikan ja mediantin välissä on suuri terssi, mollissa pieni terssi.

Mollin mediantti on samalla sen rinnakkaissävellajin perussävel. Mollin rinnakkaissävellaji on duuri, jolla on sama etumerkintä eli sama määrä ylennettyjä tai alennettuja säveliä kuin kyseisessä mollissa. Täten esimerkiksi a-mollin rinnakkaissävellaji on C-duuri, koska a-mollin mediantti on C.