Theodoros Metokhites

Theodoros Metokhites ojentaa kunnostetun Khoran kirkon Kristukselle. Osa kirkossa olevaa mosaiikkia.

Theodoros Metokhites (kreik. Θεόδωρος Μετοχίτης; 12701332) oli bysanttilainen filosofi ja Palaiologosten hovin virkamies.[1]

Metokhiteen tunnetuimpia teoksia on Sēmeiōseis gnōmikai, joka koostuu 120 tutkielmasta. Ne käsittelevät hyvin moninaisia aiheita, kuten Platonin ja Aristoteleen ajattelua, psykologiaa ja sielun osien suhteita, sekä poliittista filosofiaa ja eri valtiomuotoja. Tutkielmiinsa Metokhites on saanut vaikutteita Plutarkhoksen esseistä (Moralia).[1]

Metokhites kirjoitti myös johdannon Ptolemaioksen tähtitieteeseen; parafraaseja Aristoteleen luonnonfilofisista teoksista; runoutta, kuten heksametrimuotoisen runon Matematiikasta; sekä puheita, kuten puheen Kasvatuksesta.[1]

Metokhites oli toisen hovissa toimineen filosofin Nikeforos Khumnoksen kilpailija. Tähtitieteilijä ja historioitsija Nikeforos Gregoras oli Metokhiteen oppilas ja intellektuaalinen perillinen.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b c d Ierodiakonou, Katerina & Bydén, Börje: Byzantine Philosophy The Stanford Encyclopedia of Philosophy. The Metaphysics Research Lab. Stanford University. Viitattu 1.4.2014. (englanniksi)

KirjallisuuttaMuokkaa

Teosten laitoksetMuokkaa

  • Bloch, D. (toim.): Theodore Metochites On Aristotle's De memoria. CIMAGL, 2005, 76. vsk, s. 3–30.
  • Bydén, B. (toim.): Theodore Metochites' Stoicheiosis Astronomike and the Study of Natural Philosophy and Mathematics in Early Palaiologan Byzantium. Göteborg: -, 2003.
  • Drossaart Lulofs, H. J. (toim.): Aristotelis de somno et vigilia liber adiectis vetribus translationibus et Theodori Metochitae commentario. Leiden: -, 1943.
  • Hult, K. (toim.): Theodore Metochites on Ancient Authors and Philosophy: Semeioseis gnomikai 1–26 & 71. Göteborg: -, 2002.
  • Polemis, I. A. (toim.): Theodoros Metochites, Ēthikos ē Peri paideias. Athens: Kanaki, 2002.
  • Polemis, I. A. (toim.): Theodoros Metochites, Peri tou mathēmatikou eidous tēs philosophias, kai malista peri tou harmonikou. Poiēma 10. Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 2006.

Muuta kirjallisuuttaMuokkaa

  • Beck, H.-G.: Theodoros Metochites: Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert. Munich: -, 1952.
  • Ševčenko, I.: La vie intellectuelle et politique à Byzance sous les premiers Paléologues: Études sur la polémique entre Théodore Métochite et Nicéphore Choumnos. Brussels: -, 1962.
  • Ševčenko, I.: "Theodore Metochites, the Chora, and the Intellectual Trends of His Time". Teoksessa Underwood, P. A. (toim.): The Kariye Djami, s. 17–91. Vol. 4. Studies in the Art of the Kariye Djami and its Intellectual Background. London: -, 1975.