Terveystarkastaja on julkinen työntekijä, joka tutkii terveysvaaroja monenlaisissa julkisissa paikoissa, ja sellaisen huomatessaan hänen on ryhdyttävä toimiin lieventääkseen tai poistamaan näitä vaaroja. Terveystarkastajan tehtäviä määrittävät elintarvikelain ja terveydensuojelulain lisäksi muun muassa kuluttajaturvallisuuslaki, tupakkalaki ja eläinsuojelulaki.

Työtehtävät muokkaa

Usein yleisön käsitys terveystarkastajasta on henkilö, joka tutkii ravintoloita ja varmistaa niiden noudattavan hygieniastandardeja ja elintarvikehygieniaa koskevia määräyksiä. Kuitenkin useimmat terveystarkastajat tekevät laajempia työtehtäviä, mukaan lukien tarkastavat uimahallit, julkiset koulut, päiväkodit, ja muita sosiaalialan palvelulaitoksia (mm. vanhainkoteja). Terveystarkastajat usein myös tarkastavat kaivojen ja vesilaitosten kuntoa ja ottavat talousvesi- ja uimavesinäytteitä. Muihin tehtäviin kuuluvat mm. leirintäaluetarkastukset, erilaiset kuluttajaturvallisuustarkastukset (mm. leikkikentät, uimarannat) ja kauneushoitolatarkastukset. He voivat valvoa ja selvittää myös muita ympäristöterveydenhuollon valvonta-asioita, kuten eläintensuojeluasioita ja melu- ja hajuvalituksia. Terveystarkastajat tarkastavat asuntoja terveyshaittaepäilyn perusteella. Työnkuvaan kuuluu myös olennaisena osana toimistotyöt, eli tarkastuskertomusten, lausuntojen ja viranhaltijapäätösten tekeminen, sekä tarvittaessa määräysten antaminen. Terveystarkastajalla on lainsäädäntöön perustuva neuvonta- ja ohjausvelvollisuus.

Työolosuhteet muokkaa

Terveystarkastajan työ on vaihtelevaa ja työolosuhteet vaihtelevat kenttäoloista toimistotöihin. Kentällä tehtäviin töihin kuuluvat erityisesti uimarantojen ja leikkikenttien tarkastukset sekä uimarantavesinäytteenotot, jotka ajoittuvat yleensä kesäaikaan. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään usein yhteistyössä valvontaeläinlääkäreiden kanssa mm. navetoihin. Myös asuntojen terveyshaittaepäilyjen perusteella tehtävät tarkastukset johdattavat terveystarkastajan tutustumaan elämän moninaisiin puoliin erityisesti siivottomia asuntoja tai mikrobivaurioituneita huoneistoja tarkastettaessa. Kaikista tarkastuksista laaditaan tarkastuskertomus, joka laaditaan yleensä toimistossa.