Teknologinen singulariteetti

hypoteettinen ajankohta tulevaisuudessa, jolloin teknologinen kehitys on kiihtynyt pisteeseen, jolloin sen ennustaminen ja pysäyttäminen on mahdotonta

Teknologinen singulariteetti tarkoittaa tulevaisuudentutkimuksessa hypoteesiä, jossa yli-inhimillinen tekoäly kiihdyttää ihmiskunnan teknologisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen niin nopeaksi, että singulariteettiä edeltäneet ihmiset eivät pysty ymmärtämään tai mielekkäästi ennustamaan tulevaisuutta. Ilmiön nimitys on analogia, joka viittaa modernin fysiikan sääntöjen kaatumiseen lähellä mustan aukon singulariteettia.[1]

Useimmat tulevaisuudentutkijat arvioivat singulariteetin tapahtuvan aikaisintaan 2030-luvulla, mutta arviot ovat kiistanalaisia.

HistoriaMuokkaa

Käsitteestä puhuttiin jo 1950-luvulla, ilmeisesti jo John von Neumann käytti sitä, mutta se tuli yleiseen tietoisuuteen vasta 1993 matemaatikko ja tieteiskirjailija Vernor Vingen artikkelissa Coming Technological Singularity. Vuonna 2005 Raymond Kurzweil julkaisi kirjan The Singularity is near: When human transcend biology ja on sen jälkeen ollut näkyvimpiä singulariteetista puhujia.[1]

Teknologisen singulariteetin ajankohdasta on tehty useita erilaisia ennusteita, jotka vaihtelevat vuodesta 2007 (Dan Clemens 1996) vuoteen 2017 (Terence McKenna 1996), ja siitä vuosikymmeniä tai vuosisatoja eteenpäin. Vinge ennusti kirjassaan singulariteetin saavuttamisen noin vuoteen 2023 ja Kurzweil ennustaa vuotta 2045.[1] Yleisin tarjottu ajanjakso on noin 2030-luvulta eteenpäin.

Yksityiskohtaisemmin määriteltynä teknologisella singulariteetilla voidaan viitata ihmistä korkeamman älyn (tehostetun ihmisälyn tai tekoälyn) syntymiseen, ja siitä seuraavaan pikaiseen kehitykseen, koska tällöin esimerkiksi itseään kehittävä tekoäly voi nostaa omaa älykkyyttään sitä mukaa mitä älykkäämmäksi se tulee.

SingularitarianismiMuokkaa

Singularitarianismi on moraalifilosofia, jonka mukaan turvallisen teknologisen singulariteetin käynnistäminen on mahdollista ja toivottavaa. Alun perin termin ”singularitarianisti” määritteli Mark Plus vuonna 1991 tarkoittamaan ”singulariteettiin uskovaa”, mutta myöhemmin termi on määritelty uudelleen tarkoittamaan ”singulariteettiaktivistia” eli ihmistä, joka näkee singulariteetin rakennusprojektina ja toimii tavoilla, joiden arvelee edistävän turvallisen ja ihmisystävällisenlähde? supertekoälyn rakentamista.

Ajatuksen kritiikkiMuokkaa

Psykologi Steven Pinkerin mukaan singulariteetin tapahtumiseen ei ole pienintäkään syytä uskoa. Hänen mukaansa pelkästään se, että voimme kuvitella jonkin tulevaisuuden vision, ei tarkoita, että se olisi todennäköinen tai edes mahdollinen, sillä lukuisat tulevaisuudenvisiot ovat jääneet toteutumatta.[2]

LähteetMuokkaa

  • Ford, Martin: Robottien kukoistus. Suomentanut Kirsi Laitila. Turku: Kustannusosakeyhtiö Sammakko, 2017, alkuperäinen 2015. ISBN 978-952-483-322-6.

ViitteetMuokkaa

  1. a b c Ford, s. 235
  2. Tech Luminaries Address Singularity IEEE. Viitattu 10.8.2012. (englanniksi)

Aiheesta muuallaMuokkaa