Tehollisarvo

RMS-arvo, sähkötekniikka

Tehollisarvo tarkoittaa sähkötekniikassa sähköisen suureen, kuten vaihtojännitteen tai vaihtovirran neliöllistä keskiarvoa. Vaihtojännite syöttää kuormaan saman tehon kuin sen tehollisarvon suuruinen tasajännite. Tehollisarvo voidaan määritellä mille tahansa jaksolliselle aaltomuodolle, ja myös stationaariselle signaalille kuten kohinalle.

Sinimuotoisen vaihtojännitteen tai -virran tehollinen arvo voidaan laskea kun tiedetään sen huippuarvo tai . Tehollinen jännite on tällöin

ja tehollinen virta on

Suomen kotitalouksissa käytetään 230 voltin verkkojännitettä. Ilmoitettu arvo 230 V on keskimääräinen tehollinen vaihejännite eli jännite vaihe- ja nollajohtimen välillä. Verkkojännite on sinimuotoista, eli sen huippuarvo on . Jännitteen hetkellisarvo siis vaihtelee ääriarvojen −325 V…+325 V välillä, mutta verkkojännitteeseen kytketty hehkulamppu palaa yhtä kirkkaasti kuin 230 voltin tasajännitteeseen kytkettynä.

Kirjallisuutta muokkaa

  • Voipio, Erkki: Virtapiirit ja verkot. Helsinki: Otatieto, 2001 (1976). ISBN 951-672-082-X.
  • Linja-aho, Vesa: Vaihtojännitteen ja -virran tehollisarvo. Matematiikkalehti Solmu, 2017, nro 2. Artikkelin verkkoversio.