Taso

tasainen kaksiulotteinen pinta
Tämä artikkeli kertoo matemaattisesta käsitteestä. Tasoksi kutsutaan myös matalaa ja leveää senkkiä tai lipastoa. TASO tarkoittaa Tampereen akateemista sinfoniaorkesteria.

Taso on geometriassa kaksiulotteisen avaruuden yleisnimitys. Taso tarkoittaa tasaista kaksiulotteista pintaa, joka jatkuu rajoittamattomasti kaikkiin suuntiin.[1] Tasosta voidaan rajoittaa vain pieni osa. Intuitiivisesti sitä voidaan havainnollistaa esimerkiksi äärettömällä taululla tai paperilla.

Osana kolmiulotteista avaruutta (R3) taso on niiden pisteiden joukko, joiden etäisyys kahdesta annetusta vakiopisteestä A ja B on yhtä suuri. A ja B eivät saa olla sama piste. Taso leikkaa A:n ja B:n välisen janan puolivälistä.

Kolmen pisteen, jotka eivät ole samalla suoralla, kautta voidaan piirtää vain yksi taso.[1] Toisin sanoen mikä hyvänsä R3:een piirretty kolmio määrittää tason, vaikkakin se kattaa vain osan tasosta.

Jos ovat R3:n akseleiden koordinaatteja, taso voidaan määritellä neljän vakion avulla niiden pisteiden joukoksi, joille pätee:

.

Toinen tapa määritellä taso on virittämällä tason pisteet kolmen vektorin avulla. Tasoon kuuluvat kaikki pisteet , jotka voidaan ilmaista muodossa , jossa .

Matemaattiseen käsitteeseen liittyen arkikielessä tasolla tarkoitetaan yleensä mitä hyvänsä pintaa, joka on tasainen ja riittävän laaja. Esimerkiksi puhutaan työtasosta, jolloin vaikkapa pöydän pinta toimii tasona.

Lähteet muokkaa

  1. a b Väisälä, Kalle: Geometria, s. 4. Porvoo: Wsoy, 1959. Teoksen verkkoversio (pdf) (viitattu 18.7.2017).

Kirjallisuutta muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa