Euklidinen avaruus

vektoriavaruus, jolle pätevät euklidisen geometrian aksioomat (matematiikka)

Euklidinen avaruus on n-ulotteinen reaalikertoiminen vektoriavaruus, jolle pätevät euklidisen geometrian aksioomat.[1] Euklidista avaruudelle käytetään merkintöjä tai .

Tunnetuin euklidinen avaruus on eli reaaliluvut. Lisäksi matematiikassa tulevat usein vastaan euklidinen taso ja kolmiulotteinen avaruus .

Nykyisen käsityksen mukaan maailmankaikkeus ei ole euklidinen avaruus, sillä suhteellisuusteorian mukaisesti avaruuden rakenne taipuu suurten massojen vaikutuksesta. Suhteellisen pienillä nopeuksilla tilannetta voi hyvin kuvata euklidisen avaruuden rakenteilla.

Johdanto

muokkaa
   

Esimerkiksi vektoriavaruuden   alkioita eli vektoreita ovat reaalilukukolmikot  . Kahden tällaisen summa lasketaan koordinaateittain:

 .

Skalaarilla eli reaaliluvulla kerrottaessa jokainen vektorin koordinaatti kerrotaan annetulla reaaliluvulla, esimerkiksi

 .

Tämä siis tuottaa skalaarista ja vektorista vektorin.

Skalaaritulossa eli pistetulossa sen sijaan lasketaan kahdesta vektorista skalaari,

 .

Tämän skalaaritulon avulla voidaan määrittää avaruuteen   normi eli pituusmitta:

 .

Tämä vastaa Pythagoraan lausetta. Kahden vektorin   etäisyys määritellään niiden erotuksen normiksi:

 .

Vastaavat säännöt pätevät kaikissa vektoriavaruuksissa  .

Määritelmiä

muokkaa

Euklidinen avaruus määritellään topologisesti tuloavaruutena, eli  :n karteesisena tulona itsensä kanssa n kertaa. Tuloavaruuden pisteet ovat järjestettyjä n-jonoja, eli niissä on n kappaletta alkioita. Esimerkiksi

 

Sen voi määritellä myös lineaarialgebran tapaan vektoriavaruutena, jolloin avaruuden kannan muodostavat n kappaletta kohtisuorasti toisiaan vastaan olevaa yksikkövektoria:

 
 
 
 

 :n mielivaltainen vektori merkitään

 

missä reaaliluvut   ovat vektorin koordinaatit. Vektori voidaan esittää myös yksikkövektoreiden avulla summana:

 

Lukua 0 vastaa nollavektori

 

Kahden  :n vektorin summa on määritelty laskemalla vektorit koordinaateittain yhteen:

 

Vakiolla kerrottaessa jokainen vektorin koordinaateista kerrotaan erikseen:

 

Laskusääntöjä

muokkaa

Vektorin pituuden ja vektoreiden välisen kulman laskemiseksi tarvitsee määritellä pistetulo.  :n vektoreille   ja   se on

 

Vektorin pituus eli euklidinen normi on neliöjuuri sen sisätulosta itsensä kanssa:

 

Euklidinen metriikka määrittää kahden pisteen etäisyyden euklidisessa avaruudessa. Sitä kutsutaan myös etäisyysfunktioksi, ja se on oikeastaan yksi pythagoraan lauseen muoto. Pisteille   ja   se on

 

Kulma vektoreiden   ja   välillä lasketaan pistetulon ja normin avulla:

 

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  • Väisälä, Jussi: Topologia I. Helsinki: Limes ry, 2002. ISBN 951-745-192-X.
  • Martio, Olli: Vektorianalyysi. Helsinki: Limes ry, 2004. ISBN 951-745-205-5.
  • Mendelson, Bert: Introduction to Topology. Dover Publications, 1990. (englanniksi)

Viitteet

muokkaa
  1. Kiyosi Ito: Encyclopedic Dictionary of Mathematics, s. 554. MIT Press, 1996. ISBN 9780262590204. (englanniksi)

Kirjallisuutta

muokkaa