Suomen koulumuseo

Tampereella sijainnut museo
Museolla oli tilat Tammelan koulurakennuksen yhteydessä.

Suomen koulumuseo oli Tampereella Tammelan kaupunginosassa 1960–1980-luvuilla toiminut museo, joka kertoi suomalaisen koulun kehityksestä muun muassa pienoismallien, tilaan rakennettujen interiöörien ja nukkehahmojen avulla. Museo sijaitsi Tammelan koulun vanhassa osassa.[1][2][3]

Koulumuseo sai alkunsa kunnallisneuvos, opettaja Lauri Santamäen aloitteesta. Hän myös pääosin vastasi museon toteutuksesta: kokoelma muodostui lähinnä hänen keräämästään oppimateriaalista, opetusvälineistä ja koulujen pienoismalleista. Museo sijoitettiin Tammelan kansakoulun kellarikerrokseen, ja se vihittiin käyttöön 1. lokakuuta 1960. Näyttelyssä pääsi jäljennösten välityksellä tutustumaan esimerkiksi naantalilaisen munkin Jöns Budden kammioon, Turun keskiaikaiseen luostarikouluun ja Turun akatemian ahtaaseen karsseriin. Aitoa esineistöä edusti muun muassa ensimmäinen Tampereella käytetty kouluhammaslääkärin tuoli.[2][3][4][5]

Koulumuseo toimi aluksi itsenäisenä museona, mutta vuonna 1969 se siirrettiin Tampereen kunnallisen museotoimen alaisuuteen. Museotoimeen kuului koulumuseon lisäksi Hämeen museo, Tampereen teknillinen museo, Tampereen luonnontieteellinen museo ja Tampereen kaupunginmuseo. Niiden kokoelmia alettiin hoitaa ja kartuttaa keskitetysti.[1]

Koulumuseo suljettiin 1980-luvulla tilojen puutteellisen paloturvallisuuden ja vesivahinkojen vuoksi. Vuonna 1993 Tampereen kaupunki ilmoitti, ettei se aio avata museota uudelleen.[6] Nykyään koulumuseon kokoelma on museokeskus Vapriikin hallussa.[7] Se muodostaa oman opetushistoriallisen erilliskokoelmansa, jota ei enää kartuteta.[8] Sitä säilytetään Tampereen museoiden kokoelmakeskuksessa Ruskon teollisuusalueella.[9]

LähteetMuokkaa

  1. a b Tampereen historiallisten museoiden kokoelmapoliittinen ohjelma 2015 (PDF) liite ”Kokoelmien historia”. Tampere: Vapriikki. Viitattu 13.10.2018.
  2. a b Kivirikko, Eila: Suomessa on nyt koulumuseo. Suomen Kuvalehti, 1.10.1960, nro 40, s. 50–51.
  3. a b Wacklin, Matti: Tammela: Suutarien pääkaupunki, s. 98–99. 3. painos, 2010. Tampere: Tampereen tammelalaiset & Tampereen kaupunki, 1997. ISBN 951-609-058-3.
  4. Tampereen historiallisten museoiden kokoelmapoliittinen ohjelma 2015, s. 16 ja liite ”Kokoelmien historia”.
  5. Rautaharkko, Verna: Suomen ainoa koulumuseo. Suomen Kuvalehti, 24.7.1970, nro 30, s. 39.
  6. Paananen, Erkki: Tampere lakkautti Suomen koulumuseon (maksullinen artikkeli) Helsingin Sanomat. 24.2.1993. Viitattu 27.2.2020.
  7. Museopalvelut 24.1.2017. Tampere: Tampereen kaupunki. Viitattu 13.10.2018.
  8. Tampereen historiallisten museoiden kokoelmapoliittinen ohjelma 2015, liitteet ”Kokoelmien historia” ja ”Siiri-järjestelmän luettelointiohjeet”.
  9. Tampereen museoiden kokoelmakeskus Tampere: Vapriikki. Viitattu 13.10.2018.