Finanssiala (järjestö)

suomalainen edunvalvontajärjestö
(Ohjattu sivulta Suomen Pankkiyhdistys)

Finanssiala ry (lyhenne FA; vuoteen 2017 Finanssialan Keskusliitto) on pankkeja, vakuutusyhtiöitä, työeläkevakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia edustava etujärjestö. Osa liiton jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. FA kuuluu Elinkeinoelämän keskusliittoon.

Finanssiala ry
Perustettu 2007
Toimiala Suomessa toimivien pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan yhtiöiden etujärjestö
Kotipaikka Helsinki
Jäsenmäärä Runsaat 300 jäsenyhteisöä, joiden palveluksessa noin 36 000 työntekijää.
Toimitusjohtaja Arno Ahosniemi
Hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen (LähiTapiola)
Jäsenlehti Finanssialan uutiskirje
Aiheesta muualla
Sivusto

FA:lla on runsaat 300 jäsenyhteisöä, joiden palveluksessa on noin 36 000 työntekijää. Liiton tavoitteena on turvata jäsenyhtiöille hyvä toimintaympäristö, toimivat finanssimarkkinat ja tehokas maksujenvälitysjärjestelmä. Lisäksi tavoitteena on edistää vahingontorjuntaa ja yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia.[1]

FA:n toimitusjohtajana toimii Arno Ahosniemi, joka aloitti tehtävässä helmikuussa 2023. Ahosniemen edeltäjä Piia-Noora Kauppi oli toimitusjohtajana lähes 13 vuotta. Hän siirtyi osakkaaksi konsulttiyritys Odgers Berndtsoniin.[2] Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevassa toimistossa työskentelee noin 60 finanssialan asiantuntijaa.[1]

FA:n hallituksen valitsee yhdistyskokous. Kaudella 2024–2025 hallituksen puheenjohtajana toimii Nordean yritysasiakkaista vastaava johtaja Sara Mella. Varapuheenjohtajina ovat LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen ja OPn pääjohtaja Timo Ritakallio.

Eurooppalaista edunvalvontaa

muokkaa

Finanssiala ry on tiiviisti mukana alan eurooppalaisessa edunvalvonnassa kattojärjestöjen EBF:n (European Banking Federation), Insurance Europen, EFAMA:n (European Fund and Asset Management Association), Lease Europen, EPC:n (European Payments Council) ja Eurofinasin (The European Federation of Finance House Association) kautta. Olemme myös pohjoismaisen arvopaperiyhdistys NSA:n jäseniä.

FA valvoo EU:ssa suomalaisen finanssialan etua ja sitä, että kaikilla on Euroopan unionissa yhteiset pelisäännöt, yhdenmukainen valvonta ja laadukas sijoittajansuoja. Näillä periaatteilla FA haluaa turvata rahoitusmarkkinoiden vakauden ja luotettavuuden Euroopassa.[3]

Historia

muokkaa

Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Rahoitusyhtiöiden yhdistys ja Finanssityönantajat ry:n yhdistyivät 1. tammikuuta 2007 Finanssialan Keskusliitoksi. Arvopaperivälittäjien yhdistys ja Finanssialan Keskusliitto yhdistyivät 1. tammikuuta 2009. Suomen Sijoitusrahastoyhdistys liittyi mukaan 1.9.2009. Finanssialan Keskusliiton ensimmäisenä toimitusjohtaja toimi Satu Huber. Piia-Noora Kauppi aloitti tehtävässä vuoden 2009 alussa.[4] Toukokuussa 2017 Finanssialan Keskusliitto vaihtoi nimensä Finanssiala ry:ksi.[5]

Perustamisesta lähtien mukana ollut OP Ryhmä erosi Finanssiala ry:n jäsenyydestä vuoden 2017 alussa.[6] Tätä oli edeltänyt noin vuotta aiemmin pidättäytyminen etujärjestön toiminnasta.[7] OP Ryhmä palasi takaisin Finanssiala ry:n jäseneksi vuoden 2019 alusta alkaen. [8]

FA:n edeltäjäjärjestöistä Finanssityönantajat ry oli pankki- ja vakuutusalan työnantajajärjestö. Muut edeltäjät olivat omien alojensa yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestöjä. FA ja sen jäsenet ovat Paltan työmarkkinajäseniä.

Edunvalvonta EU:ssa ja kotimaassa

muokkaa

Finanssiala ry:n tavoitteena on olla vastuullinen suomalaisen hyvinvoinnin, vaurauden ja kilpailukyvyn rakentaja. Tehtävänä on rakentaa jäsenyrityksille toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia. Pankit, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt, rahastoyhtiöt, rahoitusyhtiöt ja arvopaperinvälittäjät hoitavat liiketoimintaansa vastuullisesti ja voivat auttaa Suomea menestymään.[9]

Pääosa finanssialan sääntelystä tulee EU:sta, joten merkittävä osa Finanssiala ry:n edunvalvontatyöstä liittyy EU-lainsäädäntöön. FA:n edunvalvontatyö EU-asioissa koostuu muun muassa yhteisten kantojen sorvaamisesta eurooppalaisten kattojärjestöjen kanssa sekä finanssialan näkemysten eteenpäin viemisestä tapaamisten ja muistioiden kautta sekä omatoimisesti että yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa.

Yhteistyötä tehdään esimerkiksi tapaamalla EU-sääntelyä valmistelevia tahoja sekä osallistumalla finanssialan eurooppalaisten kattojärjestöjen (EBF, Insurance Europe, EFAMA, Eurofinas, Leaseurope, European Payments Council, European Coverered Bonds Council) kokouksiin. Tapaamisia järjestetään komission virkamiesten, europarlamentin meppien ja heidän avustajiensa kanssa, finanssivalvojien sekä muiden finanssialan päättäjien ja sidosryhmien kanssa.

Finanssiala ry on rekisteröitynyt osaksi Euroopan komission avoimuusrekisteriä. Edunvalvojien rekisterin tarkoituksena on kertoa kansalaisille organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unionin päätöksentekoprosesseihin. Avoimuusrekisteri valvoo tällaista toimintaa hyvän edunvalvontatavan avulla. [10]

FA kannattaa lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön läpinäkyvyyden lisäämistä Suomessa. FA on tukenut ja edistänyt vuoden 2024 alusta käyttöönotettua lobbauksen avoimuusrekisteriä ja oli ensimmäinen rekisteriin ilmoittautunut toimija. Rekisterin soveltamisalana ovat ensivaiheessa eduskunta ja ministeriöt. Avoimuusrekisterin tarkoitus on tehdä näkyväksi päätöksentekoon liittyvää vaikuttamistoimintaa, jota tehdään virallisten työryhmien ja kuulemisten ulkopuolella.

FA julkistaa vuosittain lobbauksen avoimuustilinpäätöksen, jossa kerrotaan keitä kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä EU-parlamentaarikkoja ja komission virkamiehiä järjestö on lobannut tärkeimmissä edunvalvontateemoissa edellisen vuoden aikana. FA julkaisee avoimuustilinpäätöksemme vuosittain ja kannustanut muitakin edunvalvonta- ja kansalaisjärjestöjä avaamaan vaikuttamistyötään. [11]

Lähteet

muokkaa
 1. a b Tietoa Finanssiala ry:stä Finanssiala ry. Viitattu 18.5.2017.
 2. Närhi, Jaakko: Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi siirtyy Finanssialan toimitusjohtajaksi Helsingin Sanomat. 21.10.2022. Helsinki: Sanoma Media Finland Oy. Viitattu 31.10.2022.
 3. EU-asiat www.finanssiala.fi. Finanssiala ry. Viitattu 18.5.2017.
 4. Piia-Noora Kauppi FK:n toimitusjohtajaksi Taloussanomat. Viitattu 24.1.2014.
 5. Finanssialan edunvalvojasta tuli Finanssiala ry eli FA Finanssiala ry. Viitattu 18.5.2017.
 6. OP vahvistaa omaa edunvalvontaansa ja hakee Paltan jäsenyyttä OP Ryhmä. Viitattu 18.5.2017.
 7. OP Ryhmä pidättäytyy toistaiseksi FK:n toiminnasta finanssiala.fi. Viitattu 18.5.2017.
 8. OP palaa yhteiseen edunvalvontapöytään. Finanssiala.fi.
 9. Finanssiala ry:n strategia finanssiala.fi. Viitattu 18.5.2017.
 10. Avoimuusrekisteri. Ec.europa.eu.
 11. Lobbauksen avoimuustilinpäätös. Finanssiala.fi.

Aiheesta muualla

muokkaa