Suomalaisen kansakoulun ystävät

organisaatio

Suomalaisen kansakoulun ystävät oli vuosina 18891964 toiminut suomalainen yhdistys, joka pyrki edistämään suomenkielisten kansakoulujen perustamista. 1800-luvun lopulla monissa Suomen ruotsinkielisissä kunnissa ei ollut lainkaan suomenkielisiä kansakouluja, eivätkä kunnat olleet halukkaita perustamaan niitä.

Perustaminen muokkaa

Yhdistys syntyi Helsingin suomalaisen klubin piirissä vuonna 1889. Helsingin pitäjässä ei ollut ainoatakaan suomenkielistä koulua, vaikka suomenkielisiä asukkaita oli yli kaksituhatta. Klubin jäsenet Herman Liikanen ja Antti Almberg ajoivat yhdistyksen perustamista suomenkielisen väestön sivistystilanteen parantamiseksi.[1]

Yhdistys perustettiin Suomalaisen klubin vuosikokouksessa 6. huhtikuuta 1889, ja 24. toukokuuta senaatti vahvisti sen säännöt. Säännöissä yhdistys määritteli tehtäväkseen edistää suomenkielisten kansakoulujen perustamista sekä toimia kansansivistyksen hyväksi muillakin tavoin, kuten kansankirjastoja perustamalla, kirjallisuutta levittämällä ja luentoja pitämällä.[2]

Yhdistyksen johtokuntaan valittiin esimieheksi Lars Neovius ja jäseniksi P. W. Hannikainen, A. H. Kallio, Lauri Kivekäs sekä Theodor Schwindt.[3]

Toiminta muokkaa

Toiminta alkoi väestötilanteen ja koulutustarpeiden selvittämisellä, ja eri puolille Suomea värvättiin asiamiehiä, jotka tekivät tiedusteluja. Muutamassa vuodessa asiamiehiä oli lähes kaksisataa.[4]

Yhdistys perusti kouluja, antoi apurahoja koulujen perustamiseen ja ylläpitämiseen sekä pyrki saamaan yksityisiä kouluja kuntien ylläpitämiksi. Ensimmäinen yhdistyksen perustama koulu oli Helsingin pitäjään vuoden 1891 alussa perustettu kiertokoulu.[5] Parissa vuosikymmenessä maaseudun kouluolot paranivat merkittävästi: lukuvuonna 1890–1891 suomenkielisiä kansakouluja oli noin 700, 1900–1901 noin 1 600 ja 1910–1911 jo noin 2 500.[6]

Alkuvuosina varoja toimintaan saatiin jäsenmaksuista ja arpajaisten järjestämisestä. Myöhemmin yhdistys sai myös merkittäviä lahjoituksia ja testamentteja.

Lakkauttaminen muokkaa

Yhdistys lakkautti toimintansa vuonna 1964 ja luovutti Suomen Kulttuurirahastolle pääoman, josta perustettiin Suomalaisen Kansakoulun Ystävien rahasto. Rahasto edistää ja tukee suomenkielistä kansansivistystyötä.[7]

Lähteet muokkaa

  • Lehmusto, Heikki: Kappale suomalaista sivistyshistoriaa. Suomalaisen kansakoulun ystävät 1889–1929. Helsinki: Otava, 1930.

Viitteet muokkaa

  1. Lehmusto, s. 11–16
  2. Lehmusto, s. 17–18
  3. Lehmusto, s. 18
  4. Lehmusto, s. 20 ja 68
  5. Lehmusto, s. 30–31
  6. Lehmusto, s. 113
  7. Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston nimikkorahastot skr.fi. Arkistoitu 30.10.2007. Viitattu 24.6.2008.